Друк

 

ВИДАЧА ТЕХНІЧНИХ УМОВ, ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ


 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Установлюється наступний порядок з видачі технічних умов, погодження проектної документації та визначення готовності об’єктів будівництва інфраструктури залізничного транспорту щодо прийняття в експлуатацію при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні об’єктів будівництва, які:

– примикають до залізничних колій АТ «Укрзалізниця»;

– перетинають залізничні колії АТ «Укрзалізниця»;

– здійснюють проходження комунікаціями по землях залізничного транспорту;

– примикають до під’їзних колій власника у разі його згоди та у разі здійснення операцій із залізничним рухомим складом АТ «Укрзалізниця».

У тексті використані наступні терміни:

 • Замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
 • Будівництво – нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення об’єктів будівництва (ДБН А 2.2-3:2014).
 • Об’єкт будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси або їх частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури (ДБН А 2.2-3:2014).
 • Споруда – штучно створений об’ємний, площинний або лінійний об’єкт, що має природні або штучні просторові межі, призначений для досягнення певних цілей (ДБН А 2.2-3:2014).
 • Інфраструктура залізничного транспорту (далі – ІЗТ) – технологічний комплекс, що включає залізничні колії загального користування (в тому числі під’їзні колії), інженерні споруди (мости, тунелі, віадуки тощо), електричні мережі, тягові підстанції та інші пристрої технологічного електропостачання, контактну мережу, системи сигналізації, централізації, блокування, зв’язку і телекомунікацій, інформаційні комплекси та системи управління рухом поїздів, шляхи доступу пасажирів та вантажів до елементів інфраструктури, захисні лісонасадження, локомотивні і вагонні депо, пункти технічного обслуговування вагонів, вокзали, а також інші будівлі, споруди, пристрої та обладнання, що забезпечують функціонування такого комплексу та використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом.

До складу інфраструктури залізничного транспорту не входить залізнична інфраструктура, якою володіє суб’єкт господарювання і використовує її виключно для власних потреб та на якій працює рухомий склад залізничного транспорту, що не має права виходу на інфраструктуру залізничного транспорту (постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 494  «Про затвердження технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту»  (зі змінами).

 • Землі залізничного транспорту – землі смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного, будівельного і пасажирського господарства, сигналізації та зв’язку, водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту (ст. 68 Земельного Кодексу України).

 

ЗАМОВНИКАМ слід звертатись із заявою до керівництва                             АТ «Укрзалізниця» у випадках:

 • Визначення місця примикання під’їзних колій, реконструкцію, технічне переоснащення існуючих під’їзних колій або будівництво нових під’їзних колій Замовника до колій АТ «Укрзалізниця» або до під’їзних колій власника у разі його згоди та у разі здійснення на них операцій із залізничним рухомим складом АТ «Укрзалізниця» (далі – Примикання до ІЗТ).
 • Нового будівництва Замовником залізничних переїздів, технологічних проїздів, мостів, шляхопроводів, тунелів, залізничних колій, станцій та роз’їздів; (далі – Об’єкт будівництва ІЗТ).
 • Щодо проектів, які потребують погодження правлінням товариства:

- реалізація яких вимагає розвитку інфраструктури АТ «Укрзалізниця» (збільшення обсягів перевезень, що планується, сягатиме 5 млн тонн на рік або більше).

- реалізація яких передбачає пайову участь АТ «Укрзалізниця» в будівництві інфраструктури залізничного транспорту;

- примикання під’їзних колій до головних колій АТ «Укрзалізниця» на перегонах.

Форма листа-звернення наведена нижче.

 

 

 

 

 

Керівнику

АТ «Укрзалізниця»

___________________________

(П.І.Б.)

___________________________

(дані особи (організації), що звертається

у тому числі номер контактного телефону)

 

«___» ________ 20 ___ р.                                      №_______________________

 

 

Просимо Вас розглянути можливість видачі технічних умов на _____________________________________________________________________

    (примикання під’їзної колії, пішохідні мости, тунелі, шляхопроводи, переїзди тощо)

_____________________________________________________________________,

що знаходиться ______________________________________________________.

