Print

Timetables

Information by train #795

Back to search
Route Train # Periodicity Travel time
Kyiv Hayvoron 795 5/10-10/12/2021 on 2,5,7 weekdays 9:30

Motion route

Station Arrival time Departure time
Kyiv-Pas. 14:41
Koziatyn I 16:38 16:40
Vinnytsia 17:33 18:46
Humenne 19:06 19:07
Voronovytsia 19:18 19:19
Ferdynandivka 19:41 19:42
Vytivtsi 19:52 19:53
Nemyriv 20:03 20:04
Sazhky 20:15 20:16
Karolina 20:26 20:27
Z.p.68 Km 20:41 20:42
Samchyntsi 20:49 20:50
Semenky 21:00 21:01
Sytkivtsi 21:21 21:22
Kryshtopivka 21:36 21:37
Haisyn 22:01 22:02
Ziatkivtsi 22:34 22:36
Antonivka 22:51 22:52
Duklia 23:01 23:03
Orlyk 23:12 23:13
Henrikhivka 23:25 23:27
Dzhulynka 23:41 23:43
Stavky 23:55 23:56
Haivoron 00:11

Return trip