Друк
16.07.2021

Перелік цін на виконання робіт (послуг), які надаються за вільними тарифами АТ "Укрзалізниця" (єдині) з урахуванням фактичного показника індексу цін виробників за II квартал 2021 року (вводяться в дію з 16.08.2021)

Перелік цін
на виконання робіт (послуг), які надаються за вільними тарифами
 АТ "Укрзалізниця"  (єдині) з урахуванням фактичного показника індексу цін виробників
 за II квартал 2021 року (вводяться в дію з 16.08.2021)
         
Найменування робіт (послуг) Одиниця                             виміру Вартість послуг                   без ПДВ,  грн. Вартість послуг з ПДВ, грн.
1 2 3 4 5
1 Подача вагонів і контейнерів для навантаження (вивантаження) у визначений час, періоди доби, дні тижня чи місяця за наявності окремої письмової заявки або договору про виконання цієї послуги (крім днів, зазначених у декадній заявці)  1 вагон /                                    1 контейнер 829,66 995,59
2 Розробка та коригування на прохання відправників креслень, схем, виконання розрахунків навантаження і кріплення вантажів, перевірка і затвердження креслень і розрахунків, наданих відправниками      
2.1 за перевірку та погодження  технічної документації (креслень) на перевезення негабаритних вантажів (вантажів на транспортерах)  1 комплект технічної документації 16 264,62 19 517,54
2.2  за перевірку, погодження та затвердження МТУ 1 комплект технічної документації 21 634,76 25 961,71
2.3  за перевірку та погодження  НТУ 1 комплект технічної документації 3 065,49 3 678,59
2.4 за перевірку та погодження ескізів 1 комплект технічної документації 2 517,70 3 021,24
2.5 за розробку та погодження на прохання відправника технічної документації (креслень) на перевезення негабаритних вантажів (вантажів на транспортерах)  1комплект технічної документації 53 852,06 64 622,47
2.6 за розробку на прохання відправника, погодження та затвердження МТУ 1 комплект технічної документації 60 683,04 72 819,65
2.7 за  розробку на прохання відправника та погодження НТУ 1 комплект технічної документації 18 168,77 21 802,52
2.8 за розробку на прохання відправника та затвердження ескізів 1 комплект технічної документації 12 229,61 14 675,53
2.9 за внесення змін та доповнень (корегування) на прохання відправника до технічної документації (креслень) на перевезення негабаритних вантажів (вантажів на транспортерах), що не вимагають посилення кріплення або іншого розміщення вантажу 1 комплект технічної документації 3 576,01 4 291,22
2.10 за внесення змін та доповнень (корегування) на прохання відправника до МТУ  1 комплект технічної документації 5 871,49 7 045,79
2.11 за внесення змін та доповнень (корегування) на прохання відправника до НТУ 1 комплект технічної документації 1 711,93 2 054,31
2.12 за внесення змін та доповнень (корегування) на прохання відправника до  ескізів 1 комплект технічної документації 1 713,32 2 055,98
3 Розробка та коригування єдиних технологічних процесів роботи під’їзних колій промислових підприємств на їх прохання.      
3.1 за 1 розробку ЄТП 1 ЄТП 116 759,51 140 111,42
3.2 за 1 коригування ЄТП з виїздом комісії 1 ЄТП 42 785,15 51 342,18
3.3 за 1 коригування ЄТП без виїзду комісії 1 ЄТП 3 652,96 4 383,55
4 Надання послуг, пов’язаних з перевезенням експортно-імпортних та транзитних вантажів (користування вагонами, зберігання вантажів, подача й забирання вагонів тощо), при переробці цих вантажів за прямим варіантом (вагон – судно)      
4.1 від 0 до 4 діб за 1 тонну за весь час очікування Визначається згідно з
 Збірником тарифів
4.2 від 0 до 10 діб за 1 тонну за весь час очікування 128,51 154,21
4.3 від 0 до 15 діб за 1 тонну за весь час очікування 156,91 188,29
4.4 від 0 до 20 діб за 1 тонну за весь час очікування 166,42 199,70
4.5 від 0 до 25 діб за 1 тонну за весь час очікування 175,92 211,11
4.6  понад 25 діб за 1 тонну за весь час очікування Визначається згідно з
 Збірником тарифів
5 Надання власних вагонів Перевізника під навантаження на території інших держав    0,00 0,00
5.1 за 1  вагон 1 вагон 4 407,11 5 288,53
5.2 за 1  вагон у групі з 10 і більше вагонів 1 вагон 3 008,76 3 610,51
5.3 за 1  вагон у групі з 20 і більше вагонів 1 вагон 2 866,39 3 439,67
6 Організація перевезень і накопичення рухомого складу   1 вагоно-доба 157,93 189,52
7 За перебування приватних вагонів на коліях погоджених станцій та орендованих вагонів      
7.1 за 1 вагон в добу 1 вагоно-доба 97,73 117,28
7.2 за 1 вагон в добу при надходженні вагонів маршрутами 1 вагоно-доба 63,79 76,55
8 Надання копій документів: пам’яток ГУ-45, ГУ-45к, відомостей ГУ-46, ГУ - 46а, накопичувальних карток ФДУ-92 та інших  на вимогу клієнтів 1 аркуш 5,62 6,75
9 Вибір місця примикання під’їзних колій, будівництва окремих споруд та комунікацій, перетину залізничних колій і смуги відведення. Видача технічних умов на примикання під’їзних колій, будівництво окремих споруд та комунікацій, перетин залізничних колій і смуги відведення. Прийняття об’єктів на відповідність вимогам ПТЕ.      
9.1 Видача технічних умов на: примикання під’їзних колій, будівництво окремих споруд та комунікацій, перетин залізничних колій і смуги відведення за 1 технічні умови 25 638,68 30 766,41
9.2 Виїзд комісії з вибору місця примикання під’їзних колій, будівництва окремих споруд та комунікацій, реконструкції; виїзд комісії з приймання об’єктів на відповідність вимогам ПТЕ за 1 виїзд комісії (та надання відповідного документу) 31 362,80 37 635,37
9.3 Виїзд комісії з вибору місця перетину залізничних колій та смуги відведення                 за 1 виїзд комісії (та надання відповідного документу) 24 418,51 29 302,22
10 Подача й забирання вагонів та контейнерів для навантаження або вивантаження на станції не відкриті для виконання комерційних операцій, а також роботи пов’язані з прийманням, видачею, навантаженням і вивантаженням на цих станціях 1вагон/1кілометр 380,38 456,46