Друк

Безпека праці серед пріоритетів

 

Ми створюємо сприятливі та безпечні умови праці на залізничному транспорті України, впроваджуємо прогресивні ергономічні  технології, удосконалюємо засоби механізації та автоматизації виробництва, обладнання та устаткування, здійснюємо атестацію робочих місць, прагнемо мінімізувати ризики загрози здоров'ю працівників.

Щороку на забезпечення норм безпеки виробничих процесів витрачається не менше  0,5% від фонду оплати праці. У 2017 році на охорону праці спрямовано 552,34 млн. грн (2,18 %). За 9 місяців 2018 року на охорону праці спрямовано 397,71 млн.грн.

Наша мета - дотримання нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, попередження травмування, профзахворювань та аварійності.

 

Кількість випадків травмувань працівників зменшується

 

         на малюнку викласти наступні дані або подати їх у вигляді таблиці:

 

Рік

Кількість травмованих працівників:

загально

з них із смертельним наслідком

2015

86

17

2016

75

14

2017

85

17

2018

(станом на 06.12.2018)

59

12