Друк

Страхування пасажирів залізничного транспорту від нещасних випадків

Страховий збір (страховий платіж), відповідно до законодавства України, при оформленні проїзду утримується з кожного пасажира (крім осіб, які мають право на безоплатний проїзд). Уважаються застрахованими без сплати страхового збору пасажири, які мають право на безплатний проїзд, та діти менше 6 років, які їдуть без проїзного документа разом із супровідником.

Розмір страхового збору при оформленні дитячих, пільгових  проїзних документів або безплатних (з доплатою за перевищення категорії) визначається  із суми, яку фактично сплачує пасажир. Розмір страхового збору на проїзному документі зазначається окремо.

Розмір страхового збору та страхових сум встановлюється Положенням про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.1996 № 959.

На цей час у поїздах формування філії «Пасажирська компанія»  страхування пасажирів здійснюється страховою компанією СК «Арсенал Страхування», розмір платежу становить 0,17% від суми вартості проїзду. У поїздах формування філії «УЗШК» - страхувальник ПАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС», розмір платежу становить 0,12%.

Інформація з даними про страхову компанію та розмір платежів, належних до виплати у разі настання страхового випадку, розміщена в останньому рядку на бланках проїзних документів.

Про всі нещасні випадки з пасажирами, а також травми, тілесні пошкодження, що стались на вокзалі чи в поїзді, представник субʼєкта господарювання обовʼязково складає Акт про нещасний випадок, що стався з вини залізниці із застрахованим пасажиром. В акті зазначаються особисті дані пасажира з повною інформацією з проїзного документа, дата та час настання випадку, його обставини, ким надано першу медичну допомогу. Акт підписується відповідальним представником  перевізника, який склав цей акт, та свідків (не менше 2-х осіб), завіряється штампом  начальника станції (поїзда). Один примірник акту залишається у справах перевізника, інший видається на руки пасажиру, а у разі настання смерті пасажира або тяжких тілесних  пошкоджень його близьким родичам.

 Акт про нещасний випадок не видається тільки, коли нещасний випадок трапився з пасажиром за обставин, безпосередньо не повʼязаних з поїздкою.