                                                                                                                              (місцезнаходження)

____________________________________________________________________.

(правові підстави користування об’єктом та земельною ділянкою, на якій планується будівництво)

____________________________________________________________________.

(заплановані строки введення в експлуатацію об’єкта)

Своєчасне фінансування гарантую.

Перелік необхідних документів для розроблення технічних умов додається.

 

__________________          __________________________

(Підпис)                                                                         (П.І.Б.)

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

ЗАМОВНИКАМ слід звертатись із заявою до керівництва  регіональних філій АТ «Укрзалізниця» у випадках:

 • Перетину Замовником залізничних колій та земель залізничного транспорту трубопроводами водопостачання та водовідведення, теплопостачання, газифікації, а також лініями електропостачання, пристроями СЦБ, радіофікації і зв’язку та іншими спорудами і комунікаціями (далі – Перетин ІЗТ).
 • Нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту або технічного переоснащення вантажних рамп, засобів очищення та переміщення вагонів (на фронті навантаження або вивантаження на під’їзних та станційних коліях, майданчиках), засобів ваговимірювальної техніки, споруд для огляду вантажів на відкритому рухомому складі, пристроїв та споруд для екіпірування рухомого складу, вантажних складів та інших споруд, які здійснюють операції із залізничним рухомим складом АТ «Укрзалізниця» (далі – Об’єкт будівництва окремих споруд);
 • Нового будівництва Замовником на землях залізничного транспорту комунікацій (водо-, нафто-, газопроводи, каналізації, лінії зв’язку та електропередач, теплотраси та ін. види комунікацій) (далі – Об’єкт будівництва комунікацій).

Форма листа-звернення наведена нижче.

 

Керівнику регіональної філії

«_______________ залізниця»

 АТ «Укрзалізниця»

___________________________

(П.І.Б.)

___________________________

(дані особи (організації), що звертається

у тому числі номер контактного телефону)

«___» ________ 20 ___ р.                                      №_______________________

 

Просимо Вас розглянути можливість видачі технічних умов на _____________________________________________________________________

    (перетин залізничної колії, будівництво комунікацій (водо-, нафто-, газопроводи, каналізації, лінії зв’язку та електропередач,

_____________________________________________________________________,

теплотраси та ін. види комунікацій), тощо)

що знаходиться ______________________________________________________.

                                                                                                        (місцезнаходження)

____________________________________________________________________.

(правові підстави користування об’єктом та земельною ділянкою, на якій планується будівництво)

____________________________________________________________________.

(заплановані строки введення в експлуатацію об’єкта)

Своєчасне фінансування гарантую.

Перелік необхідних документів для розроблення технічних умов додається.

 

___________________      __________________________

(Підпис)                                                                         (П.І.Б.)

 

 

М.П.

З питання Примикання до ІЗТ з новим будівництвом Об’єкта будівництва окремих споруд ІЗТ Замовнику слід звертатись до керівництва                                      АТ «Укрзалізниця». Товариством у даному випадку видаються єдині ТУ. Форма заяви до керівництва Товариства наведена вище.

_______________________________________________________________________

ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ ЗАМОВНИКА

В листі-зверненні має бути вказано бажане місце виконання та вид робіт з прив’язкою до залізниці (перегін, км, ПК або станція, переїзд тощо). До листа додається пакет завірених Замовником документів (перелік рекомендованих документів наведено нижче) та схематичне зображення бажаного місця виконання робіт.

 У разі розгляду пропозицій Замовника щодо реконструкції, капітального ремонту чи технічного переоснащення засобів ваговимірювальної техніки, що перебувають у власності сторонніх організацій, власники цих ваг додатково додають копії документів, що завірені печаткою підприємства відповідно до Інструкції про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті України, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 31.07.2012 № 442, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 11.10.2012 за № 1716/22028.

