Друк
28.09.2017

Трибуна фахівця: Директор з економіки і фінансів ПАТ «Укрзалізниця» Андрій Рязанцев

Зменшення вантажообігу має три причини За останні 10 років тарифний вантажообіг ПАТ «Укрзалізниця» скоротився на понад 22 %. А оскільки він є основним джерелом фінансових надходжень компанії, то відповідно прибутки зменшилися. Падіння вантажообігу відбувається як через об’єктивні причини, наприклад зменшення ВВП, так і через внутрішні проблеми компанії, які чітко показують статистичні дані. Аби зрозуміти причини падіння вантажообігу, було проаналізовано виконання основних показників роботи за 2016 р. порівняно з 2005—2006 рр. Аналіз показав, що сьогодні є три причини, які заважають товариству працювати ефективніше.

І. Погіршення операційної роботи на станціях

Проведений аналіз показав, що навантаження на один локомотив та вагон мають тенденцію до невеликого зростання — 2,9—3,5 %. Це свідчить про те, що компанія стала якісніше використовувати локомотивний та вагонний парк. Для порівняння: ми дослідили кількісні та якісні показники співвідношення локомотивного та вагонного парків, а також продуктивності використання тягового і вагонного рухомого складу в умовах інших країн (див. інфографіку). Причина в тому, що вантажний вагон експлуатується не на повну потужність. За досліджуваний період середньодобова продуктивність одиниці впала на 48 %. Для порівняння, у локомотива цей показник покращився на 7,6 %. Це при тому, що робочий парк вантажних вагонів за 10 років збільшився на 5,3 тис. одиниць, чого не скажеш про локомотивний, який постійно скорочується і за цей період зменшився на понад 30 %. Разом з тим ми бачимо, що суттєво погіршились операційні показники, зокрема, простою на одній станції, простою під однією вантажною операцією і, як наслідок, навантаження та вивантаження вагонів у середньому за добу зменшилося майже на 20—30 %. Це свідчить про погіршення операційної роботи на станціях. Ми стали повільніше формувати состави, довше тривають і навантажувально-розвантажувальні операції. Простій вагона під однією вантажною операцією збільшився майже на 30 год. Треба сказати, що така ситуація свідчить про можливість створення штучного дефіциту вагонів для отримання додаткової вигоди сторонніми організаціями. Адже вітчизняні власники вагонів використовують вантажний парк як склади на колесах, затримують його, чекаючи на прибуття свого вантажу, і навіть влаштовують зустрічний порожній пробіг, якщо це вигідно бізнесмену.

ІІ. Недостатня кількість локомотивів


Є ще одна вагома причина — чітка залежність між скороченням вантажообігу і зменшенням експлуатаційного парку локомотивів. Найбільше зменшилася кількість маневрових локомотивів — на 40,7 %, тоді як магістральних вантажних — на 23,3 %. Щоб перевозити більше вантажів, нам потрібні магістральні локомотиви, але без маневрових не вдасться покращити ефективність станційної роботи, тобто швидше й більше формувати вантажних составів для перевезень.

ІІІ. Відтік персоналу виробничих спеціальностей

Проблему ускладнює відтік персоналу в локомотивному господарстві. Сьогодні є ситуації, коли за наявності необхідної кількості тягового парку ним немає кому керувати. Про це свідчить зростання понаднормово відпрацьованих годин локомотивних бригад, що також може негативно позначитися на показниках безпеки руху. Скорочення персоналу в локомотивному господарстві на 41 % у 1,3 рази випереджає темпи падіння експлуатованого парку локомотивів (32,4 %). Відповідно при зростанні внутрішніх і транзитних перевезень компанія не справиться з потоком вантажів без суттєвих інвестицій не лише у закупівлю тягового рухомого складу, а й у персонал. Передусім йдеться про машиністів та помічників машиніста, а також осіб, які відповідають за ефективну роботу на станціях під час розвантажувально-навантажувальних робіт, адже сьогодні катастрофічно не вистачає складачів вагонів та інших спеціалістів.

Підсумок

 

У перспективі основними напрямками роботи компанії мають бути не лише збільшення робочого парку локомотивів, а й прийом на роботу локомотивних бригад та працівників, які відповідають за розвантажувально-навантажувальні роботи на станціях. Це потребує додаткових коштів, частину з яких треба залучити через індексацію тарифів на залізничні перевезення, чому дуже опираються представники певних груп вантажовідправників. Без фінансування тягового рухомого складу та працівників робітничих професій підприємство може втратити свої позиції на ринку, що призведе до погіршення його фінансово-економічного стану.

Підготувала Тетяна Копилова, «Магістраль»