Друк

Класифікатор підкодів до Переліку кодів плати, зборів, штрафів та інших надходжень

тис.грн.
Найменування збору Код за Переліком Найменування підкоду Номер підкоду
Інші послуги на прохання вантажовласників, що пов'язані з перевезенням вантажів, для яких не наведено готових плат у цьому Збірнику та перелік яких оголошується Укрзалізницею 229/
381
Всього по коду 0
Організація перевезень і накопичення власного рухомого складу  001
Надання підвищеної колії для вивантаження вагонів силами та засобами отримувача, приколійних складів та майданчиків в тимчасове користування.  002
Транспортно-експедиційні послуги 003
За перебування приватних вагонів на коліях погоджених станцій, та орендованих. (загальна сумма 015, 025) 005
За перебування приватних вагонів на коліях погоджених станцій, та орендованих за 1 вагон в добу  015
За перебування приватних вагонів на коліях погоджених станцій, та орендованихза 1 вагон в добу при надходженні вагонів маршрутами 025
За використання під навантаження інвентарних вагонів належності  інших держав в період дії режиму термінового повернення (РТП). 007
За використання під навантаження  інвентарних вагонів власності інших держав в період дії РТП  (під перевантаження транзитних вантажів) 099
Гарантоване усунення несправностей, що виникають під час руху приватних (орендованих) вагонів на прохання власників. 009
Надання копій та складання документів: пам’яток ГУ-45, ГУ-45к, відомостей ГУ-46, ГУ - 46а, накопичувальних карток ФДУ-92 та інших  на вимогу клієнтів. 010
Очищення, промивання, дезінсекція та дезінфекція вагонів (контейнерів) засобами   ПАТ "Укрзалізниця". 011
Складування вантажів у смузі відведення та на відкритих і критих складах. 012
Вибір місця примикання під’їзних колій, будівництва окремих споруд та комунікацій, перетину залізничних колій і смуги відведення. Видача технічних умов на примикання під’їзних колій, будівництво окремих споруд та комунікацій, перетин залізничних колій і смуги відведення. Прийняття об’єктів на відповідність вимогам ПТЕ.
 (загальна сума 023,033, 043)
013
Видача технічних умов на: примикання під’їзних колій, будівництво окремих споруд та комунікацій, перетин залізничних колій і смуги відведення 023
Виїзд комісії з вибору місця примикання під’їзних колій, будівництва окремих споруд та комунікацій, реконструкції; виїзд комісії з приймання об’єктів на відповідність вимогам ПТЕ 033
Виїзд комісії з вибору місця перетину залізничних колій та смуги відведення                 043
Відшкодування витрат на утримання смуги відведення. 014
За технічний огляд вагонів після вивантаження їх грейферними кранами. 016
Декларування транзитних вантажів на прикордонних передавальних станціях (загальна сума 027, 037, 047). 017
Декларування транзитних вантажів на прикордонних передавальних станціях (за оформлення одного ДКПТ при переміщенні внутрішнім транзитом) 027
Декларування транзитних вантажів на прикордонних передавальних станціях (за оформлення одного додаткового аркуша до ДКПТ) 037
Декларування транзитних вантажів на прикордонних передавальних станціях (за оформлення одного основного аркуша ДКПТ при переміщенні прохідним транзитом) 047
Виділення на прохання відправників (одержувачів) стрільців воєнізованої охорони для супроводження та охорони вантажів при перевезенні, охорона яких не передбачена Правилами.  018
  Подача й забирання вагонів та контейнерів
 для навантаження або вивантаження на малодіяльні вантажні станції, для виконання комерційних операцій, а також роботи пов’язані з прийманням, видачею, навантаженням і вивантаженням (сума підкодів 020,021)
019
  Подача й забирання вагонів та контейнерів
 для навантаження або вивантаження на малодіяльні вантажні станції, для виконання комерційних операцій, а також роботи пов’язані з прийманням, видачею, навантаженням і вивантаженням до  20 км включно
020
  Подача й забирання вагонів та контейнерів
 для навантаження або вивантаження на малодіяльні вантажні станції, для виконання комерційних операцій, а також роботи пов’язані з прийманням, видачею, навантаженням і вивантаженням понад  20 км 
021
  Користування системою  контролю використання кодів платників 022
    Надання послуги щодо підготування маршруту при зважуванні вагонів на вагах підприємства СО ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» «СЛОВʼЯНСЬКА ТЕС»  024
    Реалізація запірно-пломбувальних пристроїв 030
Виконання вантажних робіт, кріплення вантажів засобами залізниці та надання інших додаткових послуг, пов'язаних з виконанням вантажних операцій 162/
312
Всього по коду 0
Виконання вантажних робіт, кріплення вантажів засобами залізниці та надання інших додаткових послуг, пов'язаних з виконанням вантажних операцій при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 001
Зберігання вантажів у критих складах МЧ, КМЦ при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 002
Зберігання вантажів на відкритих складах МЧ, КМЦ при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 003
Зберігання вантажів на місцях загального користування 190/
340
Всього по коду 0
Однократний розмір за зберігання у вагонах (у тому числі у контейнерах) при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 001
Однократний розмір за зберігання у критих складах при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 002
