Друк

 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник): структурний підрозділ «Служба колії» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»

Поштова адреса: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 22,                      тел. (06261) 6-45-28

2. Місце розташування майданчика будівництва: Донецька обл.,        Краматорський р-н, м. Слов’янськ, ст. ім. Кожушко О.М., стрілочні переводи     №№ 16, 18 (регіональна філія «Донецька залізниця»)

3. Характеристика діяльності: капітальний ремонт стрілочних переводів старопридатними на залізобетонних брусах старопридатних

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних – відсутня (в смузі відведення АТ «Укрзалізниця»)

сировинних – щебінь – 1,31285 м3, баласт (гравійний) (гравійно-піщаний) для залізниці – 276 м3; баласт щебеневий – 740,61 м3; пісок – 10,0985 м3

енергетичних – паливо для машин та будівельних механізмів: електроенергія – 90,742 кВт-год., бензин – 2738,107 кг, дизельне паливо – 9947,408 кг

водних – відсутня

трудових – 64 чол.

6. Транспортне забезпечення – залізничний транспорт, автотранспорт

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності – відповідність планованої діяльності вимогам чинних законодавчих і нормативних документів

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутня

9. Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – відсутні

повітряне – при будівництві: викиди в атмосферне повітря, шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки

водне – відсутні

ґрунт – при будівництві: побутові та будівельні відходи, розроблення ґрунту вручну, розроблення техногенного ґрунту (баласту)

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні

навколишнє соціальне середовище – відсутні

навколишнє техногенне середовище – відсутні

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – поводження з відходами відповідно до вимог Закону України «Про відходи», відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами

11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»

12. Участь громадськості – для отримання інформації по проєкту капітального ремонту стрілочних переводів №№ 16, 18 старопридатними на залізобетонних брусах старопридатних на станції ім. Кожушко О.М. звертатися за адресою: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 22, тел. (06261) 6-45-28 з 900 до 1600. Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності»


ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 

1. Інвестор (замовник): структурний підрозділ «Служба колії» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»

Поштова адреса: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 10,                      тел. (06261) 6-23-82

2. Місце розташування майданчика будівництва: Луганьска обл., Сватівський р-н, м. Сватове, ст. Сватове, стрілочні переводи № 7, 8, 16, 17, 19 (регіональна філія «Донецька залізниця»)

3. Характеристика діяльності: реконструкція стрілочних переводів

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних – відсутня (в межах існуючого землевідводу АТ «Укрзалізниця»)

сировинних – щебінь – 2,67094 м3, баласт (гравійний) (гравійно-піщаний) для залізниці – 4963,3425 м3; баласт щебеневий – 10617,75 м3; баласт піщаний –     9,3412 м3, пісок природний – 23,148 м3

енергетичних – паливо для машин та будівельних механізмів: електроенергія – 3686,116 кВт-год., бензин – 26360,732 кг, дизельне паливо – 171983,9113 кг

водних – відсутня

трудових – 136 чол.

6. Транспортне забезпечення – залізничний транспорт, автотранспорт

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності – відповідність планованої діяльності вимогам чинних законодавчих і нормативних документів

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутня

9. Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – відсутні

повітряне – при будівництві: викиди в атмосферне повітря, шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки

водне – відсутні

ґрунт – при будівництві: побутові та будівельні відходи, розроблення ґрунту вручну, розроблення техногенного ґрунту (баласту)

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні

навколишнє соціальне середовище – відсутні

навколишнє техногенне середовище – відсутні

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – поводження з відходами відповідно до вимог Закону України «Про відходи», побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами

11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»

12. Участь громадськості – для отримання інформації по проєкту реконструкції стрілочних переводів № 7, 8, 16, 17, 19 на станції Сватове  звертатися за адресою: 84404, Донецька обл., м. Лиман,  вул. Привокзальна, 10, тел. (06261) 6-23-82 з 800 до 1700. Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності»

 

 

 

 

 

 

Заява про екологічні наслідки діяльності

у результаті реконструкції стрілочних переводів

ст. Сватове  № 7, 8, 16, 17, 19

 

Робочий проєкт «Реконструкція стрілочних переводів ст. Сватове № 7, 8, 16, 17, 19», розроблений Харківським відділенням філії «ПВІЗТ» АТ «Укрзалізниця».

Мета проєктованої діяльності - покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації.

Робочим проєктом передбачається реконструкція стрілочних переводів в межах території АТ «Укрзалізниця» без перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних розмірів та за умови, що в результаті реконструкції господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових небезпечних відходів, збільшення та появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

Стрілочні переводи, що підлягають реконструкції розташовані таким чином - № 7, 17, 19 в непарній горловині та № 8, 16 в парній горловині станції Сватове.

