Print

Timetables

Information by train #796

Back to search
Route Train # Periodicity Travel time
Hayvoron Kyiv 796 6-30/10/2021 on 3,6,1 weekdays 9:42

Motion route

Station Arrival time Departure time
Haivoron 01:10
Stavky 01:26 01:27
Dzhulynka 01:38 01:40
Henrikhivka 01:54 01:56
Orlyk 02:09 02:10
Duklia 02:18 02:20
Antonivka 02:29 02:30
Ziatkivtsi 02:44 02:46
Haisyn 03:19 03:20
Kryshtopivka 03:44 03:45
Sytkivtsi 04:00 04:01
Semenky 04:20 04:21
Samchyntsi 04:30 04:31
Z.p.68 Km 04:39 04:40
Karolina 04:53 04:54
Sazhky 05:05 05:06
Nemyriv 05:16 05:17
Vytivtsi 05:27 05:28
Ferdynandivka 05:38 05:39
Voronovytsia 06:00 06:01
Humenne 06:13 06:14
Vinnytsia 06:33 07:43
Koziatyn I 08:38 08:42
Fastiv I 09:58 10:00
Kyiv-Pas. 10:52

Return trip