Друк

Заява про екологічні наслідки діяльності

у результаті капітального ремонту стрілочних переводів старопридатними

на залізобетонних брусах старопридатних ст. ім. Кожушко О.М. №№ 16, 18

Робочий проєкт «Капітальний ремонт стрілочних переводів старопридатними на залізобетонних брусах старопридатних ст. ім. Кожушко О.М. №№ 16, 18» розроблено Харківським відділенням філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця».

Мета проєктованої діяльності - покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації.

Робочим проєктом передбачається капітальний ремонт стрілочних переводів в межах території АТ «Укрзалізниця» без перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних розмірів та за умови, що в результаті капітального ремонту господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових небезпечних відходів, збільшення та появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

Стрілочні переводи №№ 16, 18, що підлягають капітальному ремонту, розташовані в парній горловині станції ім. Кожушко О.М. на приймально-відправних коліях № 4 (стрілочний перевід № 16) та № 6 (стрілочний перевід № 18). Стрілочний перевід № 10, що підлягає переукладанню, розташований на ІІ головній колії.

Існуюча швидкість на ділянці в місці розташування стрілочних переводів №№ 16, 18 складає: вантажні поїзди – 40 км/год.

Існуюча швидкість на ділянці в місці розташування стрілочного переводу № 10 складає: пасажирські поїзди – 100 км/год., вантажні поїзди – 80 км/год.

Капітальний ремонт стрілочних переводів №№ 16, 18 передбачається старопридатними стрілочними переводами типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах зі зміною ординат.

Для забезпечення укладання стрілочної вулиці №№ 16, 18 і з’єднанням її зі стрілочним переводом № 20, виникає необхідність в переукладанні стрілочного переводу № 10 від розбирання типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах зі зміною ординат та з влаштуванням нормативної прямої вставки між стрілочними переводами № 8 та № 10 величиною 6,25 м.

Вписування стрілочних переводів передбачається в існуючі прямі і криві ділянки колії.

Технічні характеристики стрілочних переводів №№ 16, 18 після виконання капітального ремонту та стрілочного переводу № 10 після переукладання на нові ординати забезпечують швидкість руху поїздів по прямому напрямку стрілочного переводу: пасажирські поїзди – 120 км/год., вантажні поїзди – 80 км/год.; по боковому напрямку стрілочного переводу: пасажирські та вантажні поїзди – 40 км/год. В існуючих умовах експлуатації швидкість руху вантажних поїздів на дільниці приймально-відправних колій № 4 та № 6 складає – 40 км/год.

Капітальний ремонт стрілочних переводів та укладання ділянок колії передбачено в межах існуючого земляного полотна з існуючою системою водовідведення. Відведення води від стрілочних переводів здійснюється за допомогою водовідвідних міжшпальних залізобетонних лотків типу ВП-225 м.

До виконання робіт по капітальному ремонту стрілочних переводів виконуються роботи по риттю траншей в забрудненому баласті.

Верхня будова колії складається з:

- старопридатних стрілочних переводів №№ 16, 18 типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах на щебеневому баласті 25 см під шпалою та на піщаній подушці товщиною 20 см;

- стрілочного переводу № 10, що укладається від розбирання, типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах, на щебеневому баласті 40 см під шпалою та на піщаній подушці товщиною 20 см.

Захрестовинні ланки стрілочних переводів №№ 16, 18 укладаються старопридатними рейками на залізобетонних шпалах, стрілочного переводу № 10 – рейками від розбирання на залізобетонних шпалах.

Баластування захрестовинних ланок стрілочних переводів №№ 16, 18 виконується щебеневим баластом товщиною 25 см під шпалою на піщаній подушці 20 см, стрілочного переводу № 10 - щебеневим баластом товщиною 40 см під шпалою на піщаній подушці 20 см.

Для виконання підготовчих робіт по улаштуванню земляного полотна робочим проєктом передбачається: заміна прямих неізольованих консолей з фіксаторами, вузлів трикутного підвісу на жорстких поперечинах та вузлів підвісу додаткових фіксаторів на гнучких поперечинах, які не відповідають нормам проєктування, з встановленням нових опор при необхідності, при значній зміні габариту опор контактної мережі після перевлаштування колії; регулювання контактної підвіски в місцях горизонтальних зміщень колії відносно її існуючого положення в плані.

Відповідно до плану переукладання стрілочних переводів №№ 16, 18 проєктом передбачається перенесення на нові ординати електроприводів стрілок №№ 10, 16, 18. Також на нові ординати переноситься обладнання рейкових кіл – колійні ящики, дросель-трансформатори. Для обладнання, яке переноситься, передбачені нові фундаменти, прокладання кабелю СБЗПУ необхідної жильності.

Стрілочні переводи, контактна мережа, пристрої СЦБ в процесі експлуатації не чинять активного і масштабного впливу на клімат та мікрокліматичні умови, не є джерелами забруднення атмосферного повітря та шуму, не забруднюють водне середовище та ґрунтовий покрив.

Під час проведення робіт буде спостерігатись незначний короткочасний вплив на атмосферне повітря: викиди в повітря від будівельної та автотранспортної техніки, при проведенні фарбувальних та зварювальних робіт; шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки; утворення побутових та будівельних відходів, розроблення ґрунту вручну, розроблення техногенного ґрунту (баласту). В атмосферне повітря будуть надходити: вуглецю оксид, вуглеводні насичені С1219, азоту діоксид, сажа, ангідрид сірчастий та ін.

Відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами.

Проведення робіт не руйнує діючу систему комунікації місцевості.

У робочому проєкті передбачені: заходи з охорони праці, техніки безпеки та вибухопожежобезпечності; заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил; заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Заходи, розроблені в проєкті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення проєктованого об’єкта, знижують до мінімуму вплив негативних факторів, що впливають на ґрунт, рослинність, повітряний простір, водні ресурси й інші компоненти природного середовища.

Ступінь впливу на навколишнє середовище на період проведення робіт по капітальному ремонту стрілочних переводів №№ 16, 18 старопридатними на залізобетонних брусах старопридатних на станції ім. Кожушко О.М. оцінюється як прийнятний.

Замовник будівництва зобов’язується здійснити всі проєктні рішення, закладені в робочому проєкті відповідно до норм та правил охорони навколишнього середовища та вимог екологічної безпеки на всіх етапах виконання робіт та експлуатації об’єкта.

Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності».

 
Заява про екологічні наслідки діяльності

у результаті капітального ремонту мосту

на 2 км ПК1 (одн.) перегін ім. Кожушко – Слов’янськ

Робочий проєкт «Капітальний ремонт мосту на 2 км ПК1 (одн.) перегін ім. Кожушко – Слов’янськ» розроблено Харківським відділенням філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця».

Мета проєктованої діяльності - покращення технічного стану мосту та залізниці, покращення умов їх експлуатації, підвищення рівня безпеки перевезень.

Робочим проєктом передбачається капітальний ремонт мосту в межах території АТ «Укрзалізниця» без перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних розмірів та за умови, що в результаті капітального ремонту господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових небезпечних відходів, збільшення та появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

В адміністративному відношенні міст знаходиться на території Донецької області в околицях м. Слов’янськ. Перегін ім. Кожушко – Слов’янськ одноколійний електрифікований, ділянка колії знаходиться у віданні Слов’янської дистанції колії регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця».

В плані міст розташований в кривій радіусом 1060м, в профілі - ухил 6,9‰ в бік ст. Слов’янськ.

Під мостом протікає мілководна річка Сіркова Гатка напрям течії справа наліво по ходу кілометрів, з правої сторони в русло ріки встановлена залізобетонна труба діаметром 450мм з лівої сторони залізобетонна труба діаметром 800мм безпосередньо під прогоновою будовою труби відсутні і річка протікає вільно по руслу, спостерігається перепад висот по руслу річки що призводить до застою води перед мостом яка негативно впливає на насип земляного полотна.

Повна довжина мосту становить 17,86 м, ширина - 4,55 м. Отвір мосту - 4,9 м. Висота підмостового габариту – 3,277 м.

Основні пошкодження та дефекти споруди: значна ширина розкриття поперечних деформаційних швів; корозія робочої арматури,ослаблення перерізу 20%; тріщини що не змінюють розкриття під навантаженням; висота нарощеної частини поздовжнього борта складає 0,5 м; руйнування бетону бортиків, консолей на довжині не менше 1 м; обрив конструктивної арматури; відсутні тротуари та перильне огородження; тріщини в підфермовій плиті поза зоною розподілу тиску опорних частин; розкладання кладки по рядам на глибину до 50 мм; тріщини по швах кладки; ексцентриситет колії в кривій складає 130 мм що є більше допустимого значення 30 мм.