Існуюча швидкість на ділянці, в місці розташування стрілочних переводів  № 7, 8, 16, 17, 19,  що підлягають реконструкції, складає: пасажирські поїзди - 80 км/год., вантажні поїзди – 80 км/год.

Стрілочні переводи № 7, 17, 19, що підлягають реконструкції, розташовані на станції в непарній горловині Сватове на головних коліях № І та № ІІ.

Реконструкція стрілочних переводів № 7, 17, 19 передбачається новими стрілочними переводами проєкту ДН 345.00.000-08;(-09), типу Р65, марки 1/11 на залізобетонних брусах зі зміною ординат.

Враховуючи те, що стрілочні переводи вкладенні з порушенням ТУ (стик рамної рейки стрілочного переводу № 7, вкладений в стик рамної рейки стрілочного переводу № 11; стик рамної рейки стрілочного переводу № 17, вкладений в стик рамної рейки стрілочного переводу № 19), для забезпечення умови укладання нормативної прямої вставки між вищезазначеними стрілочними переводами, виникає необхідність в переукладанні стрілочних переводів № 1, 5, 11, 15, 21 та 37.

Вписування стрілочних переводів передбачається в існуючі прямі і криві ділянки колії.

Технічні характеристики стрілочних переводів № 7, 17, 19 проєкту ДН 345.00.000-08;(-09) забезпечують швидкість руху поїздів по прямому напрямку стрілочного переводу: пасажирські поїзди – 120  км/год., вантажні поїзди – 80 км/год.; по боковому напрямку стрілочного переводу: пасажирські та вантажні поїзди – 50 км/год. Але, враховуючи те, що ділянки колії, які примикають до стрілочних переводів № 7, 17, 19, розташовані в кривих ділянках радіусом  770 – 1000 м, швидкість руху пасажирських поїздів обмежується до 100 км/год. Швидкість руху вантажних поїздів складає 80 км/год.

Реконструкцію стрілочних переводів та укладання ділянок колії передбачено в межах існуючого земляного полотна станційної площадки з існуючою системою водовідведення. Виконуються роботи по риттю траншей в забрудненому баласті.

Верхня будова колії складається із: нових стрілочних переводів  №№ 10, 16, 28 типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах проєкту ДН 345.00.000-08;(-09) на щебеневому баласті 40 см під шпалою та на піщаній подушці товщиною 20 см; стрілочних переводів №№ 12, 14, 20, що укладаються від розбирання, типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах, на щебеневому баласті 40 см під шпалою та на піщаній подушці товщиною 20 см; стрілочних переводів №№ 32, 34, що укладаються від розбирання, типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах, на щебеневому баласті 25 см під шпалою та на піщаній подушці товщиною 20 см.

Верхня будова колії складається з:

- нових стрілочних переводів № 7, 8, 16, 17, 19  типу Р65, марки 1/11 на залізобетонних брусах проєкту ДН 345.00.000-08;(-09) на щебеневому баласті 25 см під шпалою та на піщаній подушці товщиною 20 см;

-  № стрілочних переводів № 11, 15, 40, що укладаються від розбирання, типу Р65, марки 1/11 на залізобетонних брусах, на щебеневому баласті 25 см під шпалою та на піщаній подушці товщиною 20 см;

- старопридатних стрілочних переводів № 1, 5, 10, 12, 14, 18, 21, 30, 37 типу Р65, марки 1/11 на залізобетонних брусах, на щебеневому баласті 25 см під шпалою та на піщаній подушці товщиною 20 см.

Захрестовинні ланки стрілочних переводів № 7, 8, 16, 17, 19  укладаються новими рейками на залізобетонних шпалах, стрілочного переводу № 40 – рейками від розбирання на залізобетонних шпалах та стрілочних переводів № 1, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 30, 37.

В зв’язку з реконструкцією  стрілочних  переводів на станції Сватове

№ 7, 8, 16, 17, 19 проєктом передбачене перевлаштування мережі двостороннього паркового зв’язку (ДПЗ).

В районі укладання нових стрілок установлюються гучномовці ГР10/10 та паркові переговорні пристрої ППУ-Р1 на світлофорних щоглах h=8м. Проектована мережа ДПЗ виконується кабелями СБзПУ3.

Стрілочні переводи, контактна мережа, пристрої СЦБ та зв’язку в процесі експлуатації не чинять активного і масштабного впливу на клімат та мікрокліматичні умови, не є джерелами забруднення атмосферного повітря та шуму, не забруднюють водне середовище та ґрунтовий покрив.

