Друк

Проєкти розвитку персоналу

Запорукою успішної діяльності АТ «Укрзалізниця» (далі – Товариство) є його персонал. Від рівня  освіченості, професійних якостей, досвіду, мотивації персоналу залежить, як відомо, результативність бізнесу. Професійний і вдалий підбір, набір та відбір персоналу – це лише перша цеглина у фундаменті побудови успішної організації, основними завданнями менеджменту компанії є постійний розвиток та спонукання до самовдосконалення персоналу, підвищення його лояльності до організації шляхом розкриття прихованого потенціалу через професійний розвиток, підвищення кваліфікації, стажування, дистанційне навчання тощо.

Товариство розглядає розвиток персоналу не як самоціль, а як складову частину Стратегії розвитку персоналу на 2020-2023 р.р., результатом якої буде отримання висококваліфікованого та лояльного до компанії персоналу, що є головною передумовою успішного функціонування Товариства.

Сьогодні в Товаристві вже започатковано ряд проектів з розвитку персоналу, це такі як:

Школа передового досвіду з психолого-педагогічного мінімуму
Школа ефективного керівника
Школа технологій навчання дорослих
Спеціалізована школа провідника
Школа внутрішніх тренерів
HR школа для філій
HR школа 1.0
HR школа 2.0: Успішний керівник
HR-школи на регіональних філіях
HR WAY club