Проєктом передбачено: заміна існуючої залізобетонної двоблочної прогонової будови з їздою поверху на щебеневому баласті на плитну двоблочну; розбирання стоянів мосту до проєктної відмітки з послідуючим вкладанням блоків нарощування стояну, встановлення підферменних блоків та опорних частин.

Міст в процесі експлуатації не чинить активного і масштабного впливу на клімат та мікрокліматичні умови, не є джерелом забруднення атмосферного повітря та шуму, не забруднює водне середовище та ґрунтовий покрив.

Під час проведення робіт буде спостерігатись незначний короткочасний вплив на атмосферне повітря: викиди в повітря від будівельної та автотранспортної техніки, при проведенні фарбувальних та зварювальних робіт; шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки; утворення побутових та будівельних відходів, розроблення ґрунту вручну, розроблення техногенного ґрунту (баласту). В атмосферне повітря будуть надходити: вуглецю оксид, вуглеводні насичені С1219, азоту діоксид, сажа, ангідрид сірчастий та ін.

Відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим організаціям згідно з укладеними договорами.

Проведення робіт не руйнує діючу систему комунікації місцевості.

У робочому проєкті передбачені: заходи щодо охорони праці, техніки безпеки та вибухопожежобезпечності; заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил; заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Заходи, розроблені в проєкті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення проєктованого об’єкта, знижують до мінімуму вплив негативних факторів, що впливають на ґрунт, рослинність, повітряний простір, водні ресурси й інші компоненти природного середовища.

Ступінь впливу на навколишнє середовище на період проведення робіт по капітальному ремонту мосту на 2 км ПК1 (одн.) перегону ім. Кожушко – Слов’янськ оцінюється як прийнятний.

Замовник будівництва зобов’язується здійснити всі проєктні рішення, закладені в робочому проєкті відповідно до норм та правил охорони навколишнього середовища та вимог екологічної безпеки на всіх етапах виконання робіт та експлуатації об’єкта.

Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності».Заява про екологічні наслідки діяльності

у результаті капітального ремонту мосту

на 953 км ПК4 (п/н/під’їздна) лінії Сватове – Дебальцеве

 

Робочий проєкт «Капітальний ремонт мосту на 953 км ПК4 (п/н/під’їздна) лінії Сватове – Дебальцеве» розроблено Харківським відділенням філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця».

Мета проєктованої діяльності - покращення технічного стану мосту та залізниці, покращення умов їх експлуатації, підвищення рівня безпеки перевезень.

Робочим проєктом передбачається капітальний ремонт мосту в межах території АТ «Укрзалізниця» без перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних розмірів та за умови, що в результаті капітального ремонту господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових небезпечних відходів, збільшення та появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

В адміністративному відношенні міст знаходиться на території міста Лисичанськ Луганської області. Трьохколійний залізобетонний міст через сухий лог розташований на 953 км ПК4 лінії Сватове – Дебальцево. По мосту проходять парна, непарна колії перегону Переїзна – Лоскутівка та станційна колія до Чорноморського парку (станція Переїзна). Ділянки колії знаходяться у віданні Попаснянської дистанції колії регіональної філії «Донецька залізниця»                АТ «Укрзалізниця».

В плані міст розташований на кривій радіусом 744 м, в профілі - на ухилі 12,6‰. Повна довжина мосту 4,38 м, ширина - 13,65 м.

Основні пошкодження та дефекти споруди: недостатній отвір; численні сколи бетону прогонових будов; борти прогонової споруди нарощені більш, ніж у два яруси; тріщини по швах кладки стоянів; зменшення підмостового русла наносами.

Загальний технічний стан мосту визначається як непрацездатний.

Проєктом передбачено: монтаж фундаментних блоків та плит, виготовлених на заводі залізобетонних конструкцій; монтаж залізобетонних прямокутних ланок труби отвором 1,0х1,5 м та укісних крил; укріплення укосів насипу та русла труби виконується плитами П-1; захисна обробка конструкцій від корозії.

Міст в процесі експлуатації не чинить активного і масштабного впливу на клімат та мікрокліматичні умови, не є джерелом забруднення атмосферного повітря та шуму, не забруднює водне середовище та ґрунтовий покрив.

Під час проведення робіт буде спостерігатись незначний короткочасний вплив на атмосферне повітря: викиди в повітря від будівельної та автотранспортної техніки, при проведенні фарбувальних та зварювальних робіт; шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки; утворення побутових та будівельних відходів, розроблення ґрунту. В атмосферне повітря будуть надходити: вуглецю оксид, вуглеводні насичені С1219, азоту діоксид, сажа, ангідрид сірчастий та ін.

Відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим організаціям згідно з укладеними договорами.

Проведення робіт не руйнує діючу систему комунікації місцевості.

У робочому проєкті передбачені: заходи щодо охорони праці, техніки безпеки та вибухопожежобезпечності; заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил; заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Заходи, розроблені в проєкті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення проєктованого об’єкта, знижують до мінімуму вплив негативних факторів, що впливають на ґрунт, рослинність, повітряний простір, водні ресурси й інші компоненти природного середовища.

Ступінь впливу на навколишнє середовище на період проведення робіт по капітальному ремонту мосту на 953 км ПК4 (п/н/під’їздна) лінії Сватове – Дебальцеве оцінюється як прийнятний.

Замовник будівництва зобов’язується здійснити всі проєктні рішення, закладені в робочому проєкті відповідно до норм та правил охорони навколишнього середовища та вимог екологічної безпеки на всіх етапах виконання робіт та експлуатації об’єкта.

Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності».

 


 

Заява про екологічні наслідки діяльності

у результаті капітального ремонту мосту на 29 км ПК8

перегін ім. Кожушко - Шпичкине

 

Робочий проєкт «Капітальний ремонт мосту на 29 км ПК8 перегін ім. Кожушко - Шпичкине» розроблено Харківським відділенням філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця».

Мета проєктованої діяльності - покращення технічного стану мосту та залізниці, покращення умов їх експлуатації, підвищення рівня безпеки перевезень.

Робочим проєктом передбачається капітальний ремонт мосту в межах території АТ «Укрзалізниця» без перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних розмірів та за умови, що в результаті капітального ремонту господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових небезпечних відходів, збільшення та появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

Залізобетонний міст побудований через суходіл розташований на 29 км ПК8 електрифікованого перегону ім. Кожушко - Шпичкине.

В адміністративному відношенні міст знаходиться в околицях міста Слов’янськ Донецької області. Перегін ім. Кожушко - Шпичкине одноколійний електрифікований, ділянка колії знаходиться у віданні Лиманської дистанції колії регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця».

В плані міст розташований на прямій, в профілі - ухилі 5,2‰ в бік ст. ім. Кожушко.

Повна довжина мосту - 13,14 м, ширина - 4,53 м. Отвір моста – 2,03 м. Висота підмостового габариту – 2,915 м.

Міст розташований на суходолі та призначений для пропуску сезонних поверхневих потоків води.

Основні пошкодження та дефекти споруди: відсутній лист, що перекриває поперечний шов між блоками прогонової будови та стояном; розкриття поперечних деформаційних швів; відшарування захисного шару бетону в результаті корозії арматури; висота нарощеної частини поздовжнього борту більше 0,2 м; численні сколи бетону; забрудненість підфермових площадок; сколи під зоною обпирання; розкладання кладки по рядам на глибину до 50 мм; тріщини численні хаотичні в тілі опори; тріщини по швах кладки; дефектні поодинокі шпали.

Загальний технічний стан мосту визначається як непрацездатний.

Проєктом передбачено: розбирання існуючого стояну до проєктної відмітки; влаштування монолітного армованого поясу; встановлення зварних тангенціальних опорних частин на підферменні блоки; монтаж залізобетонних, плитних прогонових будов; монтаж блоків нарощування стоянів БС-1, БС-2 індивідуального проєктування; зварювання блоків стояну між собою закладними деталями; укріплення укосів насипу виконується за допомогою монолітного бетону; захисна обробка конструкцій від корозії.

Міст в процесі експлуатації не чинить активного і масштабного впливу на клімат та мікрокліматичні умови, не є джерелом забруднення атмосферного повітря та шуму, не забруднює водне середовище та ґрунтовий покрив.

Під час проведення робіт буде спостерігатись незначний короткочасний вплив на атмосферне повітря: викиди в повітря від будівельної та автотранспортної техніки, при проведенні фарбувальних та зварювальних робіт; шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки; утворення побутових та будівельних відходів, розроблення ґрунту. В атмосферне повітря будуть надходити: вуглецю оксид, вуглеводні насичені С1219, азоту діоксид, сажа, ангідрид сірчастий та ін.

Відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим організаціям згідно з укладеними договорами.