Під час проведення робіт буде спостерігатись незначний короткочасний вплив на атмосферне повітря: викиди в повітря від будівельної та автотранспортної техніки, при проведенні фарбувальних та зварювальних робіт; шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки; утворення побутових та будівельних відходів, розроблення ґрунту вручну, розроблення техногенного ґрунту (баласту). В атмосферне повітря будуть надходити: вуглецю оксид, вуглеводні насичені С1219, азоту діоксид, сажа, ангідрид сірчастий та ін.

Побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами.

Проведення робіт не руйнує діючу систему комунікації місцевості.

У робочому проєкті передбачені: заходи щодо охорони праці, техніки безпеки та вибухопожежобезпечності; заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил; заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Заходи, розроблені в проєкті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення проєктованого об’єкта, знижують до мінімуму вплив негативних факторів, що впливають на ґрунт, рослинність, повітряний простір, водні ресурси й інші компоненти природного середовища.

Ступінь впливу на навколишнє середовище на період проведення робіт по реконструкції стрілочних переводів на станції Межова оцінюється як прийнятний.

Замовник будівництва зобов’язується здійснити всі проєктні рішення, закладені в робочому проєкті відповідно до норм та правил охорони навколишнього середовища та вимог екологічної безпеки на всіх етапах виконання робіт та експлуатації об’єкта.

Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності».

 

 


ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник): структурний підрозділ «Служба колії» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»

Поштова адреса: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 10,                      тел. (06261) 6-25-83

2. Місце розташування майданчика будівництва: Донецька обл.,     Краматорський р-н, околиці м. Слов’янськ, міст на 2 км ПК1 (одн.) перегін           ім. Кожушко - Слов’янськ (регіональна філія «Донецька залізниця»)

3. Характеристика діяльності: капітальний ремонт мосту на 2 км ПК1 (одн.) перегону ім. Кожушко - Слов’янськ

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: покращення технічного стану мосту та залізниці, покращення умов їх експлуатації, підвищення рівня безпеки перевезень

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних – відсутня (в межах існуючого землевідводу АТ «Укрзалізниця»)

сировинних – щебінь – 22,923 м3, баласт щебеневий – 70,2 м3; пісок – 23,2 м3

енергетичних – паливо для машин та будівельних механізмів: електроенергія – 1680,935 кВт-год.; бензин – 321,426 кг, дизельне паливо – 9511,699 кг

водних – 3,280 м3

трудових – 16 чол.

6. Транспортне забезпечення – залізничний транспорт, автотранспорт

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності – відповідність планованої діяльності вимогам чинних законодавчих і нормативних документів

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутня

9. Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – відсутні

повітряне – при будівництві: викиди в атмосферне повітря, шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки

водне – відсутні

ґрунт – при будівництві: побутові та будівельні відходи, розроблення ґрунту вручну, розроблення техногенного ґрунту (баласту)

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні

навколишнє соціальне середовище – відсутні

навколишнє техногенне середовище – відсутні

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – поводження з відходами відповідно до вимог Закону України «Про відходи», побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами

11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»

12. Участь громадськості – для отримання інформації по проєкту капітального ремонту мосту на 2 км ПК1 (одн.) перегін ім. Кожушко – Слов’янськ звертатися за адресою: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 10,                        тел. (06261) 6-25-83 з 800 до 1700. Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності»ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 

1. Інвестор (замовник): структурний підрозділ «Служба колії» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»

Поштова адреса: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 10,                      тел. (06261) 6-23-82

2. Місце розташування майданчика будівництва: Луганська обл.,     Попаснянський р-н, м. Лисичанськ, міст на 953 км ПК4 (п/н/під’їзна) лінії Сватове - Дебальцеве (регіональна філія «Донецька залізниця»)

3. Характеристика діяльності: капітальний ремонт мосту на 953 км ПК4 лінії Сватове - Дебальцеве

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: покращення технічного стану мосту та залізниці, покращення умов їх експлуатації, підвищення рівня безпеки перевезень

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних – відсутня (в межах існуючого землевідводу АТ «Укрзалізниця»)

сировинних – щебінь – 166,257 м3, камінь бутовий – 2,304 м3, баласт щебеневий – 56,277 м3; пісок – 1,744 м3, дренуючий ґрунт – 82,128 м3

енергетичних – паливо для машин та будівельних механізмів: електроенергія – 497,564 кВт-год.; бензин – 264,95 кг, дизельне паливо – 5025,152 кг

водних – 4,019 м3

трудових – 12 чол.