Однократний розмір за зберігання на відкритих складах (у тому числі в контейнерах) при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 003
Двократний розмір за зберігання у вагонах (у тому числі у контейнерах) при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 004
Двократний розмір за зберігання у критих складах при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 005
Двократний розмір за зберігання на відкритих складах (у тому числі в контейнерах) при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 006
Збір за зберігання власного або орендованого рухомого складу на своїх осях 007
Зберігання вантажу на місцях загального користування, пов’язане з затримкою вантажу на шляху прямування з вини Замовника при наданні послуги  щодо накопичення власного рухомого складу 008
при перевезенні транзитних вантажів 099
Розробка та коригування на прохання відправників креслень, схем, виконання розрахунків навантаження і кріплення вантажів, перевірка і затвердження креслень і розрахунків, наданих відправниками 165/
315
Всього по коду 0
за перевірку та погодження  технічної документації (креслень) на перевезення негабаритних вантажів (вантажів на транспортерах)  001
 за перевірку, погодження та затвердження МТУ 002
 за перевірку та погодження  НТУ 003
за перевірку та погодження ескізів 004
за розробку та погодження на прохання відправника технічної документації (креслень) на перевезення негабаритних вантажів (вантажів на транспортерах)  005
за розробку на прохання відправника, погодження та затвердження МТУ 006
за  розробку на прохання відправника та погодження НТУ 007
за розробку на прохання відправника та затвердження ескізів 008
за внесення змін та доповнень (корегування) на прохання відправника до технічної документації (креслень) на перевезення негабаритних вантажів (вантажів на транспортерах), що не вимагають посилення кріплення або іншого розміщення вантажу 009
за внесення змін та доповнень (корегування) на прохання відправника до МТУ  010
за внесення змін та доповнень (корегування) на прохання відправника до НТУ 011
за внесення змін та доповнень (корегування) на прохання відправника до  ескізів 012
При перевезенні транзитних вантажів 099
Розробка та коригування  єдиних  технологічних процесів роботи під'їзних колій  промислових підприємств  на їх прохання  177/327 Всього по коду 0
За 1  розробку ЄТП 001
За 1 коригування ЄТП з виїздом комісії 002
За 1 коригування ЄТП без виїзду комісії 003
Надання власних вагонів Перевізника під навантаження на території інших держав  280/
480
Всього по коду 0
за 1 вагон при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів 001
за 1 вагон у групі з 10 і більше вагонів  при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів 002
за 1 вагон  у групі з 20 і більше вагонів при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів 003
при перевезенні транзитних вантажів 099
Надання на вимогу вантажовласника інформації, пов'язаної зі зміною адресата (переадресування вантажів, крім домашніх речей) 220/
372
Всього по коду 0
при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів 001
при перевезенні транзитних вантажів 099
Заповнення перевізних документів на прохання вантажовласників 208/
360
Всього по коду 0
при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів 001
при перевезенні транзитних вантажів 099
Видача довідок, пов’язаних з перевезенням вантажів та проведенням розрахунків за них 212/
364
Всього по коду 0
при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів 001
при перевезенні транзитних вантажів 099
Надання одержувачам інформації про вантажі, що прибули на їхні адреси на станції призначення: телефоном, поштовим зв`язком, телеграфом, факсом, посланцем, електронною поштою 211/363 Всього по коду 0
при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів 001
при перевезенні транзитних вантажів 099
Доставка відправникам та одержувачам вантажіних залізничних накладних і квитанцій, комерційних актів та інших документів (без вантажу) 213/
365
Всього по коду 0
при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів 001
при перевезенні транзитних вантажів 099
Накладення та зняття працівником залізниці: ЗПП (канатних закруток), пломб у внутрішньому сполученні 125/161/311 Всього по коду 0
при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів 001
при перевезенні транзитних вантажів 099
Зважування вантажів або порожніх вагонів (контейнерів) та за зважування вантажів у пунктах перевалки на вагах залізниці 195/
345
Всього по коду 0
при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів 001
при перевезенні транзитних вантажів 099
Участь на вимогу вантажовласника працівника залізниці у зважуванні або видачі вантажу 178/
328
Всього по коду 0
при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів 001
при перевезенні транзитних вантажів 099
Охорона вантажу, у разі його затримки з причин, не залежних від залізниці 203/354 Всього по коду 0
при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів 001
при перевезенні транзитних вантажів 099
Подача або забирання вагонів (у т.ч. неробочого парку) та іншого рейкового рухомого складу на під'їзні колії та інші місця незагального користування, на пристанські та портові колії локомотивом залізниці (якщо під'їзна колія перебуває на балансі власників, що не входять до складу залізниць) 185/
335
Всього по коду 0
при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів 001