Проведення робіт не руйнує діючу систему комунікації місцевості.

У робочому проєкті передбачені: заходи щодо охорони праці, техніки безпеки та вибухопожежобезпечності; заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил; заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Заходи, розроблені в проєкті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення проєктованого об’єкта, знижують до мінімуму вплив негативних факторів, що впливають на ґрунт, рослинність, повітряний простір, водні ресурси й інші компоненти природного середовища.

Ступінь впливу на навколишнє середовище на період проведення робіт по капітальному ремонту мосту на 29 км ПК8 перегону ім. Кожушко - Шпичкине оцінюється як прийнятний.

Замовник будівництва зобов’язується здійснити всі проєктні рішення, закладені в робочому проєкті відповідно до норм та правил охорони навколишнього середовища та вимог екологічної безпеки на всіх етапах виконання робіт та експлуатації об’єкта.

Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності».

 Заява про екологічні наслідки діяльності
у результаті капітального ремонту мосту на 392 км ПК7 (п/н)
лінії Основа-Микитівка

1. Мета здійснення проєктованої діяльності:

Основним завданням робочого проєкту «Капітальний ремонт мосту на 392 км ПК 7 (п/н) лінії Основа – Микитівка», є розроблення проєктних рішень, які повинні забезпечити :

 • ефективне функціонування залізничного сполучення між містами регіонального значення;
 • забезпечення комфортних умов для пересування місцевого населення;
 • експлуатаційну безпеку споруди.

 

2. Основні види впливу на стан навколишнього середовища:

Враховуючи специфіку об¢єкту згідно розділу «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров¢я України» від 19.06.96 р. № 173, нормативна санітарно-захисна зона становить – 100 м.

Основними видами впливу планової діяльності на навколишнє середовище може бути вплив на:

 

Повітряне середовище.

Вплив на повітряне середовище:

 • під час будівництва дільниці - тимчасовий;
 • під час експлуатації – вплив відсутній.

 

Водне середовище.

Для зменшення забруднення водного середовища під час будівництва проєктом організації будівельних робіт передбачаються місця тимчасового складування ґрунту, організація будівельних водовідводів.

Вплив на водне середовище під час експлуатації об'єкту відсутній.

 

Вплив на землю, флору, фауну, рослинний та тваринний світ.

Ремонт мосту  - вплив на ландшафт, флору та фауну не чинитиме.

Земельна ділянка під будівництво не передбачає знесення дерев та зелених насаджень.

Заповідні об’єкти відсутні в зоні впливу даного  будівництва.

При ремонті мосту  негативний вплив на рослинний та тваринний світ відсутній.

Вплив на геологічне середовище.

Проєктована діяльність не передбачає глобальних будівельних робіт, не потребує зміни ландшафту, виключає впливи на основні елементи геологічної структурно-тектонічної будови та не викликає змін існуючих ендогенних й екзогенних явищ природного та техногенного погодження (зсувів, селів, сейсмічного стану та ін).

 

Вплив на ґрунти.

В межах майданчика будівництва, вплив на ґрунти при проведенні будівельних робіт полягає у забрудненні території пилом, викидами будівельних машин і механізмів, паливо-мастильними матеріалами, сміттям.

 

Вплив на техногенне середовище

Реалізація проєкту не впливає на підземні й наземні споруди, культурні ландшафти, пам’ятники архітектури, історії та культури й інші елементи техногенного середовища.

Внаслідок цього, вплив проєктованої діяльності на навколишнє техногенне середовище оцінюється, як незначний.

 

Вплив  на соціальне середовище

Експлуатація об´єкту не буде спричиняти негативного впливу на стан здоров’я населення на прилеглій території.

 

 Поводження з відходами.

Побутові відходи та сміття від майданчика будівництва збираються у контейнери, відвозяться на договірних умовах. 

 

Перелік  залишкових впливів.

При виконанні природоохоронних заходів та  санітарних норм шкідливий вплив на навколишнє середовище  під час будівництва повністю компенсується по його завершенню.

Вплив планової діяльності об’єкту на навколишнє середовище  - в межах дозволених рівнів.

 

 

3. Оцінка  екологічного ризику запроєктованої діяльності.

 

Внаслідок низького впливу на навколишнє середовище при будівництві при дотриманні техніки безпеки, правил і норм – екологічний ризик запроєктованої діяльності оцінується як незначний.

 

Висновок:  Загальний вплив на навколишнє середовище та здоров’я населення безпечний. Екологічний  ризик – відсутній.

 

 Заходи по забезпеченню нормативного стану навколишнього середовища та екологічної  безпеки.

При будівництві та експлуатації об’єкту передбачені наступні заходи:

 

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ:

 

 • земельні ресурси – влаштування будівельного майданчику без відведення додаткових ділянок;

 

ЗАХИСНІ:

 

 • роздільний графік роботи будівельних механізмів;
 • забезпечення працівників індивідуальними шумозахисними засобами;
  • застосування шумозахисного обладнання та конструкцій;
  • утилізація, захоронення та знешкодження відходів.

 

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ:

 

 • ·утилізація вибраного ґрунту.

 

4. Зобов’язання замовника щодо здійснення проєктних рішень

Замовник бере на себе всі зобов'язання щодо здійснення проєктних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища та дотримання вимог екологічної безпеки на усіх етапах будівництва й експлуатації об'єкту.

 

 

Заява про екологічні наслідки діяльності
у результаті капітального ремонту мосту на 3 км ПК4 (одн.)
перегін Лиман – Брусін

Робочий проект «Капітальний ремонт мосту на 3 км ПК4 (одн.) перегін Лиман - Брусін» розроблено Харківським відділенням філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця».

Мета проектованої діяльності - покращення технічного стану мосту та залізниці, покращення умов їх експлуатації, підвищення рівня безпеки перевезень.

Робочим проєктом передбачається капітальний ремонт мосту в межах території АТ «Укрзалізниця» без перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних розмірів та за умови, що в результаті капітального ремонту господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових небезпечних відходів, збільшення та появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

В адміністративному відношенні міст знаходиться на території м. Лиман Донецької області. Перегін Лиман – Брусін одноколійний електрифікований, ділянка колії знаходиться у віданні Лиманської дистанції колії регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця».

В плані міст розташований в прямій ділянці колії, в профілі - ухилі 14,4‰ в бік ст. Брусін.

Повна довжина мосту 10,0 м, ширина - 4,55 м. Отвір моста - 4,23 м. Висота підмостового габариту – 1,25 м.

Міст розташований на суходолі та призначений для пропуску сезонних поверхневих потоків води.

Основні пошкодження та дефекти споруди: відшарування захисного шару бетону в результаті корозії арматури (масова більше 20% площі); ширина розкриття поперечного деформаційного шву на опорі № 0 складає 10 см незначне просипання щебеню; зсунутий лист, що перекриває поперечний шов між блоками прогонової будови та стояном; різні за величиною відмітки верху під фермових площадок сусідніх опор; сколи раковини у зоні розподілу тиску опорних частин; забрудненість баласту мостового полотна.

Проєктом передбачено: розбирання існуючого стояну до проєктної відмітки; влаштування монолітного армованого поясу; монтаж блоків стояну Б-1, підферменних блоків, виготовлених на заводі залізобетонних конструкцій; встановлення зварних тангенціальних опорних частин на підферменні блоки; монтаж залізобетонних, плитних прогонових будов; монтаж блоків нарощування стоянів БС-1 індивідуального проєктування; зварювання блоків стояну між собою закладними деталями; всі залізобетонні поверхні, що будуть засипані ґрунтом і баластом покриваються  двошаровою обмазувальною гідроізоляцією; укріплення укосів насипу виконується за допомогою монолітного бетону; захисна обробка конструкцій від корозії.

Міст в процесі експлуатації не чинить активного і масштабного впливу на клімат та мікрокліматичні умови, не є джерелом забруднення атмосферного повітря та шуму, не забруднює водне середовище та ґрунтовий покрив.

Під час проведення робіт буде спостерігатись незначний короткочасний вплив на атмосферне повітря: викиди в повітря від будівельної та автотранспортної техніки, при проведенні фарбувальних та зварювальних робіт; шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки; утворення побутових та будівельних відходів, розроблення техногенного ґрунту (баласту), розроблення ґрунту. В атмосферне повітря будуть надходити: вуглецю оксид, вуглеводні насичені С1219, азоту діоксид, сажа, ангідрид сірчастий та ін.

Відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим організаціям згідно з укладеними договорами.

Проведення робіт не руйнує діючу систему комунікації місцевості.

У робочому проєкті передбачені: заходи щодо охорони праці, техніки безпеки та вибухопожежобезпечності; заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил; заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Заходи, розроблені в проєкті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення проєктованого об’єкта, знижують до мінімуму вплив негативних факторів, що впливають на ґрунт, рослинність, повітряний простір, водні ресурси й інші компоненти природного середовища.

