Транзитні перевезення

Наказ МІУ № 399 від 14.11.2016 р.


МІНІСТЕРСТВО  ІНФРАСТРУКТУРИ    УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ

 

14.11.2016                                                м. Київ                                             № 399

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

 02 грудня 2016 року за № 1559/29689

 

Про Тарифну політику Залізниць

держав − учасниць Співдружності

Незалежних Держав на перевезення

вантажів у міжнародному сполученні

на 2017 фрахтовий рік

 

Відповідно до Закону України «Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів», статті 1 Тарифної Угоди залізничних адміністрацій (Залізниць) держав − учасниць Співдружності Незалежних Держав від 17 лютого 1993 року (далі – Тарифна Угода), з метою реалізації рішення XXV Тарифної Конференції залізничних адміністрацій − учасниць Тарифної Угоди (18− 21 жовтня 2016 року, м. Цахкадзор, Республіка Вірменія)

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Оголосити, що з 00 годин 01 січня 2017 року при перевезенні транзитних вантажів залізничним транспортом України вводиться в дію Тарифна політика Залізниць держав − учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на 2017 фрахтовий рік (далі – Тарифна політика), прийнята XXV Тарифною Конференцією залізничних адміністрацій − учасниць Тарифної Угоди.

 

2. Встановити, що публічне акціонерне товариство «Українська залізниця»  інформує про зміну рівня ставок Тарифної політики в частині, що стосується перевезень по лініях залізниць України, в межах повноважень, визначених Порядком встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав − учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 04 жовтня 2012 року № 589, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1762/22074 (із змінами).

 

3. Управлінню економічного розвитку та фінансів та Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр                                                                                       В. Омелян