Друк

Проекти ідей учасників форуму «Залізничні агенти змін» (м. Лиман)

Вантажні перевезення

Хранителі ідей

Ігор Корнієнко  - машиніст

електровоза локомотивного

депо «Красний Лиман»

Ганна Качалка – інженер 1 кат.

служби перевезень.

Плани групи

 1. Ліквідувати посередників в залізничних перевезеннях.
 2. Організувати доставку «від дверей до дверей».
 3. Урівняти тарифи на вагони інвентарного парку до рівня тарифів власних вагонів.
 4. Для зменшення кількості незбережених вантажів виділити кошти для запровадження відеоспостереження та подовження терміну зберігання даних в архіві.
 5. Запровадження системи заохочень за скорочення часу простою вагонів між операціями.
 6. Оновлення тягового та рухомого складу.
 7. Проведення планових робіт з ремонту та модернізації колії.
 8. Розвиток контейнерних перевезень
 9. Заборонити надання вагонів інвентарного парку в оренду стороннім організаціям.
 10. Мінімізація паперового документообігу та запровадження електронного документообігу, цифрових підписів тощо.
 11. Запровадження мотивації праці, зокрема, преміювання, бонуси тощо.
 12. Урівняти тарифи на перевезення.

Мотивація та розвиток персоналу

Хранителі ідей

Віктор Неня – інженер технолог 1 кат.

вагонного депо Слов’янськ

Євген Пархоменко – юрист консульт 1 кат.

служби реформ та розвитку систем управління.

План групи

 1. Удосконалення системи оплати праці.
 2. Зміна системи навчання, підвищення кваліфікації таі формування кадрового резерву.
 3. Створення АРМ з уніфікованою базою актуальної нормативної документації, спрощення систем узгодження (електронний документообіг).
 4. Оновлення комп’ютерної техніки, обладнання,  створення комфортних умов праці (встановлення кондиціонерів).
 5. Анкетування (періодично)  серед співробітників про ділові та професійні якості колег з введенням АРМ та вплив оплати праці на кар’єрне зростання.
 6. Збільшення соціального пакету.
 7. В комісії з атестації викладачів вищих навчальних закладів включати представників підприємств залізничної галузі.
 8. Зменшення кількості перевірок та звітності  та збільшення продуктивності праці.

Безпека руху

Хранителі ідей

Володимир Мартинов – черговий

по залізничній станції Красний Лиман

Андрій Ульянов – провідний інженер

з приймання вагонів служби

вагонного господарства

План групи

 1. Використання амортизаційних відрахувань за призначенням.
 2. 100 % виконання комплексних заходів, що спрямовані на покращення умов праці.
 3. Встановлення камер віденагляду  на залізничних переїздах з фіксацією, контролем інформації та застосуванням штрафних санкцій до порушників правил дорожнього руху.
 4. Закупівля рухомого складу, матеріалів, ТМЦ із збільшеним ресурсом.
 5. Встановлення сучасних систем контролю рухомого складу.
 6. Обмін досвідом працівників з організацією відряджень на інші регіональні філії.
 7. Контроль за схоронністю рухомого складу.
 8. Введення КТУ (коефіцієнту трудової участі ) та заохочень.
 9. Облаштування на опорних станціях студій для проведення відеоконференцій  технічних занять, семінарів, тощо.
 10. Встановлення мікропроцесорних систем керування диспетчерської сигналізації.
 11. Розділення пасажирського та вантажного рухів.

Технічна політика

Хранителі ідей

Денис Герасимчук – інженер 1 кат.

служби сигналізації та зв’язку

Віталій Двуричанський –

нач. Сектору служби управління

майновими та земельними ресурсами

Плани групи

 1. Розробка єдиної технічної політики (стандартів) для усієї залізничної галузі.
 2. Розділення функцій експлуатації та будівництва.
 3. Зміна процесу формування планів на придбання матеріалів та обладнання з чітким зазначенням термінів та контролем використання МТЦ.
 4. Зміна технічних процесів обслуговування обладнання та розробка нових (терміни, обсяги, матеріали).
 5. Спрощення системи внутрішніх зобов’язань між філіями товариства.
 6. Виключення з користування земельних ділянок залізниць, які не використовуються. Тим самим зменшаться видатки за землекористування.
 7. Спрощення процедур та оптимізація часу при укладання договорів.
 8. Виробництво та реалізація власної продукції.
 9. Надати регіональним філіям право самостійно розпоряджатися прибутками від підсобної діяльності.

Якість та сервіс обслуговування

Хранителі ідей

Віталій Терехов – старший майстер

Краснолиманської дорожньої

електромеханічної майстерні

Наталя Галуненко – провідний економіст

служби пасажирських перевезень

Плани групи

 1. Запровадження фірмового одягу для обслуговуючого персоналу.
 2. Покращення якості обслуговування до рівня провідних транспортних компаній України.
 3. Оновлення рухомого складу і рівномірне його розподілення серед усіх регіональних філій.
 4. Збільшення швидкості руху пасажирських поїздів.
 5. Запровадження платної послуги – Wi-Fi.
 6. Запровадження послуг – чоловіче/жіноче купе, сімейне купе.
 7. Покращення умов на об’єктах залізничного транспорту для осіб з особливими потребами.
 8. Монетизація системи надання пільг.