6. Транспортне забезпечення – залізничний транспорт, автотранспорт

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності – відповідність планованої діяльності вимогам чинних законодавчих і нормативних документів

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутня

9. Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – відсутні

повітряне – при будівництві: викиди в атмосферне повітря, шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки

водне – відсутні

ґрунт – при будівництві: побутові та будівельні відходи, розроблення ґрунту

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні

навколишнє соціальне середовище – відсутні

навколишнє техногенне середовище – відсутні

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – поводження з відходами відповідно до вимог Закону України «Про відходи», побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами

11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»

12. Участь громадськості – для отримання інформації по проєкту капітального ремонту мосту на 953 км ПК4 (п/н/під’їзна) лінії Сватове - Дебальцеве звертатися за адресою: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 10,                        тел. (06261) 6-23-82 з 800 до 1700. Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності»

 


 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 

1.     Інвестор (замовник): структурний підрозділ «Служба колії» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»

Поштова адреса: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 10, тел. (06261) 6-23-82

2.     Місце розташування майданчика будівництва: Донецька обл., околиці м. Слов’янськ, міст на 29 км ПК8 перегону ім. Кожушко - Шпичкине (регіональна філія «Донецька залізниця»)

3.     Характеристика діяльності: капітальний ремонт мосту на 29 км ПК8 перегін ім. Кожушко - Шпичкине

4.     Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: покращення технічного стану мосту та залізниці, покращення умов їх експлуатації, підвищення рівня безпеки перевезень

5.     Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних – відсутня (в межах існуючого землевідводу АТ «Укрзалізниця»)

сировинних – щебінь – 23,117 м3, пісок – 68,954 м3, баласт щебеневий – 43,29м3

енергетичних – паливо для машин та будівельних механізмів: електроенергія – 1359,671 кВт-год.; бензин – 193,482 кг, дизельне паливо – 7424,569 кг

водних – 6,76752 м3

трудових – 15 чол.

6.     Транспортне забезпечення – залізничний транспорт, автотранспорт

7.     Екологічні та інші обмеження планованої діяльності – відповідність планованої діяльності вимогам чинних законодавчих і нормативних документів

8.     Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутня

9.     Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – відсутні

повітряне – при будівництві: викиди в атмосферне повітря, шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки

водне – відсутні

ґрунт – при будівництві: побутові та будівельні відходи, розроблення ґрунту

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні

навколишнє соціальне середовище – відсутні

навколишнє техногенне середовище – відсутні

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – поводження з відходами відповідно до вимог Закону України «Про відходи», побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами

11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»

12.   Участь громадськості – для отримання інформації по проєкту капітального ремонту мосту на 29 км ПК8 перегону ім. Кожушко - Шпичкине звертатися за адресою: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 22, тел. (06261) 6-23-82 з 800 до 1700. Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності».

 


ЗАЯВА ПРО НАМІРИ


 

1. Інвестор (замовник): структурний підрозділ «Служба колії» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»

Поштова адреса: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 10,                      тел. (06261) 6-23-82

2. Місце розташування майданчика будівництва: Донецька обл., м. Лиман, міст на 3 км ПК4 (одн.) перегону Лиман - Брусін (регіональна філія «Донецька залізниця»)

3. Характеристика діяльності: капітальний ремонт мосту на 3 км ПК4 (одн.) перегону Лиман - Брусін

4.  Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: покращення технічного стану мосту та залізниці, покращення умов їх експлуатації, підвищення рівня безпеки перевезень

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних – відсутня (в межах існуючого землевідводу АТ «Укрзалізниця»)

сировинних – щебінь –57,15 м 3, пісок – 10,98 м3, камінь бутовий –                  1,84 м3; баласт щебеневий – 37,44 м3; суміш піскоцементна – 0,75 м3; дренуючий ґрунт – 99,76 м3;

енергетичних – паливо для машин та будівельних механізмів: електроенергія – 829,885 кВт-год.; бензин – 37,55 кг, дизельне паливо – 5678,859 кг

водних – 4,42 м3

трудових – 9 чол.

6. Транспортне забезпечення – залізничний транспорт, автотранспорт

7.  Екологічні та інші обмеження планованої діяльності – відповідність планованої діяльності вимогам чинних законодавчих і нормативних документів

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутня

9. Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – відсутні

повітряне – при будівництві: викиди в атмосферне повітря, шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки

водне – відсутні

ґрунт – при будівництві: побутові та будівельні відходи, розроблення техногенного ґрунту (баласту), розроблення ґрунту

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні

навколишнє соціальне середовище – відсутні

навколишнє техногенне середовище – відсутні

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – поводження з відходами відповідно до вимог Закону України «Про відходи», побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами

11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»

