Друк

Навчання та стажування

Ми переконані, що успіх компанії залежить від професіоналізму та конкретного внеску кожного працівника, його ставлення до своєї роботи. Тому навчання та підвищення кваліфікації кожного нашого працівника є запорукою успіху та розвитку галузі.

Залізничну освіту ви можете здобути у 12 коледжах залізничного спрямування, Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту, Українському державному університеті залізничного транспорту та Державному економіко-технологічному університеті транспорту. У цих навчальних закладах із понад 20 спеціальностей можна обрати ту, що найбільше вам імпонує.

Якщо ви мешканець невеликого населеного пункту, то майте на увазі, що для талановитої молоді з віддалених регіонів щороку галузь надає цільові направлення на навчання у вищих навчальних закладах для забезпечення цих регіонів кваліфікованими кадрами.

Кожного року близько 5 тисяч студентів вищих навчальних закладів проходять практику на виробничих потужностях підрозділів залізниць, а також працюють у літніх студентських загонах.

На підприємствах галузі молоді щороку надається близько 2 тисяч перших робочих місць. Молодим фахівцям у галузі надається можливість стажування, діє інститут наставництва.

Інтерес для професії в підростаючого покоління розвивають 8 дитячих залізниць, на яких діють понад 400 гуртків юних залізничників. У них займаються майже 6,5 тисяч учнів з різних шкіл.

Вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівнів акредитації

Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації

Центри професійного розвитку персоналу

Дитячі залізниці

Професійні стандарти

Інструкції з дистанційного навчання