Замовником можуть надаватися передпроектні пропозиції щодо варіантів Примикання до ІЗТ, Об’єкту будівництва ІЗТ, Перетину ІЗТ, Об’єкту будівництва окремих споруд, Об’єкту будівництва комунікацій, тощо.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ТУ

1. Правовстановлюючі документи Замовника, а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідку з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копії завірені печаткою Замовника).

2. Правовстановлюючі документи на земельну ділянку, яку планується використати Замовником, та майно (будівлі, колії, складські приміщення тощо).

3. Ситуаційний план із зазначенням місця примикання колії або будівництва окремих споруд на під’їзній колії, які проектуються, або місця перетину.

4. Письмова згода власника на примикання до існуючої під’їзної колії, за умови примикання до інших під’їзних колій.

5. Містобудівні умови та обмеження2) забудови земельної ділянки, які надаються відповідними уповноваженими органами містобудування та архітектури, у випадках, визначених Законами України «Про архітектурну діяльність» та «Про регулювання містобудівної діяльності».

6. Фотофіксацію місця Примикання (на фотофіксації повинна бути нанесена дата фотографування).

7. Відомості щодо обсягів перевезень на розрахункові терміни (на другий та п’ятий рік експлуатації).

8. Технічні умови сторонніх організацій (копії завірені печаткою Замовника) (за необхідністю).

У разі Перетину Замовником залізничних колій та земель залізничного транспорту трубопроводами водопостачання та водовідведення, теплопостачання, газифікації, а також лініями електропостачання, пристроями СЦБ, радіофікації і зв’язку та іншими спорудами і комунікаціями надаються документи, зазначені у пунктах 1, 3 та 8.

У разі, якщо надані документи не відповідають переліку документів, Замовнику направляється лист-відмова, із зазначенням її причини.

 

Розвиток існуючих і будівництво нових станцій залізниць та інших об’єктів залізничного транспорту у зв’язку з будівництвом або реконструкцією під’їзних колій проводяться власниками цих колій за свій рахунок, відповідно до статей 10 та 21 Закону України «Про залізничний транспорт».

_______________________________________________________________________

 Якщо в проекті ТУ передбачається передача майна на баланс АТ «Укрзалізниця» по закінченню об’єкта будівництва, видача технічних умов здійснюється відповідно до діючого Порядку безоплатного приймання майна на баланс ПАТ «Укрзалізниця», уведеного в дію наказом ПАТ «Укрзалізниця» від 23.03.2018 № 199.

 

Будівельні роботи Замовником у межах земель АТ «Укрзалізниця» з питань Примикання, Об’єктів будівництва ІЗТ, проектів, які потребують погодження правлінням Товариства дозволяється розпочинати після попереднього отримання за підписом голови постійно діючої Комісії АТ «Укрзалізниця» з видачі технічних умов, погодження проектної документації та визначення готовності об’єктів будівництва щодо прийняття в експлуатацію (далі – Комісія Товариства) листа-дозволу на початок виконання цих робіт відповідно до отриманого письмового повідомлення від Замовника про дату початку робіт та копії повідомлення про початок робіт або дозволу в залежності від класу наслідків (відповідальності). Лист-дозвіл направляється на адресу Замовника та регіональної філії, яка повідомляє причетні структурні підрозділи та відповідний виробничий (структурний) підрозділ Дирекція залізничних перевезень регіональної філії АТ «Укрзалізниця»  (далі – ДН);

Будівельні роботи Замовником у межах земель АТ «Укрзалізниця» з питань Перетину ІЗТ, Об’єкту будівництва окремих споруд ІЗТ, Об’єкту будівництва комунікацій  дозволяється розпочинати після попереднього отримання за підписом голови Комісії регіональної філії (далі – Комісії Філії) листа-дозволу на початок виконання цих робіт відповідно до отриманого письмового повідомлення від Замовника про дату початку робіт та копії повідомлення про початок робіт або дозволу в залежності від класу наслідків (відповідальності). Лист-дозвіл направляється на адресу Замовника та регіональної філії, яка повідомляє причетні структурні підрозділи та відповідний ДН.