Ступінь впливу на навколишнє середовище на період проведення робіт по капітальному ремонту мосту на 3 км ПК4 (одн.) перегону Лиман - Брусін оцінюється як прийнятний.

Замовник будівництва зобов’язується здійснити всі проєктні рішення, закладені в робочому проєкті відповідно до норм та правил охорони навколишнього середовища та вимог екологічної безпеки на всіх етапах виконання робіт та експлуатації об’єкта.

Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності».

 

 

Заява про екологічні наслідки діяльності
у результаті реконструкції колії дільниці Хлібодарівка – Роз’їзд 393 км
,
непарна 392 км ПК9 – 401 км ПК9

Робочий проєкт «Реконструкція колії дільниці Хлібодарівка – Роз’їзд      393 км, непарна 392 км ПК9 – 401 км ПК9» розроблено Харківським відділенням філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця».

Мета проєктованої діяльності - покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації.

Робочим проєктом передбачається реконструкція колії в межах території АТ «Укрзалізниця» без перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних розмірів та за умови, що в результаті реконструкції господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових небезпечних відходів, збільшення та появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

На підставі технічного завдання на дільниці реконструкції колії передбачається:

- заміна рейко-шпальної решітки, виправка колії з суцільною підбивкою шпал, рихтування та опорядження баластної призми;

- заміна інвентарних рейок рейковими плітями безстикової колії;

- приведення земляного полотна до встановлених норм.

Загальна протяжність ділянки реконструкції непарної колії – 9118,70 м – з урахуванням довжини стрілочного переводу № 1 та 9072,80 м – без урахування довжини стрілочного переводу.

Виконавець робіт – підрозділи філії «ЦБРК».

Ділянка колії, що підлягає реконструкції – IV категорії. Так як після реконструкції колії передбачається підвищення швидкості руху пасажирських поїздів до 120 км/год., тому встановлюється ІІІ категорія колії. Для визначення верхньої будови колії та ширини основної площадки земляного полотна прийняті норми для ІІІ категорії колії. Протяжність – 9,07280 км (392 км ПК7+64,20 – 401 км ПК8+82,90). Розташована в межах 20 дистанції колії регіональної філії «Донецька залізниця». Обладнана пристроями двоколійного одностороннього полуавтоматичного блокування.

Рух на дільниці пасажирський та вантажний. Існуюча найбільш допустима швидкість руху пасажирських поїздів 100 км/год., вантажних –        80 км/год. Після реконструкції колії швидкість пасажирських поїздів становитиме 120 км/год., вантажних - 80 км/год. (крім кривих ділянок колії).

Верхня будова колії після реконструкції: рейки типу Р65 (нові загартовані); шпали залізобетонні 1840 шт./км в прямих і кривих радіусом     1200 м та більше, 2000 шт./км в кривих радіусом менше 1200 м; баласт - щебінь товщиною під шпалою 40 см; скріплення – КБ та проміжне пружне шурупно-дюбельне скріплення.

На ділянці реконструкції колії: станцій – немає; стрілочних переводів, які підлягають реконструкції – немає; пасажирських платформ – 2: на 393 км – Роз’їзд 393 км, на 398 км - з.п. 397 км; труб - 1: на 395 км; мостів – немає; шляхопроводів - немає; переїздів – 1: на 400 км ПК9+72,20.

В плані колія зображена прямими – 6907,71 м та кривими – 2165,09 м (без урахування довжини стрілочного переводу № 1).

Земляне полотно складається з: насипу - 7370,0 м, виїмки - 1470,0 м та станційної площадки – 279,0 м.

На дільниці реконструкції колії по земляному полотну передбачені наступні види робіт: зрізання узбіччя земляного полотна насипу; досипання узбіччя земляного полотна насипу; зрізання ґрунту насипу; досипання ґрунту насипу; зрізання узбіччя земляного полотна виїмки; досипання узбіччя земляного полотна виїмки:; зрізання ґрунту виїмки. Укріплення укосів земляного полотна передбачено обсівом трав.

На ділянці реконструкції колії розташований переїзд на 400 км ПК9+72,20 регульований, прямий, розташований в кривій ділянці колії.

Загальна протяжність ділянки реконструкції колії – 9072,80 м з них: безстикової колії – 9060,11 м, ланкової колії – 12,69 м.

Основним варіантом передбачається укладання 2 пар довгих рейкових плітей, 1 пари клеєболтових ізолюючих стиків та 5 пар високоміцних ізолюючих стиків.

Основним джерелом шуму, що впливає на навколишнє середовище, є технологічний шум транспортних засобів. Введення в експлуатацію ділянки колії, що підлягає реконструкції, зменшить рівень шуму від проходу залізничних поїздів.

Колія в процесі експлуатації не чинить активного і масштабного впливу на клімат та мікрокліматичні умови, не є джерелом забруднення атмосферного повітря та шуму, не забруднює водне середовище та ґрунтовий покрив.

Під час проведення робіт буде спостерігатись незначний короткочасний вплив на атмосферне повітря: викиди в повітря від будівельної та автотранспортної техніки, при проведенні фарбувальних та зварювальних робіт; шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки; утворення побутових та будівельних відходів, розроблення ґрунту та техногенного ґрунту (баласту). В атмосферне повітря будуть надходити: вуглецю оксид, вуглеводні насичені С1219, азоту діоксид, сажа, ангідрид сірчастий та ін.

Побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами.

Проведення робіт не руйнує діючу систему комунікації місцевості.

У робочому проєкті передбачені: заходи щодо охорони праці, техніки безпеки та вибухопожежобезпечності; заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил; заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Заходи, розроблені в проєкті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення проєктованого об’єкта, знижують до мінімуму вплив негативних факторів, що впливають на ґрунт, рослинність, повітряний простір, водні ресурси й інші компоненти природного середовища.

Ступінь впливу на навколишнє середовище на період проведення робіт по реконструкції колії на дільниці Хлібодарівка – Роз’їзд 393 км, непарна 392 км ПК9 – 401 км ПК9 оцінюється як прийнятний.

Замовник будівництва зобов’язується здійснити всі проєктні рішення, закладені в робочому проєкті відповідно до норм та правил охорони навколишнього середовища та вимог екологічної безпеки на всіх етапах виконання робіт та експлуатації об’єкта.

Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності».

 

Заява про екологічні наслідки діяльності
у результаті реконструкції стрілочних переводів
ст.
Межова (непарна горловина) №№ 1, 3, 5, 9

Робочий проєкт «Реконструкція стрілочних переводів ст. Межова (непарна горловина) №№ 1, 3, 5, 9» розроблено Харківським відділенням філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту»                          АТ «Укрзалізниця».

Мета проєктованої діяльності - покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації.

Робочим проєктом передбачається реконструкція стрілочних переводів в межах території АТ «Укрзалізниця» без перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних розмірів та за умови, що в результаті реконструкції господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових небезпечних відходів, збільшення та появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

Стрілочні переводи №№ 1, 3, 5, 9, що підлягають реконструкції, розташовані в непарній горловині станції Межова.

Існуюча швидкість на ділянці в місці розташування стрілочних переводів №№ 1, 3, 5, 9 по І та ІІ головним коліям складає: пасажирські поїзди - 80 км/год., вантажні поїзди – 60 км/год.

Стрілочні переводи №№ 1, 3, 5, 9 типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах підлягають реконструкції з заміною їх на нові стрілочні переводи типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах проєкту ДН 345.00.000-08;(-09) з можливістю вварювання в безстикову колію зі зміною ординат.

Враховуючи те, що стрілочні переводи №№ 1, 3, 5, 9 знаходяться в кривій ділянці колії радіусом 1474-2941 м, для приведення до нормативних вимог в плані і профілі стрілочних переводів та ділянок колії на підходах до них, виникає необхідність в переукладанні стрілочних переводів №№ 7, 11, 13.

Переукладання стрілочних переводів №№ 7, 11, 13 передбачається стрілочними переводами від розбирання типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах зі зміною ординат.

Вписування стрілочних переводів передбачається в існуючі прямі і криві ділянки колії.

Технічні характеристики стрілочних переводів №№ 1, 3, 5, 9 після виконання реконструкції забезпечують швидкість руху поїздів по прямому напрямку стрілочного переводу: пасажирські поїзди – 120 км/год., вантажні поїзди – 80 км/год.; по боковому напрямку стрілочного переводу: пасажирські та вантажні поїзди – 50 км/год.

Переукладання стрілочних переводів та укладання ділянок колії передбачено в межах існуючого земляного полотна з існуючою системою водовідведення. Виконуються роботи по риттю траншей в забрудненому баласті.

