Друк

Тимчасовий порядок складання, подання запитів, реєстрації  та надання відповіді на запит про інформацію

Запит публічної інформації може бути направлений:

  • на поштову адресу - 03150 МСП м. Київ-150, вул. Єжи Гедройця, 5;
  • на електронну адресу: cgk@uz.gov.ua;.

           

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому, шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону за рекомендованою формою, що додається.

 

 2. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити (порядковий номер, індекс інформації), або зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату;

 

3. Для подання письмового запиту запитувач може використовувати розроблену та опубліковану розпорядником інформації рекомендовану форму.

  

4. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

 

5. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

 

6. Відділ з контролю та роботи зі зверненнями громадян Департаменту адміністративного забезпечення АТ «Укрзалізниця»  реєструє запит, визначає структурний підрозділ, який є відповідальним за розгляд запитів на інформацію, якщо у них зазначено, що це запит на інформацію.

 

7. Відповідь на запит про інформацію надається тим структурним підрозділом, у володінні якого знаходиться запитувана інформація. При цьому відповідальна особа з питань запиту на інформацію визначається керівником такого структурного підрозділу.

 

 8. У разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу, який не володіє запитуваною інформацією, відповідальна особа негайно повідомляє керівника про це та за його дорученням терміново повертає запит посадовій особі, яка розмітила або наклала резолюцію, для визначення іншого відповідального структурного підрозділу.

 

9. У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом (2939-17), а копія в частині інших питань розглядається згідно із Законом України «Про звернення громадян» (393/96-ВР). Також запит, який містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про звернення громадян» (393/96-ВР).

 

10. У разі надходження запиту на інформацію, яка може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел офіційний веб-сайт Укрзалізниці, офіційні друковані видання тощо), але яка відповідно до статті 22 Закону (2939-17) має бути надана запитувачу, а так само запиту на інформацію, відповідь на який гарантується пунктом 3 частини першої статті 4 Закону (2939-17), відповідальними структурними підрозділами з питань запитів є ДП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» та Прес-центр Укрзалізниці.

 

11. Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу в тій формі, у якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовій формі.

 

 

 Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації»

 

РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