при перевезенні транзитних вантажів 099
Подача або забирання вагонів (у т.ч. неробочого парку) та іншого рейкового рухомого складу на під'їзні колії та інші місця незагального користування, на пристанські та портові колії локомотивом залізниці (якщо під'їзна колія перебуває на балансі залізниць) 186/336 Всього по коду 0
при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів 001
при перевезенні транзитних вантажів 099
Подача або забирання вагонів (у т.ч. неробочого парку) та іншого рейкового рухомого складу на під'їзні колії та інші місця незагального користування, на пристанські та портові колії локомотивом залізниці (якщо частина під'їзної колія перебуває на балансі залізниць, а частина на балансі власника колії) 255/443 Всього по коду 0
при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів 001
при перевезенні транзитних вантажів 099
Подачу або забирання вагонів при дезінфекції, дезінсекції вагонів на коліях загального користування 184/
334
Всього по коду 0
при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів 001
при перевезенні транзитних вантажів 099
Маневрова робота, що виконується локомотивом залізниці 188/
338
Всього по коду 0
при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів 001
при перевезенні транзитних вантажів 099
За пробіг локомотива залізниці з іншої станції для виконання маневрової роботи на вимогу вантажовласника 189/339 Всього по коду 0
при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів 001
при перевезенні транзитних вантажів 099
Плата за бланки перевізних документів 209/
361
Всього по коду 0
при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів 001
при перевезенні транзитних вантажів 099
Плата за запірно-пломбувальні пристрої, канатні закрутки, пломби, дріт та пристрої для пломбування 226/
378
Всього по коду 0
при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів 001
при перевезенні транзитних вантажів 099
Оформлення переадресування вантажів 158/
308
Всього по коду 0
при перевезенні експортно-імпортних і внутрішніх вантажів 001
при перевезенні транзитних вантажів 099
Плата за користування вагонами належності Укрзалізниці на підїзних коліях 183/
352
Всього по коду 0
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів з експортно-імпортними та внутрішніми вантажами 001
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції вагонів з експортно-імпортними та внутрішніми вантажами 002
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів з транзитними вантажами 091
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції вагонів з транзитними вантажами 092
Плата за користування вагонами належності Укрзалізниці на місцях загального користування 251/355 Всього по коду 0
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів з експортно-імпортними та внутрішніми вантажами 001
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції вагонів з експортно-імпортними та внутрішніми вантажами 002
Плата за користування  вагонами, пов’язана  з  їх затримкою на шляху прямування та  станціях відправлення  з вини Замовника при наданні послуги щодо  накопичення власного рухомого складу 003
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів з транзитними вантажами 091
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції вагонів з транзитними вантажами 092
Плата за користування інвентарними вагонами інших держав на під'їзних коліях 201/
351
Всього по коду 0
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та врах.акти ф. ГУ-23, складені під час вик.в.о. та після заб.ваг.  з експо.-імп. та внутрішніми вант.  001
Плата за актами затр.ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вагонів з в.о. експ.-імп.та внутр. вантажами 002
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та врах. акти ф. ГУ-23, скл.під час вик. в.о.операцій та після заб. вагонів з транз.вант.  91
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під в.о. вагонів з транз.вантажами 92
Плата за користування інвентарними вагонами інших держав на місцях загального користування 269/464 Всього по коду 0
Компенсація плати  за користування вантажними вагонами інвентарного парку СНД 011
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів з експортно-імпортними та внутрішніми вантажами 001
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції вагонів з експортно-імпортними та внутрішніми вантажами 002
Плата за користування  вагонами, пов’язана  з  їх затримкою на шляху прямування та  станціях відправлення  з вини Замовника при наданні послуги щодо  накопичення власного рухомого складу 003
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів з транзитними вантажами 091
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції вагонів з транзитними вантажами 092
Плата за користування іновагонами (на Львівській залізниці) 245/
397
Всього по коду 0
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів з експортно-імпортними та внутрішніми вантажами 001
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції вагонів з експортно-імпортними та внутрішніми вантажами 002
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів з транзитними вантажами 091
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції вагонів з транзитними вантажами 092
Плата за користування контейнерами належності Укрзалізниці 253/
441
Всього по коду 0