Верхня будова колії складається із: нових стрілочних переводів №№ 1, 3, 5, 9 типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах проєкту ДН 345.00.000-08;(-09) на щебеневому баласті 40 см під шпалою та на піщаній подушці товщиною 20 см; стрілочних переводів №№ 7, 11, 13, що укладаються від розбирання, типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах, на щебеневому баласті 25 см під шпалою та на піщаній подушці товщиною 20 см.

Захрестовинні ланки стрілочних переводів №№ 1, 3, 5, 9 укладаються новими рейками на залізобетонних шпалах, стрілочних переводів №№ 7, 11, 13 - старопридатними рейками на залізобетонних шпалах. Баластування захрестовинних ланок стрілочних переводів №№ 1, 3, 5, 9 виконується щебеневим баластом товщиною 40 см під шпалою на піщаній подушці 20 см, стрілочних переводів №№ 7, 11, 13 виконується щебеневим баластом товщиною 25 см під шпалою на піщаній подушці 20 см.

Для виконання підготовчих робіт по улаштуванню земляного полотна робочим проєктом передбачається: заміна неізольованих консолей з фіксаторами та вузлів підвісу додаткових фіксаторів на гнучких поперечинах, які не відповідають нормам проєктування, при значній зміні габариту опор контактної мережі після перевлаштування колій; заміна ресорних струн при заміні неізольованих консолей та вузлів підвісу додаткових фіксаторів на гнучких поперечинах колій № І та № ІІ; встановлення нових фіксуючих та анкерних опор контактної мережі; заміна частини контактної підвіски анкерної дільниці колії     № 5 і з’їзду 1-3; фіксація повітряних стрілок контактної підвіски; монтаж секційних ізоляторів контактної підвіски; монтаж існуючого хвилеводу на проєктні опори контактної мережі на нові кронштейни; регулювання контактної підвіски в місцях горизонтальних зміщень колій відносно їх існуючого положення в плані.

У зв’язку з реконструкцією стрілочних переводів №№ 1, 3, 5, 9 непарної горловини ст. Межова проєктом передбачається перенесення на нові ординати стрілочних електроприводів стрілок №№ 1, 3, 5, 9, а також світлофорів з них: маневрові – М5, М9, М11, М13; поїзні – ЧII, Ч3 Ч4, Ч5, Ч6 та перенесення обладнання рейкових кіл, яке розташоване біля стиків світлофорів, що переносяться.

В зв’язку з реконструкцією стрілочних переводів на станції Межова (непарна горловина) проєктом передбачене перевлаштування мережі двостороннього паркового зв’язку (ДПЗ).

В районі укладання нових стрілок установлюються гучномовець ГР10/10 та парковий переговорний пристрій ППУ-Р1 на світлофорній щоглі.

Стрілочні переводи, контактна мережа, пристрої СЦБ та зв’язку в процесі експлуатації не чинять активного і масштабного впливу на клімат та мікрокліматичні умови, не є джерелами забруднення атмосферного повітря та шуму, не забруднюють водне середовище та ґрунтовий покрив.

Під час проведення робіт буде спостерігатись незначний короткочасний вплив на атмосферне повітря: викиди в повітря від будівельної та автотранспортної техніки, при проведенні фарбувальних та зварювальних робіт; шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки; утворення побутових та будівельних відходів, розроблення ґрунту вручну, розроблення техногенного ґрунту (баласту). В атмосферне повітря будуть надходити: вуглецю оксид, вуглеводні насичені С1219, азоту діоксид, сажа, ангідрид сірчастий та ін.

Побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами.

Проведення робіт не руйнує діючу систему комунікації місцевості.

У робочому проєкті передбачені: заходи щодо охорони праці, техніки безпеки та вибухопожежобезпечності; заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил; заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Заходи, розроблені в проєкті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення проєктованого об’єкта, знижують до мінімуму вплив негативних факторів, що впливають на ґрунт, рослинність, повітряний простір, водні ресурси й інші компоненти природного середовища.

Ступінь впливу на навколишнє середовище на період проведення робіт по реконструкції стрілочних переводів на станції Межова оцінюється як прийнятний.

Замовник будівництва зобов’язується здійснити всі проєктні рішення, закладені в робочому проєкті відповідно до норм та правил охорони навколишнього середовища та вимог екологічної безпеки на всіх етапах виконання робіт та експлуатації об’єкта.

Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності».

 

Заява про екологічні наслідки діяльності
у результаті реконструкції стрілочних переводів
ст.
Межова (парна горловина) №№ 10, 16, 28

Робочий проєкт «Реконструкція стрілочних переводів ст. Межова (парна горловина) №№ 10, 16, 28» розроблено Харківським відділенням філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця».

Мета проєктованої діяльності - покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації.

Робочим проєктом передбачається реконструкція стрілочних переводів в межах території АТ «Укрзалізниця» без перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних розмірів та за умови, що в результаті реконструкції господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових небезпечних відходів, збільшення та появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

Стрілочні переводи №№ 10, 16, 28, що підлягають реконструкції, розташовані в парній горловині станції Межова.

Існуюча швидкість на ділянці в місці розташування стрілочних переводів №№ 10, 16, 28 по ІІ головній колії складає: пасажирські поїзди - 80 км/год., вантажні поїзди – 60 км/год.

Стрілочні переводи №№ 10, 16, 28 типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах підлягають реконструкції з заміною їх на нові стрілочні переводи типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах проєкту ДН 345.00.000-08;(-09) з можливістю вварювання в безстикову колію зі зміною ординат.

Для забезпечення нормативної прямої вставки між стрілочними переводами №№ 16, 28, а також для приведення до нормативних вимог в плані і профілі стрілочних переводів та ділянок колії на підходах до них, виникає необхідність в переукладанні стрілочних переводів №№ 14, 20, 32, 34. Переукладання стрілочного переводу № 20 передбачається на існуючі ординати з підрізанням в профілі щебеневого баласту.

Для приведення до нормативних вимог в плані і профілі стрілочного переводу № 10 та ділянок колії на підходах до нього, виникає необхідність в переукладанні стрілочного переводу № 12 на існуючі ординати з підрізанням в профілі щебеневого баласту.

Вписування стрілочних переводів передбачається в існуючі прямі і криві ділянки колії.

Технічні характеристики стрілочних переводів №№ 10, 16, 28 після виконання реконструкції забезпечують швидкість руху поїздів по прямому напрямку стрілочного переводу: пасажирські поїзди – 120 км/год., вантажні поїзди – 80 км/год.; по боковому напрямку стрілочного переводу: пасажирські та вантажні поїзди – 50 км/год.

Реконструкцію стрілочних переводів та укладання ділянок колії передбачено в межах існуючого земляного полотна станційної площадки з існуючою системою водовідведення. Виконуються роботи по риттю траншей в забрудненому баласті.

Верхня будова колії складається із: нових стрілочних переводів              №№ 10, 16, 28 типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах проєкту                  ДН 345.00.000-08;(-09) на щебеневому баласті 40 см під шпалою та на піщаній подушці товщиною 20 см; стрілочних переводів №№ 12, 14, 20, що укладаються від розбирання, типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах, на щебеневому баласті 40 см під шпалою та на піщаній подушці товщиною 20 см; стрілочних переводів №№ 32, 34, що укладаються від розбирання, типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах, на щебеневому баласті 25 см під шпалою та на піщаній подушці товщиною 20 см.

Захрестовинні ланки стрілочних переводів №№ 10, 16, 28 укладаються новими рейками на залізобетонних шпалах, стрілочних переводів №№ 14, 32, 34 старопридатними рейками на залізобетонних шпалах. Баластування захрестовинних ланок стрілочних переводів №№ 10, 14, 16, 28 виконується щебеневим баластом товщиною 40 см під шпалою на піщаній подушці 20 см, стрілочних переводів №№ 32, 34 виконується щебеневим баластом товщиною     25 см під шпалою на піщаній подушці 20 см.

Для виконання підготовчих робіт по улаштуванню земляного полотна робочим проєктом передбачається: заміна вузлів підвісу додаткових фіксаторів на гнучких поперечинах, які не відповідають нормам проєктування, при значній зміні габариту опор контактної мережі після перевлаштування колій; заміна ресорних струн при заміні вузлів підвісу додаткових фіксаторів на гнучких поперечинах колій № І та № ІІ; встановлення нових фіксуючих опор контактної мережі; фіксація повітряних стрілок контактної підвіски; монтаж секційних ізоляторів контактної підвіски; монтаж секційного роз’єднувача контактної мережі та обмежувачів перенапруги; регулювання контактної підвіски в місцях горизонтальних зміщень колій відносно їх існуючого положення в плані.

