Print

Timetables

Information by train #807

Back to search
Route Train # Periodicity Travel time
Kolomyia Kivertsi 807 19/08-30/10/2021 daily, except wednesdays 8:47

Motion route

Station Arrival time Departure time
Kolomyia 14:58
Ivano-Frankivsk 15:38 15:43
Kalush 16:25 16:27
Rozhniativ 16:41 16:42
Dolyna 17:09 17:10
Bolekhiv 17:21 17:22
Morshyn 17:32 17:33
Stryi 17:48 17:50
Lviv 18:53 19:11
Pidzamche 19:22 19:24
Kamianka-Buzka 20:08 20:09
Radekhiv 21:07 21:09
Stoianiv 21:38 21:39
Horokhiv 21:56 21:57
Lutsk 23:26 23:31
Kivertsi 23:45

Return trip