Друк

Претензії та позови при перевезеннях у внутрішньодержавному сполученні

1.1. Загальні положення

1.1.1. Право на пред'явлення претензій та позовів до залізниць (стаття 130, стаття 131 Статуту залізниць України, пункт 1 Правил заявлення та розгляду претензій)

1.1.2. Передача права на пред'явлення претензій та позовів (стаття 133 Статуту залізниць України, пункт 2 Правил заявлення та розгляду претензій)

1.1.3. Терміни пред'явлення претензій та позовів та порядок їх обчислення (стаття 134, стаття 136 Статуту залізниць України, пункт 12 Правил заявлення та розгляду претензій)

1.1.4. Документи, що додаються до претензій (стаття 130, стаття 133 Статуту залізниць України, пункт 6, пункт 8, пункт 9, пункт 10, пункт 11, пункт 13, пункт 18, пункт 19 Правил заявлення та розгляду претензій)

1.1.5. Кількість вимог в одній претензійній заяві (пункт 3, пункт 4 Правил заявлення та розгляду претензій)

1.1.6. Зміст претензійної заяви (пункт 5 Правил заявлення та розгляду претензій)

1.1.7. Розмір відповідальності залізниць

1.1.7.1. За втрату, недостачу, псування або пошкодження прийнятого до перевезення вантажу та суми відшкодування (стаття 113, стаття 114, стаття 115 Статуту залізниць України, пункт 6, пункт 7 Правил заявлення та розгляду претензій)

1.1.7.2. За несвоєчасну доставку вантажів і порожніх вагонів, що належать підприємствам, організаціям, установам, громадянам або орендовані ними (стаття 116 Статуту залізниць України)

1.1.7.3. За подачу під навантаження неочищеного рухомого складу (стаття 123 Статуту залізниць України)

1.1.7.4. За самовільне використання, пошкодження або втрату вагонів (контейнерів), що належать підприємствам або орендовані ними (стаття 126 Статуту залізниць України)

1.1.8. Термін на розгляд претензії та надання відповіді (стаття 135 Статуту залізниць України, пункт 13, пункт 17, пункт 18, пункт 19 Правил заявлення та розгляду претензій)

 

1.2. Окремі категорії претензій та позовів

 

Категорії претензій

Хто має право на заявлення претензії (позову)

До якої залізниці заявляється претензія

(позов)

Початок обчислення терміну на заявлення претензії (позову)

Які документи додаються до претензійної заяви при заявленні претензії до залізниці

Про відшкодування збитків за втрату вантажу

Одержувач

Призначення

Через 30 днів з дня закінчення терміну доставки вантажу.

При перевезеннях у прямому змішаному сполученні – через 2 місяці з дня прийому вантажу до перевезення

1. Вантажна квитанція з відміткою станції призначення про неприбуття вантажу (у разі неможливості – довідка станції відправлення про прийняття вантажу до перевезення з відміткою станції призначення про неприбуття вантажу.

Зазначена відмітка повинна бути зроблена станцією призначення не більше ніж за 10 днів до пред’явлення претензії. У довідці станції відправлення мають бути вказані номер накладної, номер вагона (контейнера), станція та залізниця призначення, найменування відправника та одержувача, найменування, кількість вантажу, а також дата приймання вантажу до перевезення.

2. Документи, що підтверджують кількість і вартість відправленого вантажу.

 

Відправник

Призначення

Через 30 днів з дня закінчення терміну доставки вантажу.

При перевезеннях у прямому змішаному сполученні – через 2 місяці з дня прийому вантажу до перевезення

1. Вантажна квитанція.

2. Документи, що підтверджують кількість і вартість відправленого вантажу.

Кількість і вартість відправленого вантажу підтверджується згідно із статтею 115 Статуту залізниць України документом відправника із зазначенням у ньому номера залізничної накладної, за якою відправлено вантаж.

Про відшкодування збитків за недостачу, псування та пошкодження вантажу

Одержувач

Призначення

З дня видачі вантажу

1. Залізнична накладна.

2. Комерційний акт. Якщо у складанні комерційного акта вiдмовлено, замість нього подається документ, що підтверджує скаргу про цю відмову.

Накладна та комерційний акт подаються лише в оригіналі.

3. Документ, що засвідчує кількість і вартість відправленого вантажу.

Кількість і вартість відправленого вантажу підтверджується згідно із статтею 115 Статуту залізниць України документом відправника із зазначенням у ньому номера залізничної накладної, за якою відправлено вантаж.