В зв’язку з реконструкцією стрілочних переводів №№ 10, 16, 28 на станції Межова (парна горловина) проєктом передбачається перенесення на нові ординати стрілочних електроприводів стрілок №№ 10, 16, 28 з заміною стрілочної гарнітури на ДН 345.00.000, перенесення на нові ординати стрілочних електроприводів стрілок №№ 32, 34, перенесення світлофорів М10, М16, М18 з установкою на новий фундамент, перенесення обладнання рейкових кіл, яке розташоване у стиків в зоні реконструкції стрілок (в тому числі міждросельних та дросельних перемичок).

В зв’язку з реконструкцією стрілочних переводів на станції Межова (парна горловина) проєктом передбачене перевлаштування мережі двостороннього паркового зв’язку (ДПЗ).

В районі укладання нових стрілок установлюються гучномовці ГР10/10 та паркові переговорні пристрої ППУ-Р1 на світлофорних щоглах.

Стрілочні переводи, контактна мережа, пристрої СЦБ та зв’язку в процесі експлуатації не чинять активного і масштабного впливу на клімат та мікрокліматичні умови, не є джерелами забруднення атмосферного повітря та шуму, не забруднюють водне середовище та ґрунтовий покрив.

Під час проведення робіт буде спостерігатись незначний короткочасний вплив на атмосферне повітря: викиди в повітря від будівельної та автотранспортної техніки, при проведенні фарбувальних та зварювальних робіт; шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки; утворення побутових та будівельних відходів, розроблення ґрунту вручну, розроблення техногенного ґрунту (баласту). В атмосферне повітря будуть надходити: вуглецю оксид, вуглеводні насичені С1219, азоту діоксид, сажа, ангідрид сірчастий та ін.

Побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами.

Проведення робіт не руйнує діючу систему комунікації місцевості.

У робочому проєкті передбачені: заходи щодо охорони праці, техніки безпеки та вибухопожежобезпечності; заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил; заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Заходи, розроблені в проєкті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення проєктованого об’єкта, знижують до мінімуму вплив негативних факторів, що впливають на ґрунт, рослинність, повітряний простір, водні ресурси й інші компоненти природного середовища.

Ступінь впливу на навколишнє середовище на період проведення робіт по реконструкції стрілочних переводів на станції Межова оцінюється як прийнятний.

Замовник будівництва зобов’язується здійснити всі проєктні рішення, закладені в робочому проєкті відповідно до норм та правил охорони навколишнього середовища та вимог екологічної безпеки на всіх етапах виконання робіт та експлуатації об’єкта.

Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності».

 

 

Заява про екологічні наслідки діяльності
у результаті реконструкції стрілочних переводів
ст. Демурине (непарна горловина) №№ 1, 3, 5, 18

Робочий проєкт «Реконструкція стрілочних переводів ст. Демурине (непарна горловина) №№ 1, 3, 5, 18» розроблено Харківським відділенням філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту»                              АТ «Укрзалізниця».

Мета проєктованої діяльності - покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації.

Робочим проєктом передбачається реконструкція стрілочних переводів в межах території АТ «Укрзалізниця» без перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних розмірів та за умови, що в результаті реконструкції господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових небезпечних відходів, збільшення та появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

Стрілочні переводи №№ 1, 3, 5, 18, що підлягають реконструкції, розташовані в непарній горловині станції Демурине.

Існуюча швидкість на ділянці в місці розташування стрілочних переводів №№ 1, 3, 5, 18 по І та ІІ головним коліям складає: пасажирські поїзди - 80 км/год., вантажні поїзди – 60 км/год.

Стрілочні переводи №№ 1, 3, 5, 18 типу Р65, марки 1/11 на залізобетонних брусах підлягають реконструкції з заміною на нові стрілочні переводи типу Р65, марки 1/11 на залізобетонних брусах проєкту ДН 345.00.000-08;(-09) з можливістю вварювання в безстикову колію зі зміною ординат.

Вписування стрілочних переводів передбачається в існуючі прямі і криві ділянки колії.

Технічні характеристики стрілочних переводів №№ 1, 3, 5, 18 після виконання реконструкції забезпечують швидкість руху поїздів по прямому напрямку стрілочного переводу: пасажирські поїзди – 120 км/год., вантажні поїзди – 80 км/год.; по боковому напрямку стрілочного переводу: пасажирські та вантажні поїзди – 50 км/год.

Переукладання стрілочних переводів та укладання ділянок колії передбачено в межах існуючого земляного полотна з існуючою системою водовідведення. Виконуються роботи по риттю траншей в забрудненому баласті.

Верхня будова колії складається із нових стрілочних переводів №№ 1, 3, 5, 18 типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах проєкту ДН 345.00.000-08;(-09) на щебеневому баласті 40 см під шпалою та на піщаній подушці товщиною 20 см.

Захрестовинні ланки стрілочних переводів №№ 1, 3, 5, 18 укладаються новими рейками на залізобетонних шпалах. Баластування захрестовинних ланок стрілочних переводів виконується щебеневим баластом товщиною 40 см під шпалою на піщаній подушці 20 см.

Для виконання підготовчих робіт по улаштуванню земляного полотна робочим проєктом передбачається: заміна неізольованих консолей з фіксаторами, вузлів підвісу додаткових фіксаторів на гнучких поперечинах та вузлів підвісу несучого троса на неізольованих зігнутих консолях, які не відповідають нормам проєктування, при значній зміні габариту опор контактної мережі після перевлаштування колій; заміна ресорних струн при заміні неізольованих консолей та вузлів підвісу додаткових фіксаторів на гнучких поперечинах колій № І та № ІІ; встановлення нових проміжних та фіксуючих опор контактної мережі; фіксація повітряних стрілок контактної підвіски; монтаж існуючої лінії повздовжнього електропостачання на проєктній опорі контактної мережі; монтаж існуючого хвилеводу на проєктній опорі контактної мережі; регулювання контактної підвіски в місцях горизонтальних зміщень колій відносно їх існуючого положення в плані.

В зв’язку з реконструкцією стрілочних переводів №№ 1, 3, 5, 18 на            ст. Демурине проєктом передбачається перенесення на нові ординати стрілочних електроприводів вказаних стрілок.

Стрілочні переводи, контактна мережа, пристрої СЦБ в процесі експлуатації не чинять активного і масштабного впливу на клімат та мікрокліматичні умови, не є джерелами забруднення атмосферного повітря та шуму, не забруднюють водне середовище та ґрунтовий покрив.

Під час проведення робіт буде спостерігатись незначний короткочасний вплив на атмосферне повітря: викиди в повітря від будівельної та автотранспортної техніки, при проведенні фарбувальних та зварювальних робіт; шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки; утворення побутових та будівельних відходів, розроблення ґрунту вручну, розроблення техногенного ґрунту (баласту). В атмосферне повітря будуть надходити: вуглецю оксид, вуглеводні насичені С1219, азоту діоксид, сажа, ангідрид сірчастий та ін.

Побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами.

Проведення робіт не руйнує діючу систему комунікації місцевості.

У робочому проєкті передбачені: заходи щодо охорони праці, техніки безпеки та вибухопожежобезпечності; заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил; заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Заходи, розроблені в проєкті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення проєктованого об’єкта, знижують до мінімуму вплив негативних факторів, що впливають на ґрунт, рослинність, повітряний простір, водні ресурси й інші компоненти природного середовища.

Ступінь впливу на навколишнє середовище на період проведення робіт по реконструкції стрілочних переводів №№ 1, 3, 5, 18 на станції Демурине оцінюється як прийнятний.

Замовник будівництва зобов’язується здійснити всі проєктні рішення, закладені в робочому проєкті відповідно до норм та правил охорони навколишнього середовища та вимог екологічної безпеки на всіх етапах виконання робіт та експлуатації об’єкта.

Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності».

 

 

Заява про екологічні наслідки діяльності
у результаті реконструкції стрілочних переводів
ст. Демурине (парна горловина) №№ 2, 4

Робочий проєкт «Реконструкція стрілочних переводів ст. Демурине (парна горловина) №№ 2, 4» розроблено Харківським відділенням філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця».

Мета проєктованої діяльності - покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації.

Робочим проєктом передбачається реконструкція стрілочних переводів в межах території АТ «Укрзалізниця» без перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних розмірів та за умови, що в результаті реконструкції господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових небезпечних відходів, збільшення та появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

Стрілочні переводи №№ 2, 4, що підлягають реконструкції, розташовані в парній горловині станції Демурине.

Існуюча швидкість на ділянці в місці розташування стрілочних переводів №№ 2, 4 по І та ІІ головним коліям складає: пасажирські поїзди - 80 км/год., вантажні поїзди – 60 км/год.