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів з експортно-імпортними та внутрішніми вантажами 001
Плата за актами затр.ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вагонів з в.о. експ.-імп.та внутр. вантажами 002
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та врах. акти ф. ГУ-23, скл.під час вик. в.о.операцій та після заб. вагонів з транз.вант.  091
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під в.о. вагонів з транз.вантажами 092
Плата за користування інвентарними контейнерами належності інших держав 254/
442
Всього по коду 0
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та врах.акти ф. ГУ-23, складені під час вик.в.о. та після заб.ваг.  з експо.-імп. та внутрішніми вант.  001
Плата за актами затр.ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вагонів з в.о. експ.-імп.та внутр. вантажами 002
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та врах. акти ф. ГУ-23, скл.під час вик. в.о.операцій та після заб. вагонів з транз.вант.  091
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під в.о. вагонів з транз.вантажами 092
Плата за користування вагонами  перевізника              АТ "Укрзалізниця" на під'їзних коліях 285/
385
Всього по коду 0
ЦВСВ 001
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 011
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів 091
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 021
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів 081
ЦВРеф 002
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 012
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів 092
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 022
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів 082
УДЦТС Ліски 003
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 013
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів 093
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 023
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів 083
ДВРЗ  004
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 014
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів 094
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 024
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів 084
Стрийський ВРЗ 005
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 015
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів 095
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 025
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів 085
ЦТЛ  6
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 16
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів 96
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 26
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів 86
Регіональна філія «Південно-Західна залізниця»  32
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 41
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів 51
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 61
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів 71
Регіональна філія «Львівська  залізниця»  35
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 42
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів 52
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 62
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів 72
Регіональна філія «Одеська залізниця»  40
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 44
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів 54
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 64
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів 74
Регіональна філія «Південна  залізниця»  43
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 46
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів 56
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 66
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів 76
Регіональна філія «Придіпровська залізниця»  45
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 47
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів 57
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 67
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів 77
Регіональна філія «Донецька залізниця»  48
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 49
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів 59
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 69
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів 79
Інші  балансоутримувачі 007
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 17
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів 97
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 27
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів 87
Центр з будівництва та ремонту колії 008
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 18
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів 28
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 38
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів 48
Центр з будівництва та ремонту інженерних споруд 009
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 19
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів при перевезенні транзитних вантажів 29
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні експортно-імпортних та внутрішніх вантажів 39
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та враховуючи акти ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції при перевезенні транзитних вантажів 50
