Друк

Проекти ідей учасників форуму «Залізничні агенти змін» (м. Харків)

Оплата та мотивація праці 

Хранителі ідей

Дмитро Левченко, 

начальник сектору інформаційних технологій

 Харківський центр професійної освіти

Микола Лозовіков,

начальник сектору організації

праці та заробітної  плати ДН-4 Полтава

Інна Шевченко,

інженер 2 категорії

відділу кадрів дирекції ДН-3 (Суми)

Євген Сомов,

головний інженер ТЧ-9 Лозова

 

Плани групи

1. Створення та впровадження системи оплати праці за грейдами (фіксована ставка) та за ключовими показниками ефективності (змінна частина).

2. Розробка програми пільгового кредитування для працівників залізничного транспорту.

3. Розширення сфери відпочинку та дозвілля для працівників.

4. Сформувати програму популяризації робітничих професій.

5. Програма стажування і навчання молодих спеціалістів терміном на три роки з подальшим переведенням на вищу посаду.

6. Створення об’єктивної та відкритої системи формування кадрового резерву.

7. Модернізувати програму наставництва та навчання, у тому числі за кордоном.

8. Удосконалення автоматизованих систем управління: АСУ Кадри, МС, ПК, небезпечні вантажі, Фобос.

 

Пасажирські перевезення

Хранителі ідей

Андрій Баль, 

інженер вагонної дільниці

ВЧ-4 Полтава

Проект учасника

Антон Каневський,

головний інженер

ПЧ-10 Люботин

Сергій Хижняк,

служба мат.-тех.

забезпечення

Максим Марченко,

бригадир (договірна робота)

ВЧД-10 Гребінка

 

Плани групи

1. Відкритість і доступність керівництва.

2. Створення чіткої системи кар’єрного росту.

3. Створити корпоративну систему мотивації персоналу.

4. Оновлення і перевидання нормативної бази (інструкцій).

5. Закупівля сучасного обладнання для покращення сервісу.

6. Створення та впровадження мобільного додатку для можливості придбання квитків у поїздах.

7. Впровадження автоматизованої системи контролю.

8. Зміна структури та принципів роботи ревізорського апарату.

9. Право розпоряджатися частиною прибутку на місцях.   

 

Вантажні перевезення

Хранителі ідей

 

 

 

 

Олег Чухен,

інженер-технолог,

ТЧ-3 Основа

Олександр Дяченко,

заступник начальника

Дорожня нормативно-дослідна станція

 

Сергій Гарбузов,

головний інженер,

БМЕУ-4 Купянськ

Олеся Костєннікова,

старший комерційний ревізор

ДН-2 Харків

 

 

Плани групи

1. Переглянути тариф на перевезення у бік зменшення за рахунок оновлення парку локомотивів малої потужності, відправлення вантажів за конкретними нитками графіка.

2. Удосконалити тендерну систему закупівель (договірну роботу загалом) за рахунок її автоматизації.

3. Передбачити послугу продажу нитки графіка клієнту.

4. Покращити сервіс обслуговування клієнтів за рахунок підвищення кваліфікації працівників ПАТ «Укрзалізниця».

5. Маркетингові дослідження із конкретними завданнями, спрямованими на збільшення дохідності галузі.

6. Розробка системи, спрямованої на схоронність вантажів.

7. Програма мотивації працівників за досягнення.

8. Перегляд системи штрафування клієнтів за допущені порушення.

9. Прозора система відслідковування наявності рухомого складу . Можливіцсть бронювання. 


Технічна політика

Хранителі ідей

 

 

 

 

Антон Голенищев,

головний інженер

ВЧ-1 Харків

Тетяна Зайцева,

начальник технічного відділу служби колії

 

Сергій Шкрябан,

провідний інженер з організації

та нормування праці локомотивної служби

Віталій Конєв,

головний інженер служби

будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд

 

Плани групи

1. Впровадження бізнес-планування, створення можливостей для залучення інвестицій з метою реалізації технічних рішень.

2. Перегляд існуючої нормативно-технічної бази.

3. Програма автоматизації основних виробничих процесів.

4. Дозвіл на списання і продаж морально застарілих фондів для розвитку  підприємств від доходів.

5. Зміна способу амортизаційних нарахувань, перегляд системи переоцінки основних фондів.

6. Обмін досвідом із закордонними та вітчизняними компаніями.

7. Створення дослідного полігону.

8. Перегляд фінансової політики. Децентралізація.

9. Зміна принципу планування.


Безпека руху

Хранителі ідей

 

 

 

 

Артем Полтавець,

старший електромеханік

СЦБ ШЧ-8 Кременчук

Геннадій Гема,

головний інженер служби перевезень

Тетяна Дробот,

інженер 2 категорії технічного відділу

ПЧ-19 Прилуки

Олексій Наливайко,

начальник ремонтно-ревізійної дільниці

ЕЧ-2 Харків

 

Плани групи

1. Модернізація обладнання і технологічного процесу.

2. Впровадити систему стимулювання оплати праці фахівців, пов’язаних із безпекою руху.

3. Удосконалити розмежування повноважень, обов’язків та відповідальності  між учасниками перевізного процесу, уникнути дублювання функцій.

4. Спростити процедуру закупівель.

5. Уніфікація інформаційних систем.

6. Постійне підвищення кваліфікації, обмін досвідом, тренінги.

7. Усунення бюрократичної тяганини.

8. Посилити на законодавчому рівні відповідальність за втручання у роботу залізничного транспорту сторонніх осіб.

9. Зміна керівників «старого мислення», не готових до змін та реформ.

 

 

Хранителі ідей, які надіслали свої проекти

 

 

 

 Хранителі ідей, які беруть участь у проектах ПАТ "Укрзалізниця"