Стрілочні переводи №№ 2, 4 типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах підлягають реконструкції з заміною на нові стрілочні переводи типу Р65, марки 1/11 на залізобетонних брусах проєкту ДН 345.00.000-08;(-09) з можливістю вварювання в безстикову колію зі зміною ординат.

Вписування стрілочних переводів передбачається в існуючі прямі і криві ділянки колії.

Технічні характеристики стрілочних переводів №№ 2, 4 після виконання реконструкції забезпечують швидкість руху поїздів по прямому напрямку стрілочного переводу: пасажирські поїзди – 120 км/год., вантажні поїзди – 80 км/год.; по боковому напрямку стрілочного переводу: пасажирські та вантажні поїзди – 50 км/год.

Переукладання стрілочних переводів та укладання ділянок колії передбачено в межах існуючого земляного полотна з існуючою системою водовідведення. Виконуються роботи по риттю траншей в забрудненому баласті.

Верхня будова колії складається із нових стрілочних переводів №№ 2, 4 типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах проєкту ДН 345.00.000-08;(-09) на щебеневому баласті 40 см під шпалою та на піщаній подушці товщиною 20 см.

Захрестовинні ланки стрілочних переводів №№ 2, 4 укладаються новими рейками на залізобетонних шпалах. Баластування захрестовинних ланок стрілочних переводів виконується щебеневим баластом товщиною 40 см під шпалою на піщаній подушці 20 см.

Для виконання підготовчих робіт по улаштуванню земляного полотна робочим проєктом передбачається: заміна неізольованих консолей з фіксаторами та вузлів підвісу несучого троса на неізольованих зігнутих консолях, які не відповідають нормам проєктування, при значній зміні габариту опор контактної мережі після перевлаштування колій; встановлення нової фіксуючої опори контактної мережі; фіксація повітряної стрілки контактної підвіски; регулювання контактної підвіски в місцях горизонтальних зміщень колій відносно їх існуючого положення в плані.

В зв’язку з реконструкцією стрілочних переводів №№ 2, 4 на ст. Демурине проєктом передбачається перенесення на нові ординати стрілочних електроприводів стрілок №№ 2, 4, світлофору М2 та обладнання рейкових кіл, яке розташоване біля ізолюючого стику світлофору М2.

Стрілочні переводи, контактна мережа, пристрої СЦБ в процесі експлуатації не чинять активного і масштабного впливу на клімат та мікрокліматичні умови, не є джерелами забруднення атмосферного повітря та шуму, не забруднюють водне середовище та ґрунтовий покрив.

Під час проведення робіт буде спостерігатись незначний короткочасний вплив на атмосферне повітря: викиди в повітря від будівельної та автотранспортної техніки, при проведенні фарбувальних та зварювальних робіт; шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки; утворення побутових та будівельних відходів, розроблення ґрунту вручну, розроблення техногенного ґрунту (баласту). В атмосферне повітря будуть надходити: вуглецю оксид, вуглеводні насичені С1219, азоту діоксид, сажа, ангідрид сірчастий та ін.

Побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами.

Проведення робіт не руйнує діючу систему комунікації місцевості.

У робочому проєкті передбачені: заходи щодо охорони праці, техніки безпеки та вибухопожежобезпечності; заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил; заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Заходи, розроблені в проєкті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення проєктованого об’єкта, знижують до мінімуму вплив негативних факторів, що впливають на ґрунт, рослинність, повітряний простір, водні ресурси й інші компоненти природного середовища.

Ступінь впливу на навколишнє середовище на період проведення робіт по реконструкції стрілочних переводів №№ 2, 4 на станції Демурине оцінюється як прийнятний.

Замовник будівництва зобов’язується здійснити всі проєктні рішення, закладені в робочому проєкті відповідно до норм та правил охорони навколишнього середовища та вимог екологічної безпеки на всіх етапах виконання робіт та експлуатації об’єкта.

Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності».

 

Заява про екологічні наслідки діяльності
у результаті реконструкції стрілочного переводу
ст. Просяна ім. Приклонського В.В. № 15

Робочий проєкт «Реконструкція стрілочного переводу ст. Просяна             ім. Приклонського В.В. № 15» розроблено Харківським відділенням філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця» на підставі завдання на проєктування на основі матеріалів інженерно-геодезичних вишукувань.

Мета проєктованої діяльності - покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації.

Робочим проєктом передбачається реконструкція стрілочного переводу в межах території АТ «Укрзалізниця» без перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних розмірів та за умови, що в результаті реконструкції господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових небезпечних відходів, збільшення та появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

Стрілочний перевід № 15, що підлягає реконструкції, розташований в непарній горловині станції Просяна ім. Приклонського В.В.

Існуюча швидкість на ділянці в місці розташування стрілочного переводу № 15 по ІІ головній колії складає: пасажирські поїзди - 100 км/год.; вантажні поїзди – 80 км/год.

Стрілочний перевід № 15 типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах підлягає реконструкції з заміною на новий стрілочний перевід типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах проєкту ДН 345.00.000-08;(-09) з можливістю вварювання в безстикову колію зі зміною ординат.

Вписування стрілочного переводу передбачається в існуючі прямі і криві ділянки колії.

Технічні характеристики стрілочного переводу № 15 після виконання реконструкції забезпечують швидкість руху поїздів по прямому напрямку стрілочного переводу: пасажирські поїзди – 120 км/год., вантажні поїзди –           80 км/год.; по боковому напрямку стрілочного переводу: пасажирські та вантажні поїзди – 50 км/год.

Реконструкцію стрілочного переводу та укладання ділянок колії передбачено в межах існуючого земляного полотна станційної площадки з існуючою системою водовідведення. Виконуються роботи по риттю траншей в забрудненому баласті.

Верхня будова колії складається із нового стрілочного переводу № 15 типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах проєкту ДН 345.00.000-08;(-09) на щебеневому баласті 40 см під шпалою та на піщаній подушці товщиною 20 см.

Захрестовинні ланки стрілочного переводу № 15 укладаються новими рейками на залізобетонних шпалах. Баластування захрестовинних ланок стрілочного переводу виконується щебеневим баластом товщиною 40 см під шпалою на піщаній подушці 20 см.

Для виконання підготовчих робіт по улаштуванню земляного полотна робочим проєктом передбачається: заміна вузлів підвісу додаткового фіксатора на гнучкій поперечині, які не відповідають нормам проєктування, при значній зміні габариту опор контактної мережі після перевлаштування колій; встановлення нової фіксаторної опори контактної мережі; фіксація повітряної стрілки контактної підвіски; регулювання контактної підвіски в місцях горизонтальних зміщень колій відносно їх існуючого положення в плані.

В зв’язку з реконструкцією стрілочного переводу № 15 на станції Просяна ім. Приклонського В.В. проєктом передбачається перенесення на нові ординати стрілочного електроприводу стрілки № 15 та обладнання рейкових кіл, яке розташоване біля ізолюючого стику стрілки № 15.

Стрілочні переводи, контактна мережа та пристрої СЦБ в процесі експлуатації не чинять активного і масштабного впливу на клімат та мікрокліматичні умови, не є джерелами забруднення атмосферного повітря та шуму, не забруднюють водне середовище та ґрунтовий покрив.

Під час проведення робіт буде спостерігатись незначний короткочасний вплив на атмосферне повітря: викиди в повітря від будівельної та автотранспортної техніки, при проведенні фарбувальних та зварювальних робіт; шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки; утворення побутових та будівельних відходів, розроблення ґрунту вручну, розроблення техногенного ґрунту (баласту). В атмосферне повітря будуть надходити: вуглецю оксид, вуглеводні насичені С1219, азоту діоксид, сажа, ангідрид сірчастий та ін.

Побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами.

Проведення робіт не руйнує діючу систему комунікації місцевості.

У робочому проєкті передбачені: заходи щодо охорони праці, техніки безпеки та вибухопожежобезпечності; заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил; заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Заходи, розроблені в проєкті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення проєктованого об’єкта, знижують до мінімуму вплив негативних факторів, що впливають на ґрунт, рослинність, повітряний простір, водні ресурси й інші компоненти природного середовища.

Ступінь впливу на навколишнє середовище на період проведення робіт по реконструкції стрілочного переводу на станції Просяна ім. Приклонського В.В. оцінюється як прийнятний.

Замовник будівництва зобов’язується здійснити всі проєктні рішення, закладені в робочому проєкті відповідно до норм та правил охорони навколишнього середовища та вимог екологічної безпеки на всіх етапах виконання робіт та експлуатації об’єкта.

Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності».