______________________________________________________________________

 

ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Проектна документація розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Проектна документація розробляється АТ «Укрзалізниця» або іншою організацією, що має досвід роботи з проектування залізничних об’єктів та має у своєму складі фахівців з відповідними кваліфікаційними сертифікатами, відповідно до  Закону України «Про архітектурну діяльність».

 Проекти будівництва та проекти ремонтів основних засобів АТ «Укрзалізниця» проходять процедуру затвердження згідно з Порядком затвердження проектів будівництва та проектів ремонтів основних засобів у ПАТ «Укрзалізниця», затвердженим наказом ПАТ «Укрзалізниця» від 04.08.2016 № 485.

Замовник надає проектну документацію до:

-  голови Комісії Товариства відповідно до питань: Примикання до ІЗТ, Об’єкт будівництва ІЗТ, Проекти, які потребують погодження правлінням Товариства, у разі видачі Товариством єдиних ТУ (з питання Примикання до ІЗТ з новим будівництвом Об’єкта будівництва окремих споруд ІЗТ);

-  голови Комісії регіональної філії відповідно до питань: Перетин ІЗТ, Об’єкт будівництва окремих споруд, Об’єкт будівництва комунікацій.

Узгоджена проектна документація надається Замовнику.

У випадку неузгодження проектної документації Замовник повідомляється про її причину з передачею проектних матеріалів для доопрацювання.

_____________________________________________________________________

ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ  ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

 

Після закінчення будівельних робіт, що виконані відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію, проводиться відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 (зі змінами).

Після виконання повного обсягу робіт, передбачених проектною документацією щодо Примикання до ІЗТ, Об’єкта будівництва окремих споруд ІЗТ, Об’єкта будівництва ІЗТ, Замовник письмово повідомляє АТ «Укрзалізниця» в особі голови Комісії Товариства про закінчення робіт (надає копію повідомлення або дозвіл в залежності від класу наслідків (відповідальності)), направляючи голові Комісії Товариства лист-звернення щодо проведення засідання комісії та призначення дати по визначенню технічної готовності до експлуатації об’єктів будівництва ІЗТ (перевірка виконання Замовником відповідності виданим ТУ та відповідності вимогам ПТЕ залізниць України).

Після розгляду листа-звернення Комісія Товариства надає дозвіл регіональній філії на проведення комісійного огляду з визначення готовності об’єктів будівництва ІЗТ до прийняття в експлуатацію.

У випадку виявлення невідповідностей проектної документації, порушення вимог ПТЕ залізниць України (відсутності технічних паспортів, відомостей перевірки габаритності обладнання і споруд, комісійно заповнених таблиць перевірок залежностей пристроїв СЦБ, виконавчих планів та повздовжніх профілів колійного розвитку та під’їзних колій, інструкцій про забезпечення безпечної експлуатації під’їзної колії) та інших нормативних документів, складається акт щодо недоліків, який направляється Замовнику.

Після усунення зауважень Замовник повторно звертається до АТ «Укрзалізниця» стосовно повторного комісійного обстеження об’єкта будівництва Комісією регіональної філії.

Комісія регіональної філії направляє акт технічної готовності до експлуатації об’єкта будівництва ІЗТ на відповідність вимогам затвердженої проектної документації, стандартів, норм і правил, ПТЕ залізниць України та можливості здійснення операцій із залізничним рухомим складом (далі – Акт) з копіями необхідних документів згідно з містобудівним законодавством (зареєстрована декларація про готовність об’єкта до експлуатації або отриманий сертифікат, згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»), до відповідального департаменту Товариства.

Відповідальний департамент Товариства виносить отримані документи та Акт на засідання Комісії Товариства для затвердження.

Зареєстрована декларація про готовність об’єкта до експлуатації або отриманий сертифікат, згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», затверджений Акт є підставою для заключення договору між АТ «Укрзалізницею» та Замовником щодо здійснення операцій із залізничним рухомим складом.