Плата за користування власними та орендованими вагонами, контейнерами інших держав на місцях загального користування 268/
465
Всього по коду 0
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів з експортно-імпортними та внутрішніми вантажами 001
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції вагонів з експортно-імпортними та внутрішніми вантажами 002
Плата за користування  вагонами, пов’язана  з  їх затримкою на шляху прямування та  станціях відправлення  з вини Замовника при наданні послуги щодо  накопичення власного рухомого складу 003
Плата на підставі пам’ятки ф. ГУ-45 та враховуючи акти ф. ГУ-23, складені під час виконання вантажних операцій та після забирання вагонів з транзитними вантажами 091
Плата за актами затримки ф. ГУ-23а та ф. ГУ-23 до подавання під вантажні операції вагонів з транзитними вантажами 092
Штраф за не проставлення, неузгодження, або недотримання строків проставлення електронної заявки в АС Месплан на подачу порожніх вагонів за аукціоном 242 Штраф за не проставлення, неузгодження, або недотримання строків проставлення електронної заявки в АС Месплан на подачу порожніх вагонів за аукціоном 001
Штраф за недотримання Регламенту ЕТС «ProZorro.Продажі»  002
Штраф у випадку невиконання Замовником умов Договору про перевезення вантажів на особливих умовах – маршрутами за розкладом руху вантажних поїздів 243 За не реалізацію (повністю або частково) погодженого РРМП у вагонах Замовника 001
За  відмову від виконання  погодженого РРМП у вагонах Перевізника не пізніше, ніж  за 15 календарних днів до дати відправлення, визначеної в РРМП 002
За відмову  від виконання  погодженого РРМП у вагонах Перевізника за 15 і менше календарних днів до дати відправлення, визначеної в РРМП 003
Внесення змін  до погодженого РРМП за ініціативою Замовника, якщо зміни будуть погоджені Перевізником 004
За неочищення вагонів (контейнерів) і недозлиття цистерн  240/
392
Всього по коду 0
За неочищення вагонів (контейнерів) і недозлиття цистерн перевізника ПАТ "Укрзалізниця" при перевезенні  внутрішніх та експортно-імпортних вантажів 001
За неочищення вагонів (контейнерів) і недозлиття цистерн, які не належать  перевізнику ПАТ "Укрзалізниця" при перевезенні  внутрішніх та експортно-імпортних вантажів 002
За неочищення вагонів (контейнерів) і недозлиття цистерн при перевезенні транзитних вантажів  099
Плата за переадресування вантажів, яка виникла через затримку вагонів (контейнерів) на прикордонних (припортових) станціях з вини вантажовласника 219 Всього по коду 0
на Південно-Західній залізниці (експорт) 001
на Львівській  залізниці (експорт) 002
на Одеській   залізниці (експорт) 003
на Південній залізниці (експорт) 004
Охорона вантажу пов'язана з затримкою вагонів (контейнерів) на прикордонних (припортових) станціях з вини вантажовласника 214 Всього по коду 0
на Південно-Західній залізниці (експорт) 001
на Львівській  залізниці (експорт) 002
на Одеській   залізниці (експорт) 003
на Південній залізниці (експорт) 004
Маневрова робота пов'язана з затримкою вагонів (контейнерів) на прикордонних (припортових) станціях з вини вантажовласника 215 Всього по коду 0
на Південно-Західній залізниці (експорт) 001
на Львівській  залізниці (експорт) 002
на Одеській   залізниці (експорт) 003
на Південній залізниці (експорт) 004
Збір за зберігання  вантажів у вагонах (контейнерах), який виник  через затримку вагонів(контейнерів) на прикордонних (припортових) станціях з вини вантажовласника 216 Всього по коду 0
на Південно-Західній залізниці (експорт) 001
на Львівській  залізниці (експорт) 002
на Одеській   залізниці (експорт) 003
на Південній залізниці (експорт) 004
Плата за користування вагонами (контейнерами), яка виникла  через затримку вагонів (контейнерів)на прикордонних (припортових) станціях з вини вантажовласника 217 Всього по коду  
на Південно-Західній залізниці (експорт) 001
на Львівській  залізниці (експорт) 002
на Одеській   залізниці (експорт) 003
на Південній залізниці (експорт) 004
За надання відправникам (одержувачам) інформації, вантажні роботи, зважування вантажів або порожніх вагонів (контейнерів) на вагах залізниці при затримці вагонів (контейнерів) на прикордонних (припортових) станціях з вини вантажовласника 218 Всього по коду 0
на Південно-Західній залізниці (експорт) 001
на Львівській  залізниці (експорт) 02
на Одеській   залізниці (експорт) 03
на Південній залізниці (експорт) 04
Покриття витрат, пов’язаних з митним доглядом експортних та імпортних вантажів; 193 Всього по коду 0
на Південно-Західній залізниці (експорт) 01
на Львівській  залізниці (експорт) 02
на Одеській   залізниці (експорт) 03
на Південній залізниці (експорт) 04
За оформлення документу контролю за переміщенням товарів (ДКПТ) та його електронної копії 270/
470
Всього по коду 0
Чернігів 001
Коростень 002
Могилів-Подільський 003
Щорс 004
Хутір-Михайлівський 005
Чоп 011
Батьове 012
Мукачеве 013
Дякове 014
Ужгород 015
Ізов 017
Ягодин 018
Ковель 019
Сарни 020
Мостиська II 021
Вадул-Сирет 022
Мамалига 023
Ларга 024
Сокиряни 025
Рава-Руська 026
Кучурган 031
Слободка 032
Куп'янськ-Сортувальний 041
Харків-Сортувальний 042
Іловайськ 051
Красна Могила 052
Всі коди згідно з  Переліком ... Добори коштів після перевірки станцій фінансовими ревізорами   Починаючи
з 300
Добори коштів після перевірки станцій  комерційним ревізорами  Починаючи
з 400