 

Заява про екологічні наслідки діяльності
у результаті реконструкції стрілочного переводу
ст.
Волноваха № 25

Робочий проєкт «Реконструкція стрілочного переводу ст. Волноваха № 25» розроблено Харківським відділенням філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця».

Мета проєктованої діяльності - покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації.

Робочим проєктом передбачається реконструкція стрілочного переводу в межах території АТ «Укрзалізниця» без перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних розмірів та за умови, що в результаті реконструкції господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових небезпечних відходів, збільшення та появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

Стрілочний перевід № 25 розташований в непарній горловині станції Волноваха.

Існуюча швидкість на ділянці в місці розташування стрілочного переводу № 25 по з’єднувальній колії ІІАП складає: пасажирські поїзди - 60 км/год.; вантажні поїзди – 60 км/год.

Стрілочний перевід № 25 типу Р65 марки 1/9 на дерев’яних брусах підлягає реконструкції з заміною на новий стрілочний перевід типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах проєкту ДН 345.00.000-08;(-09) з можливістю вварювання в безстикову колію зі зміною ординат.

Вписування стрілочного переводу передбачається в існуючі прямі і криві ділянки колії.

Технічні характеристики стрілочного переводу № 25 після виконання реконструкції забезпечують швидкість руху поїздів по прямому напрямку стрілочного переводу: пасажирські поїзди – 120 км/год., вантажні поїзди –           80 км/год.; по боковому напрямку стрілочного переводу: пасажирські та вантажні поїзди – 50 км/год.

Реконструкція стрілочного переводу та укладання ділянок колії передбачено в межах існуючого земляного полотна станційної площадки з існуючою системою водовідведення. Виконуються роботи по риттю траншей в забрудненому баласті.

Верхня будова колії складається із нового стрілочного переводу № 25 типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах проєкту ДН 345.00.000-08;(-09) на щебеневому баласті 40 см під шпалою та на піщаній подушці товщиною 20 см.

Захрестовинні ланки стрілочного переводу № 25 укладаються новими рейками на залізобетонних шпалах. Баластування захрестовинних ланок стрілочного переводу виконується щебеневим баластом товщиною 40 см під шпалою на піщаній подушці 20 см.

Для виконання підготовчих робіт по улаштуванню земляного полотна робочим проєктом передбачається: заміна неізольованих консолей з фіксаторами, вузлів підвісу додаткових фіксаторів на гнучких поперечинах та вузлів трикутного підвісу з додатковим фіксатором на жорстких поперечинах, які не відповідають нормам проєктування, при значній зміні габариту опор контактної мережі після перевлаштування колій; встановлення нових проміжних, анкерних та фідерних опор контактної мережі; встановлення секційного роз’єднувача контактної мережі; перевлаштування існуючої лінії 10 кВ поздовжнього електропостачання; монтаж існуючого хвилеводу на проєктні опори контактної мережі на нові кронштейни; повна заміна ланкових струн та поперечних електричних з’єднувачів на дільниці контактної підвіски від опори контактної мережі № 115 до опори контактної мережі № 133 колії №ІІ АП та на дільниці від опори контактної мережі № 167 до опори контактної мережі № 178 по коліям       № ІІАП і № VАП; регулювання контактної підвіски в місцях горизонтальних зміщень колій відносно їх існуючого положення в плані.

У зв’язку з реконструкцією стрілочного переводу № 25 непарної горловини ст. Волноваха проєктом передбачається перенесення на нові ординати стрілочного електроприводу стрілки 25.

Стрілочні переводи, контактна мережа, пристрої СЦБ та зв’язку в процесі експлуатації не чинять активного і масштабного впливу на клімат та мікрокліматичні умови, не є джерелами забруднення атмосферного повітря та шуму, не забруднюють водне середовище та ґрунтовий покрив.

Під час проведення робіт буде спостерігатись незначний короткочасний вплив на атмосферне повітря: викиди в повітря від будівельної та автотранспортної техніки, при проведенні фарбувальних та зварювальних робіт; шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки; утворення побутових та будівельних відходів, розроблення ґрунту вручну, розроблення техногенного ґрунту (баласту). В атмосферне повітря будуть надходити: вуглецю оксид, вуглеводні насичені С1219, азоту діоксид, сажа, ангідрид сірчастий та ін.

Побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами.

Проведення робіт не руйнує діючу систему комунікації місцевості.

У робочому проєкті передбачені: заходи щодо охорони праці, техніки безпеки та вибухопожежобезпечності; заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил; заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Заходи, розроблені в проєкті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення проєктованого об’єкта, знижують до мінімуму вплив негативних факторів, що впливають на ґрунт, рослинність, повітряний простір, водні ресурси й інші компоненти природного середовища.

Ступінь впливу на навколишнє середовище на період проведення робіт по реконструкції стрілочного переводу № 25 на станції Волноваха оцінюється як прийнятний.

Замовник будівництва зобов’язується здійснити всі проєктні рішення, закладені в робочому проєкті відповідно до норм та правил охорони навколишнього середовища та вимог екологічної безпеки на всіх етапах виконання робіт та експлуатації об’єкта.

Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності».

 

Заява про екологічні наслідки діяльності
у результаті капітального ремонту стрілочного переводу
старопридатним на залізобетонних брусах старопридатних ст. Волноваха № 27

Робочий проєкт «Капітальний ремонт стрілочного переводу старопридатним на залізобетонних брусах старопридатних ст. Волноваха № 27» розроблено Харківським відділенням філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця».

Мета проєктованої діяльності - покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації.

Робочим проєктом передбачається капітальний ремонт стрілочного переводу в межах території АТ «Укрзалізниця» без перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних розмірів та за умови, що в результаті капітального ремонту господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових небезпечних відходів, збільшення та появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

Стрілочний перевід № 27 розташований в непарній горловині станції Волноваха.

Існуюча швидкість на ділянці в місці розташування стрілочного переводу № 27 по колії 9ТП складає – до 40 км/год.

Стрілочний перевід № 27 типу Р50 марки 1/9 на дерев’яних брусах підлягає капітальному ремонту з заміною на старопридатний стрілочний перевід типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах старопридатних зі зміною ординат.

Вписування стрілочного переводу передбачається в існуючі прямі і криві ділянки колії.

Після капітального ремонту стрілочного переводу старопридатним максимально допустима швидкість руху поїздів по прямому напрямку складає – 40 км/год. для вантажних поїздів.

Капітальний ремонт стрілочного переводу старопридатним та укладання ділянок колії передбачено в межах існуючого земляного полотна станційної площадки з існуючою системою водовідведення. Виконуються роботи по риттю траншей в забрудненому баласті.

Верхня будова колії складається із старопридатного стрілочного переводу № 27 типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах старопридатних, на щебеневому баласті 25 см під шпалою та на піщаній подушці товщиною 20 см.

Захрестовинні ланки стрілочного переводу № 27 укладаються старопридатними рейками на залізобетонних шпалах. Баластування захрестовинних ланок стрілочного переводу виконується щебеневим баластом товщиною 25 см під шпалою на піщаній подушці 20 см.

У зв’язку з капітальним ремонтом стрілочного переводу № 27 на станції Волноваха виконано перенесення стрілочного переводу 27 на нові ординати, а також світлофора Ч9Т та перенесення обладнання рейкового кола, яке розташоване біля стиків світлофора, що переноситься.

Під час проведення робіт буде спостерігатись незначний короткочасний вплив на атмосферне повітря: викиди в повітря від будівельної та автотранспортної техніки, при проведенні фарбувальних та зварювальних робіт; шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки; утворення побутових та будівельних відходів, розроблення ґрунту вручну, розроблення техногенного ґрунту (баласту). В атмосферне повітря будуть надходити: вуглецю оксид, вуглеводні насичені С1219, азоту діоксид, сажа, ангідрид сірчастий та ін.

Побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються, зберігаються відповідно до їх класу та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами.

Проведення робіт не руйнує діючу систему комунікації місцевості.

У робочому проєкті передбачені: заходи щодо охорони праці, техніки безпеки та вибухопожежобезпечності; заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил; заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Заходи, розроблені в проєкті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення проєктованого об’єкта, знижують до мінімуму вплив негативних факторів, що впливають на ґрунт, рослинність, повітряний простір, водні ресурси й інші компоненти природного середовища.

Ступінь впливу на навколишнє середовище на період проведення робіт по капітальному ремонту стрілочного переводу № 27 старопридатним на залізобетонних брусах старопридатних на станції Волноваха оцінюється як прийнятний.

Замовник будівництва зобов’язується здійснити всі проєктні рішення, закладені в робочому проєкті відповідно до норм та правил охорони навколишнього середовища та вимог екологічної безпеки на всіх етапах виконання робіт та експлуатації об’єкта.

Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності».