Друк

Однією з пріоритетних задач керівництва АТ «Укрзалізниця» є підвищення існуючого рівня безпеки та гігієни праці, запобігання випадкам виробничого та невиробничого травматизму, профзахворюванням і аваріям на залізничних підприємствах.

Для цього в АТ «Укрзалізниця» розроблена своя Система управління охороною праці (СУОП) з урахуванням вимог міжнародних стандартів. Протягом 2020-2021 років тривала робота щодо її адаптації до вимог ДСТУ OHSAS 18001 (ISO 45001:2018).

Щороку розробляються комплексні заходи з охорони праці та проводиться значна профілактична робота.

На заходи з охорони праці, згідно закону України «Про охорону праці», АТ «Укрзалізниця» щороку асигнує кошти, в розмірі не менше, ніж 0,5 % від фонду оплати праці за попередній рік. Останні роки Укрзалізниця демонструє динаміку збільшення витрат на заходи з охорони праці.

За 9 місяців 2021 року на покращення умов праці витрачено 402,36 млн грн, що складає 1,6 % від фонду оплати праці за аналогічний період минулого року.

Крім того, щорічно розробляються «Заходи щодо поліпшення профілактичної роботи із запобігання виробничому травматизму в АТ «Укрзалізниця» та «План організаційно-технічних заходів щодо попередження нещасних випадків невиробничого характеру на залізничному транспорті» з метою зведення кількості випадків виробничого та невиробничого травматизму до мінімуму.

 

Виробничий травматизм на залізничному транспорті України за 2000-2021 роки

 

 Невиробничий травматизм на залізничному транспорті України за 2000-2021 роки

В Укрзалізниці запроваджено програмне забезпечення BigBlueButton, за допомогою якого проводиться online-навчання працівників з питань охорони праці, електробезпеки, нормативно-правових актів з охорони праці з подальшою перевіркою знань. З початку 2021 року online навчання та перевірку знань пройшли 17 700 працівників АТ «Укрзалізниця».

 

З метою забезпечення безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки фахівцями Департаменту охорони праці та промислової безпеки постійно проводиться контроль своєчасності та якості виконання графіків планово-попереджувальних ремонтів (ППР) та проведення технічних оглядів і експертних обстежень устаткування.

Для здійснення контролю за технічним станом устаткуванням підвищеної небезпеки впроваджена та функціонує «Автоматизована система обліку устаткування підвищеної небезпеки на залізничному транспорті України» (АС УПН), що дозволяє вести постійний оперативний контроль щодо кількості цього устаткування, його технічного стану, своєчасності проведення йому технічних оглядів та експертних обстежень.

 

Протягом 2021 року фахівцями Департаменту охорони праці та промислової безпеки опрацьовано 77 проєктів  нормативно-технічних документів.