12. Участь громадськості – для отримання інформації по проєкту капітального ремонту мосту на 3 км ПК4 (одн.) перегону Лиман - Брусін звертатися за адресою: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 10,                        тел. (06261) 6-26-15  в      робочі дні з 800 до 1700. Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності»

 

 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 

1. Інвестор (замовник) структурний підрозділ «Служба колії» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»

Поштова адреса: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 22,                      тел. (06261) 6-23-82

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): Україна,  Донецька  область, 392 км ПК 7 (п/н) лінії Основа – Микитівка

3. Характеристика діяльності (об’єкта):

(орієнтовно за об’єктами-аналогами, належність до об’єктів, що становлять екологічну небезпеку): «Капітальний ремонт мосту на 392 км ПК 7 (п/н) лінії Основа – Микитівка». Об’єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС 3.

Технічні і технологічні дані:   капітальний ремонт мосту.

4. Соціально-економічна необхідність планової діяльності:  впливає позитивно: суттєве підвищення безпеки та надійності інфраструктури та забезпечення комфортних умов для пересування місцевого населення.

5Потреба в ресурсах при будівництва і експлуатації:

 • земельних (площа земель, що вилучаються в тимчасове  і постійне користування, вид користування): додаткового землевідводу не потребує. Земельна ділянка під будівництво знаходиться у власності акціонерного товариства "Укрзалізниця",
 • сировинних (види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання) щебінь із природного каменю - 53,2 м3, баласт щебеневий - 49,1 м3, пісок кварцовий - 1,024 т, пісок природний - 70,5 м3.
 • енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): Сумарна потреба в електроенергії для будівництва – 10,7  кВА.
 • ·водних (обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення): Тимчасове водопостачання будівельного майданчика передбачається: привозною водою, яка доставляється до місць виконання робіт автоцистернами від місцевих джерел та від існуючих в районі будівництва водопроводів. Загальна витрата води для забезпечення потреб будівельного майданчика складає – 10,19 л/сек. Для працівників передбачена  привізна бутильована вода  питної якості .

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): транспортне забезпечення на період будівництва вирішується проєктом  організації будівництва.

7. Екологічні та інші обмеження планової діяльності:

 • дотримання значень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
 • дотримання норм шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони;
 • дотримання норм зберігання та утилізації  відходів відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка  і захист території  за варіантами:                                                            вирішується проєктом.

9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:

 • повітряне  в межах  нормативів.
 • водне  в межах  нормативів.
 • грунт в межах  нормативів.
 • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає. Заповідні об'єкти межах будівництва відсутні.
 • геологічне середовище не впливає.
 • навколишнє соціальне середовище (населення) вплив позитивний. Ремонт  мосту надасть можливість забезпечити необхідні умови ефективного  функціонування залізничного сполучення між містами.
 • навколишнє техногенне середовище   вплив в межах діючих нормативів.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: відходи,  що утворюються під час будівництва, вивозяться згідно з лімітами та дозволами.

11. Обсяг виконання ОВНС: відповідно до ДБН А.2.2-1 2003 п. 1.7

12. Участь громадськості. Відгуки та пропозиції щодо ремонту залізничного мосту надсилати протягом місяця з моменту публікації Заяви про наміри  в ЗМІ за адресою: м. Київ, вул. Івана Федорова, 39  в робочі дні з 8.00 до 17.00.      

 ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник): структурний підрозділ «Служба колії» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»

Поштова адреса: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 22,                      тел. (06261) 6-45-28

2. Місце розташування майданчика будівництва: Донецька обл.,         Волноваський р-н, дільниця Хлібодарівка – Роз’їзд 393 км, непарна 392 км ПК9 – 401 км ПК9 (регіональна філія «Донецька залізниця»)

3. Характеристика діяльності: реконструкція колії

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних – відсутня (в межах існуючого землевідводу АТ «Укрзалізниця»)

сировинних – щебінь – 56,472 м3, баласт (гравійний) (гравійно-піщаний) для залізниці – 3,00 м3; баласт щебеневий – 6292,26 м3; пісок – 20,925 м3;  дренґрунт – 1664,6 м3

енергетичних – паливо для машин та будівельних механізмів: електроенергія – 9734,031 кВт-год., бензин – 7588,501 кг, дизельне паливо – 39743,966 кг

водних – 599,024 м3

трудових – 228 чол.

6. Транспортне забезпечення – залізничний транспорт, автотранспорт

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності – відповідність планованої діяльності вимогам чинних законодавчих і нормативних документів

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутня

9. Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – відсутні

повітряне – при будівництві: викиди в атмосферне повітря, шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки

водне – відсутні

ґрунт – при будівництві: побутові та будівельні відходи, розроблення ґрунту, розроблення техногенного ґрунту

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні

навколишнє соціальне середовище – відсутні

навколишнє техногенне середовище – відсутні

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – поводження з відходами відповідно до вимог Закону України «Про відходи», побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами

11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»

12. Участь громадськості – для отримання інформації по проєкту реконструкції колії дільниці Хлібодарівка – Роз’їзд 393 км, непарна 392 км    ПК9 – 401 км ПК9 звертатися за адресою: 84404, Донецька обл., м. Лиман,              вул. Привокзальна, 22, тел. (06261) 6-45-28 з 900 до 1600. Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності»

 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник): структурний підрозділ «Служба колії» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»

Поштова адреса: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 22,                      тел. (06261) 6-45-28

2. Місце розташування майданчика будівництва: Дніпропетровська обл.,       Межівський р-н, смт Межова, ст. Межова (непарна горловина), стрілочні переводи №№ 1, 3, 5, 9 (регіональна філія «Донецька залізниця»)

3. Характеристика діяльності: реконструкція стрілочних переводів

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних – відсутня (в межах існуючого землевідводу АТ «Укрзалізниця»)

сировинних – щебінь – 0,80395 м3, баласт (гравійний) (гравійно-піщаний) для залізниці – 1072,876 м3; баласт щебеневий – 2633,085 м3; баласт піщаний –     3,2231 м3, пісок природний – 5,00945 м3

енергетичних – паливо для машин та будівельних механізмів: електроенергія – 739,382 кВт-год., бензин – 1664,004 кг, дизельне паливо – 12888,285 кг

водних – відсутня

трудових – 124 чол.

6. Транспортне забезпечення – залізничний транспорт, автотранспорт

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності – відповідність планованої діяльності вимогам чинних законодавчих і нормативних документів

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутня

9. Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – відсутні

повітряне – при будівництві: викиди в атмосферне повітря, шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки

водне – відсутні

ґрунт – при будівництві: побутові та будівельні відходи, розроблення ґрунту вручну, розроблення техногенного ґрунту (баласту)

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні

навколишнє соціальне середовище – відсутні

навколишнє техногенне середовище – відсутні

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – поводження з відходами відповідно до вимог Закону України «Про відходи», побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами

11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»

12. Участь громадськості – для отримання інформації по проєкту реконструкції стрілочних переводів №№ 1, 3, 5, 9 на станції Межова (непарна горловина) звертатися за адресою: 84404, Донецька обл., м. Лиман,                вул. Привокзальна, 22, тел. (06261) 6-45-28 з 900 до 1600. Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності»

 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник): структурний підрозділ «Служба колії» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»

Поштова адреса: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 22,                      тел. (06261) 6-45-28

2. Місце розташування майданчика будівництва: Дніпропетровська обл.,       Межівський р-н, смт Межова, ст. Межова (парна горловина), стрілочні переводи №№ 10, 16, 28 (регіональна філія «Донецька залізниця»)

3. Характеристика діяльності: реконструкція стрілочних переводів

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних – відсутня (в межах існуючого землевідводу АТ «Укрзалізниця»)

сировинних – щебінь – 0,0579 м3, баласт (гравійний) (гравійно-піщаний) для залізниці – 418,857 м3; баласт щебеневий – 1315,08 м3; баласт піщаний –     2,123 м3, пісок природний – 4,0387 м3

енергетичних – паливо для машин та будівельних механізмів: електроенергія – 384,997 кВт-год., бензин – 15469,429 кг, дизельне паливо – 53406,976 кг

водних – відсутня

трудових – 89 чол.

6. Транспортне забезпечення – залізничний транспорт, автотранспорт

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності – відповідність планованої діяльності вимогам чинних законодавчих і нормативних документів

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутня

9. Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – відсутні

повітряне – при будівництві: викиди в атмосферне повітря, шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки

водне – відсутні

ґрунт – при будівництві: побутові та будівельні відходи, розроблення ґрунту вручну, розроблення техногенного ґрунту (баласту)

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні

навколишнє соціальне середовище – відсутні

навколишнє техногенне середовище – відсутні

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – поводження з відходами відповідно до вимог Закону України «Про відходи», побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами

11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»

12. Участь громадськості – для отримання інформації по проєкту реконструкції стрілочних переводів №№ 10, 16, 28 на станції Межова (парна горловина) звертатися за адресою: 84404, Донецька обл., м. Лиман,                вул. Привокзальна, 22, тел. (06261) 6-45-28 з 900 до 1600. Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності»

 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник): структурний підрозділ «Служба колії» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»

Поштова адреса: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 22,                      тел. (06261) 6-45-28

2. Місце розташування майданчика будівництва: Дніпропетровська обл.,       Межівський р-н, смт Демурине, ст. Демурине (непарна горловина), стрілочні переводи №№ 1, 3, 5, 18 (регіональна філія «Донецька залізниця»)

3. Характеристика діяльності: реконструкція стрілочних переводів

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних – відсутня (в межах існуючого землевідводу АТ «Укрзалізниця»)

сировинних – щебінь – 0,2383 м3, баласт (гравійний) (гравійно-піщаний) для залізниці – 268,8 м3; баласт щебеневий – 891,54 м3; баласт піщаний – 2,0458 м3

енергетичних – паливо для машин та будівельних механізмів: електроенергія – 142,883 кВт-год., бензин – 7545,952 кг, дизельне паливо – 26626,905 кг

водних – відсутня

трудових – 49 чол.

6. Транспортне забезпечення – залізничний транспорт, автотранспорт

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності – відповідність планованої діяльності вимогам чинних законодавчих і нормативних документів

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутня

9. Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – відсутні

повітряне – при будівництві: викиди в атмосферне повітря, шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки

водне – відсутні

ґрунт – при будівництві: побутові та будівельні відходи, розроблення ґрунту вручну, розроблення техногенного ґрунту (баласту)

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні

навколишнє соціальне середовище – відсутні

навколишнє техногенне середовище – відсутні

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – поводження з відходами відповідно до вимог Закону України «Про відходи», побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами

11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»

12. Участь громадськості – для отримання інформації по проєкту реконструкції стрілочних переводів №№ 1, 3, 5, 18 на станції Демурине (непарна горловина) звертатися за адресою: 84404, Донецька обл., м. Лиман,                вул. Привокзальна, 22, тел. (06261) 6-45-28 з 900 до 1600. Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності»

 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник): структурний підрозділ «Служба колії» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»

Поштова адреса: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 22,                      тел. (06261) 6-45-28

2. Місце розташування майданчика будівництва: Дніпропетровська обл.,       Межівський р-н, смт Демурине, ст. Демурине (парна горловина), стрілочні переводи №№ 2, 4 (регіональна філія «Донецька залізниця»)

3. Характеристика діяльності: реконструкція стрілочних переводів

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних – відсутня (в межах існуючого землевідводу АТ «Укрзалізниця»)

сировинних – щебінь – 0,22105 м3, баласт (гравійний) (гравійно-піщаний) для залізниці – 163,2м3; баласт щебеневий – 528,84 м3; баласт піщаний – 0,9264 м3

енергетичних – паливо для машин та будівельних механізмів: електроенергія – 89,502 кВт-год., бензин – 4053,98 кг, дизельне паливо – 13839,902 кг

водних – відсутня

трудових – 54 чол.

6. Транспортне забезпечення – залізничний транспорт, автотранспорт

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності – відповідність планованої діяльності вимогам чинних законодавчих і нормативних документів

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутня

9. Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – відсутні

повітряне – при будівництві: викиди в атмосферне повітря, шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки

водне – відсутні

ґрунт – при будівництві: побутові та будівельні відходи, розроблення ґрунту вручну, розроблення техногенного ґрунту (баласту)

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні

навколишнє соціальне середовище – відсутні

навколишнє техногенне середовище – відсутні

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – поводження з відходами відповідно до вимог Закону України «Про відходи», побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами

11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»

12. Участь громадськості – для отримання інформації по проєкту реконструкції стрілочних переводів №№ 2, 4 на станції Демурине (парна горловина) звертатися за адресою: 84404, Донецька обл., м. Лиман,                вул. Привокзальна, 22, тел. (06261) 6-45-28 з 900 до 1600. Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності»

 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник): структурний підрозділ «Служба колії» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»

Поштова адреса: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 22,                      тел. (06261) 6-45-28

2. Місце розташування майданчика будівництва: Дніпропетровська обл.,       Межівський р-н, смт Просяна, ст. Просяна, стрілочний перевід № 15 (регіональна філія «Донецька залізниця»)

3. Характеристика діяльності: реконструкція стрілочних переводів

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних – відсутня (в межах існуючого землевідводу АТ «Укрзалізниця»)

сировинних – щебінь – 0,01335 м3, баласт (гравійний) (гравійно-піщаний) для залізниці – 104,4 м3; баласт щебеневий – 281,97 м3; баласт піщаний – 0,1544 м3

енергетичних – паливо для машин та будівельних механізмів: електроенергія – 49,815 кВт-год., бензин – 2244,858 кг, дизельне паливо – 7751,986 кг

водних – відсутня

трудових – 28 чол.

6. Транспортне забезпечення – залізничний транспорт, автотранспорт

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності – відповідність планованої діяльності вимогам чинних законодавчих і нормативних документів

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутня

9. Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – відсутні

повітряне – при будівництві: викиди в атмосферне повітря, шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки

водне – відсутні

ґрунт – при будівництві: побутові та будівельні відходи, розроблення ґрунту вручну, розроблення техногенного ґрунту (баласту)

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні

навколишнє соціальне середовище – відсутні

навколишнє техногенне середовище – відсутні

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – поводження з відходами відповідно до вимог Закону України «Про відходи», побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами

11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»

12. Участь громадськості – для отримання інформації по проєкту реконструкції стрілочного переводу № 15 на станції Просяна                            ім. Приклонського В.В. звертатися за адресою: 84404, Донецька обл.,                 м. Лиман, вул. Привокзальна, 22, тел. (06261) 6-45-28 з 900 до 1600. Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності»

 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник): структурний підрозділ «Служба колії» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»

Поштова адреса: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 22,                      тел. (06261) 6-45-28

2. Місце розташування майданчика будівництва: Донецька обл.,      Волноваський р-н, м. Волноваха, ст. Волноваха, стрілочний перевід № 25 (регіональна філія «Донецька залізниця»)

3. Характеристика діяльності: реконструкція стрілочних переводів

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних – відсутня (в межах існуючого землевідводу АТ «Укрзалізниця»)

сировинних – щебінь – 0,10805 м3, баласт (гравійний) (гравійно-піщаний) для залізниці – 64,8 м3; баласт щебеневий – 305,37 м3; баласт піщаний – 3,474 м3, пісок природний – 0,0068 м3

енергетичних – паливо для машин та будівельних механізмів: електроенергія – 55,681 кВт-год., бензин – 390,048 кг, дизельне паливо – 5427,38 кг

водних – відсутня

трудових – 49 чол.

6. Транспортне забезпечення – залізничний транспорт, автотранспорт

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності – відповідність планованої діяльності вимогам чинних законодавчих і нормативних документів

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутня

9. Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – відсутні

повітряне – при будівництві: викиди в атмосферне повітря, шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки

водне – відсутні

ґрунт – при будівництві: побутові та будівельні відходи, розроблення ґрунту вручну, розроблення техногенного ґрунту (баласту)

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні

навколишнє соціальне середовище – відсутні

навколишнє техногенне середовище – відсутні

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – поводження з відходами відповідно до вимог Закону України «Про відходи», побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами

11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»

12. Участь громадськості – для отримання інформації по проєкту реконструкції стрілочного переводу № 25 на станції Волноваха звертатися за адресою: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 22,                     тел. (06261) 6-45-28 з 900 до 1600. Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності»

 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник): структурний підрозділ «Служба колії» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»

Поштова адреса: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 22,                      тел. (06261) 6-45-28

2. Місце розташування майданчика будівництва: Донецька обл.,      Волноваський р-н, м. Волноваха, ст. Волноваха, стрілочний перевід № 27 (регіональна філія «Донецька залізниця»)

3. Характеристика діяльності: капітальний ремонт стрілочного переводу старопридатним на залізобетонних брусах старопридатних

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних – відсутня (в межах існуючого землевідводу АТ «Укрзалізниця»)

сировинних – щебінь – 0,1152 м3, баласт (гравійний) (гравійно-піщаний) для залізниці – 157,2 м3; баласт щебеневий – 369,72 м3; баласт піщаний – 0,5018 м3, пісок природний – 3,3 м3, суміш піщано-гравійна – 20 м3

енергетичних – паливо для машин та будівельних механізмів: електроенергія – 42,648 кВт-год., бензин – 294,541 кг, дизельне паливо – 1851,565 кг

водних – відсутня

трудових – 28 чол.

6. Транспортне забезпечення – залізничний транспорт, автотранспорт

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності – відповідність планованої діяльності вимогам чинних законодавчих і нормативних документів

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутня

9. Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – відсутні

повітряне – при будівництві: викиди в атмосферне повітря, шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки

водне – відсутні

ґрунт – при будівництві: побутові та будівельні відходи, розроблення ґрунту вручну, розроблення техногенного ґрунту (баласту)

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні

навколишнє соціальне середовище – відсутні

навколишнє техногенне середовище – відсутні

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – поводження з відходами відповідно до вимог Закону України «Про відходи», побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами

11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»

12. Участь громадськості – для отримання інформації по проєкту капітального ремонту стрілочного переводу № 27 старопридатним на залізобетонних брусах старопридатних на станції Волноваха звертатися за адресою: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 22, тел. (06261) 6-45-28 з 900 до 1600. Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності»