Друк

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» повідомляє про проведення капітального ремонту земляного полотна у виїмці на 184 км ПК8 км 185 ПК1 перегону Запоріжжя ІІ – Передатна (протидеформаційні заходи на «хворому місці») на підставі Плану капітальних інвестицій регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» на 2021 р. Метою капітального ремонту є покращення транспортно-експлуатаційних показників ділянки земляного полотна перегону Запоріжжя ІІ – Передатна, збільшення пропускної спроможності, забезпечення максимальної безпеки та зручності руху залізничного транспорту, запобігання можливості виникнення аварійних ситуацій шляхом виконання протидеформаційних заходів, заходів щодо забезпечення надійності та безпеки подальшої експлуатації залізничних колій. Проектом передбачається: приведення водовідводів та земляного полотна до нормативних значень; суцільне очищення щебеневого баласту, зміну всіх непридатних шпал, суцільну заміну прокладок, зміну непридатних деталей скріплення, виправлення колії в поздовжньому профілі, планування узбіччя земляного полотна; будівництво дренажної та дощової каналізації з очищенням поверхневих стічних вод на сепараторі нафтопродуктів Oleopator NS15/3500 з технічним фільтром TF600 G-H, bypass 2xDN300 продуктивністю 54 м3/годину.

Впливи на навколишнє середовище при будівництві

Атмосферне повітря – впливає в межах дозволених рівнів (в атмосферне викидаються забруднюючі речовини: азоту діоксид, азоту оксид, сажа, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, бенз(а)пірен, вуглеводні насичені С12 - С19). Результати розрахунків очікуваних рівнів шуму показали, що проведення будівельних робіт задовольняє санітарним вимогам, щодо еквівалентних і максимальних рівнів шуму на території найближчої житлової забудови.

Флора і фауна – негативний вплив відсутній (проектом передбачається благоустрій прилеглої території).

Утворюються наступні відходи: вийнятий ґрунт, господарсько-побутові відходи, тара від будівельних матеріалів, будівельні відходи. Відходи вивозяться за спецпризначенням згідно укладених договорів.

Впливи на навколишнє середовище при експлуатації

Вплив на компоненти природного середовища під час експлуатації залізничної лінії впливає в межах дозволених рівнів. За рахунок виконання охоронних, захисних, відновлювальних та інших проектних рішень буде забезпечено: рівні шуму не перевищуватимуть діючі гранично допустимі рівні для зон населених місць; джерела виділення забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферне повітря відсутні; уникнення забруднення середовища відходами; запобігання активізації екзогенних гео- і гідродинамічних процесів.

Капітальний ремонт земляного полотна дасть можливість: поліпшити пропускну спроможність та внутрішні транспортні зв’язки, збільшити обсяги транзитних перевезень; вдосконалити транспортну інфраструктуру в області; підвищити рівні екологічної та дорожньої безпеки.

Замовник і генпідрядник зобов’язуються під час будівництва та експлуатації об’єкта дотримуватись прийнятих у проекті рішень, вимог і правил нормативних документів щодо охорони навколишнього середовища й екологічної безпеки.

Інформування громадськості про планову діяльність здійснювалось шляхом оприлюднення у ЗМІ Заяви про наміри.