4. До претензійної заяви щодо недостачі вантажу, коли розрахунки між відправником та одержувачем здійснюються з урахуванням нормованої та фактичної вологості – документ, 

 

 

 

 

що засвідчує, з якою вологістю вантаж був відправлений, і дані аналізу про вологість вантажу, що прибув.

5. До заяви про псування вантажу, під час видачі якого проведено зниження ціни або сортності – довідка про те, за якою ціною реалізовано вантаж (у разі його реалізації) або про переоцінку, якщо вантаж не реалізовано, та довідку про перемаркування вантажу відповідним сортом. Зазначена довідка має бути підписана керівником підприємства та головним (старшим) бухгалтером і засвідчені печаткою.

Про сплату штрафів за прострочення доставки вантажу

Одержувач

Призначення

З дня видачі вантажу

1. Залізнична накладна

Про сплату штрафів за прострочення доставки порожніх власних та орендованих вагонів

Одержувач

Призначення

З дня встановлення обставин, що спричинили заявлення претензії

1. Залізнична накладна

 

Щодо штрафів за невиконання плану перевезення вантажів

Відправник

Відправлення

Після закінчення п'ятиденного терміну, встановленого для оплати штрафу

1. Облікові картки виконання плану перевезення вантажів

Щодо штрафів за подачу під навантаження неочищених вагонів (контейнерів)

Відправник

Відправлення

З дня встановлення обставин, що спричинили заявлення претензії

1. Акт загальної форми, підписаний працівником станції

Щодо повернення плати за користування вагонами і контейнерами, у тому числі за час перебування їх під очищенням

Відправник

Відправлення

З дня встановлення обставин, що спричинили заявлення претензії

1. Відомості плати за користування вагонами (контейнерами)

2. Документ, що підтверджує факт сплати плати за користування вагонами (перелік, податкова накладна, видані залізницею, платіжне доручення з відміткою банку)

Одержувач

Призначення

Щодо відшкодування збитків за самовільне використання залізницею вагонів (контейнерів), що належать підприємствам чи орендовані ними

Власник

(орендар)

Залізниці, яка самовільно використову-вала вагони (контейнери).

З дня встановлення обставин, що спричинили заявлення претензії

Документи, що підтверджують факт самовільного зайняття, зокрема оригінал накладної або квитанції про приймання вагонів (контейнерів) до перевезення та акт загальної форми.

При відмові від складання акта загальної форми до претензії додаються докази про оскарження цієї відмови та інші документи, що підтверджують факт самовільного зайняття вагонів (контейнерів) залізницею

Щодо відшкодування збитків за пошкодження залізницею вагонів (контейнерів), що належать підприємствам чи орендовані ними

Власник

(орендар)

Залізниці, яка пошкодила

вагони (контейнери).

З дня встановлення обставин, що спричинили заявлення претензії

Складений залізницею акт про пошкодження вагона (контейнера) або докази оскарження факту ухилення залізниці від видачі такого акта

Щодо втрати залізницею власних вагонів (контейнерів)

Власник

Залізниця, яка втратила вагони (контейнери)

З дня встановлення обставин, що спричинили заявлення претензії

1. Квитанція про приймання власних вагонів (контейнерів) до перевезення

2. Документи, що підтверджують їх залишкову вартість

Щодо втрати залізницею орендованих вагонів (контейнерів)

Орендар

Залізниця, яка втратила вагони (контейнери)

З дня встановлення обставин, що спричинили заявлення претензії

1. Квитанція про приймання цих вагонів до перевезення з відміткою станції призначення про їх неприбуття

2. Копія договору про оренду вагонів (контейнерів)

Щодо повернення переборів платежів, сплачених при відправленні вантажу

Відправник

Відправлення

З дня встановлення обставин, що спричинили заявлення претензії

1. Квитанція про приймання вантажу до перевезення

2. Документ, що підтверджує факт сплати платежів (перелік, податкова накладна, видані залізницею, платіжне доручення з відміткою банку)

Претензії щодо повернення переборів платежів, сплачених при одержанні вантажу

Одержувач

Призначення

З дня встановлення обставин, що спричинили заявлення претензії

1. Залізнична накладна

2. Документ, що підтверджує факт сплати платежів (перелік, податкова накладна, видані залізницею, платіжне доручення з відміткою банку)