Друк

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДІІТ)

Адреса:

49010, Україна, м. Дніпропетровськ,
вул. Академіка Лазаряна, 2
Тел.:  (056) 776-59-47; 776-12-44.
Факс: (0562) 47-18-66
http://www.diit.edu.ua/
e-mail: diit2000@online.alkar.dp.ua

Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту (ДІІТ) був створений 23 березня 1930 р. Перший випуск інженерів відбувся у 1934 р.

За роки існування університету підготовлено понад 50 тис. спеціалістів для залізничного транспорту та інших галузей народного господарства, у тому числі громадян інших держав. За ці роки в університеті сформувалися відомі в Україні і далеко за її межами наукові школи. Серед вихованців є керівники залізниць, заводів, будівельних організацій, науково-дослідних закладів.

Під час Великої Вітчизняної війни понад 2 тис. студентів вступили добровольцями до лав Червоної Армії. У пам’ять про  загиблих збудовано Монумент і запалено Вічний вогонь.

У 1980 р. за успіхи у підготовці фахівців і розвиток транспортної науки колектив ДІІТу був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.

В інституті працювали видатні вчені та спеціалісти. Серед них - академіки В.А.Лазарян, Н.Г.Бондар, професори М.В.Винокуров, М.Н.Гольдштейн, В.Н.Тверітін та інші.

У 1993 р. ДІІТу було присвоєно статус Дніпропетровського державного технічного університету залізничного  транспорту.

ДІІТ має  унікальну матеріально-технічну базу, а студентське містечко ДІІТу є приєднаним підприємством Організації співробітництва залізниць і національним відділенням Міжнародної академії транспорту. В університеті сформувалися відомі в Україні та за її межами наукові школи, на базі яких працюють 16 галузевих науково-дослідних  лабораторій.

У вирішенні актуальних проблем залізничного транспорту ДІІТ тісно співробітничає з науковими організаціями та промисловими підприємствами Польщі, Ісламської Республіки Іран, Угорщини, Німеччини, Франції, Іспанії. 

Найбільш відомими за кордоном є дослідження ДІІТу з розробки та випробувань рухомого складу, створення нових візків для вантажних вагонів, впровадження контрейлерних перевезень.

Особливий інтерес у залізничників викликає розроблений  в університеті комп’ютерний інтерактивний комплекс для навчання локомотивних бригад безпечних та енергозберігаючих технологій керування поїздами.

Університет традиційно є організатором та місцем проведення міжнародних конференцій, семінарів, симпозиумів.

ДІІТ – це  комплексне вузівське містечко. На його території, площею близько 30 га, розташовані навчальні та виробничі корпуси з навчальними, науковими лабораторіями і бібліотекою на 810 тис. томів, житлові будинки викладачів, п’ять студентських гуртожитків на 3300 місць, їдальня, хлібопекарня, поліклініка, пошта, Будинок культури, футбольно-легкоатлетичний стадіон, плавальний басейн та інші заклади соціально-побутової сфери. Студенти денної форми навчання щорічно безкоштовно отримують квиток для проїзду залізничним транспортом по СНД, а також приміський квиток.

Університет має висококваліфікований викладацький склад. На кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях працює майже  1 200 співробітників. У навчально-виховному процесі беруть участь 450 викладачів, серед яких - 20 членів галузевих академій, 50 професорів і докторів наук, 25 лауреатів державних та іменних премій, 250 доцентів, кандидатів наук. Шість викладачів є заслуженими діячами науки і освіти України.

Навчання в університеті ведеться з 20 спеціальностей на факультетах:

 • Мости  і транспортні тунелі
 • Електрифікація залізничного транспорту
 • Механічний (вагони, локомотиви)
 • Управління процесами перевезень на залізничному транспорті
 • Організація будівництва доріг та експлуатація шляху
 • Промислове та цивільне будівництво
 • Технічна кібернетика
 • Економіка і менеджмент на транспорті
 • Безвідривної підготовки фахівців
 • Підготовчий
 • Підвищення кваліфікації

У складі університету - інститут післядипломної освіти, Львівський загальнотехнічний факультет, навчально-консультаційний пункт у м. Одеса, ліцей, 20 центрів довузівської підготовки.

ДІІТ - єдиний ВУЗ в Україні, який готує кадрових офіцерів для залізничних військ та військових сполучень.

На військовій кафедрі університету проводиться підготовка кадрових офіцерів на замовлення Міністерства оборони за спеціальностями:

 • мости і транспортні тунелі;
 • залізниці, шлях і шляхове господарство;
 • підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання;
 • організація перевезень та  управління на залізничному транспорті.

У ДІІТі сьогодні навчається 6 тис. студентів, 1 тис. слухачів факультету підвищення кваліфікації

 

Державний економіко-технологічний університет транспорту

03049, м.Київ вул. Лукашевича, 19

тел.: (044) 465-42-80, 591-51-20, факс: (044) 591-51-18

e-mail: detut@detut.edu.ua, vc@detut.edu.ua

Офіційна WEB-сторінка:

www.detut.edu.ua

Державний економіко-технологічний університет транспорту (2007 р.) - правонаступник Київського університету економіки і технологій транспорту, який був заснований у 1966 році.

Сьогодні Державний економіко-технологічний університет транспорту - сучасний вищий навчальний заклад III рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців для залізничного та інших видів транспорту, підприємств та організацій України.

Основний зміст, стратегічна мета і соціальна спрямованість діяльності Університету - це підготовка і перепідготовка спеціалістів, конкурентоспроможних на ринках праці країни.

 Очолює Університет ректор – Макаренко Михайло Володимирович, 1953 року народження:  доктор економічних наук, професор. Академік Транспортної академії України. Заслужений працівник транспорту .

Згідно з  ліцензією Міністерства освіти і науки України від 09.12.2009 р. Серія АВ № 498479 Університет має право на здійснення підготовки фахівців за 9 спеціальностями загальним ліцензованим обсягом прийому (бакалаврів, спеціалістів та магістрів за всіма формами навчання) Всього на трьох основних факультетах Університету станом на 01 грудня 2010 р. навчається 4694 студентів денної і заочної форм навчання, в тому числі 1876 студентів на денній формі навчання, 2818 - на заочній формі навчання. На факультеті довузівської підготовки навчається більше 200 слухачів, факультеті підвищення кваліфікації - 1000 осіб.

Університет має шість навчальних, лабораторних і допоміжних корпусів площею 18 111 кв. м.

Навчальну інфраструктуру Університету складають 5 факультетів, 19 кафедр, в тому числі 8 випускаючих. Навчальний процес в Університеті реалізується кваліфікованим складом науково-педагогічних працівників, який налічує  183 штатних викладачів; 85 працюють на умовах зовнішнього сумісництва, 26 зовнішніх сумісника залучені для керівництва дипломним проектуванням.

Серед викладачів Університету більш як 60 % штатних викладачів мають наукові ступені та вчені звання, в тому числі більше 13 % докторів наук, професорів.

Із 19 кафедр Університету 15 очолюють професори. У складі викладачів Університету 15 академіків і членів-кореспондентів Транспортної академії України.

В ДЕТУТ діють чотири Спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій:

Д  26.820.03 за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», К 26.820.01 за спеціальностями 05.22.01 «Транспортні системи» та 05.22.06 «Залізнична колія»,

К  26.820.02 за спеціальністю 07.00.07 «Історія науки і техніки»,

К 26.820.1К за спеціальністю 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти».

В організації навчального процесу Університет орієнтується на новітні технології навчання, комп'ютеризацію навчального процесу та на реалізацію власних програм безперервної підготовки (професійної, економічної, комп'ютерної тощо), які відображені в навчальних планах Університету.

 

Факультет “Інфраструктура і рухомий склад залізничного транспорту” готує спеціалістів за спеціальностями «Електричний транспорт», «Автоматика та автоматизація на транспорті», «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту», «Залізничні споруди та колійне господарство». За всіма цими спеціальностями готуються і магістри.

Факультет “Управління залізничним транспортом”  готує спеціалістів за спеціальністю «Організації перевезень та управління на транспорті (залізничний транспорт)». Випускники працюють організаторами руху поїздів, керівниками залізничних станцій, дирекцій служб руху, а також в організаціях вантажних та пасажирських перевезень, в метрополітенах, транспортно-експедиторських підприємствах, проектних інститутах транспортного спрямування. Для більш якісної підготовки спеціалістів по напрямку «Транспортні технології» відкрито дві спеціалізації де готують спеціалістів з пасажирських перевезень на залізницях і метрополітену та комерційної діяльності залізниць.

Факультет “Економіки і менеджменту” готує спеціалістів за спеціальностями «Фінанси», «Облік і аудит», «Економіка підприємств», «Менеджмент організацій».

Працюють випускники на підприємствах залізничної галузі в економічних відділах, службах, головних управліннях, а також економістами підприємств.

Факультет довузівської підготовки здійснює підготовку до вступу у вищий навчальний заклад 1200 осіб. Підготовка здійснюється за денною та вечірньою формами навчання.

Факультет післядипломної освіти

На ФПО підвищують свою кваліфікацію керівники і спеціалісти різних структурних підрозділів залізничної галузі України - в середньому щорічно 695 осіб.

За останні шість років з 2001 по 2006 рр. на договірних умовах навчалось 4168 осіб, в тому числі: керівного складу - 1349 та спеціалістів -2819.

Відповідно до наказу Міністерства транспорту і зв'язку України, факультет післядипломної освіти одночасно виконує функції Галузевого навчального центру з охорони праці.

Галузевий навчальний центр з охорони праці, відповідно до Положення та спеціального Дозволу, забезпечує структурні підрозділи транспортної галузі в навчанні керівного складу та спеціалістів з питань охорони праці.

Щороку в Галузевому навчальному центрі навчається по дві групи інженерів з охорони праці структурних підрозділів залізниць України. Під час проведення переатестації навчання проходять близько 200 керівників та спеціалістів залізничної галузі.

З 1998 року в Університеті відкрита та працює аспірантура, в якій проводиться підготовка з технічних та економічних галузей наук з 8 спеціальностей: 05.22.06 «Залізнична колія», 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти» 07.00.07 «Історія науки й техніки», 01.02.01 «Теоретична механіка», 05.11.07 «Оптичні прилади та системи», 05.22.01 «Транспортні системи». Науковими керівниками аспірантів є 14 докторів наук.

За наказом № 410 від 08.04.2008 р. Міністерства транспорту та зв'язку України створено навчально-науково-виробничий комплекс «ТрансНауВиКом», до складу якого входять: Київський технікум залізничного транспорту, Київський електромеханічний технікум ім. М. Островського, Вінницький та Чернівецький транспортні коледжі.

Створено і працює відділення «Залізничний транспорт» Центрального наукового центру Транспортної академії України. Результати наукових досліджень науковці, аспіранти та студенти мають змогу публікувати у «Збірнику наукових праць ДЕТУТ» серій: «Транспортні системи і технології» і «Економіка й управління», які внесені ВАК України до переліку фахових видань з технічних і економічних наук.

З метою вдосконалення організації і підвищення ефективності науково-дослідної діяльності в Університеті діють Науковий центр дослідження економічних і транспортних проблем, Науково-дослідний центр «Інновацій та конкурентоспроможності», Науково-дослідний інститут проблем розвитку транспорту та три науково-дослідні лабораторії, які очолюють провідні науковці університету: «Науково-дослідна лабораторія перспективного рухомого складу і спеціальної техніки», «Науково-дослідна лабораторія надійності і якості залізничної колії, стрілочних переводів і колійних конструкцій» та «Науково-дослідна лабораторія економічного аналізу та методології бухгалтерського обліку на залізничному транспорті».

Науковці та викладачі Університету беруть активну участь у роботах різних державних та Міжнародних наукових конгресах, симпозіумах, конференціях та семінарах, які проводяться як в Україні, так і за її межами (Росія, Польща, Угорщина, Словаччина).

За 2008-2009 pp. викладачами Університету було видано 1 підручник, 53 навчальних посібників (з них 8 - з грифом МОН), 9 монографій, 170 найменувань навчально-методичної літератури.

Комп'ютерний парк Університету налічує 365 одиниць сучасних комп'ютерів, що дозволяє забезпечити щоденний: доступ до комп'ютерів студентам до 1,6 години.

З метою наближення студентів до виробництва в процесі їх навчання створені бази виробничих практик більш: ніж на 60 підприємствах Укрзалізниці.

Активно розвивається студентське самоврядування - Студентський парламент та студентські ради гуртожитків. Щорічно проводиться Спартакіада університету. Студенти Університету займають призові місця на престижних змаганнях, тренуються в секціях з 14 видів спорту. В Університеті працюють наукові студентські гуртки: екологічний гурток «Едельвейс», гурток «Психологія сучасного менеджменту», гурток по вивченню історії України, «Науковий гурток любителів української мови».

Студенти Університету отримують стипендії Президента України. Кабінету Міністрів України. «Укрзалізниці», Міністерства транспорту та зв'язку України, стипендії імені Почесних залізничників І.Г. Черната та Б.С. Олійника, а також соціальні стипендії Верховної Ради для сиріт, стипендії Київського міського голови.

Університет підтримує міжнародні зв'язки з 25 зарубіжними навчальними закладами, асоціаціями. Особливе значення для активізації участі Університету в міжнародному житті має співпраця з організацією співдружності залізниць (ОСЗ) та Міжнародним союзом залізниць (МСЗ), до якого Університет було прийнято першим з вищих навчальних закладів України в якості приєднаного члена.

Свою соціальну місію Університет вбачає у тому, щоб готувати фахівців, які дійсно потрібні на ринку праці, принесуть користь державі, залізничному та іншим видам транспорту, реалізують себе в професійній кар'єрі, забезпечать сумлінною працею гідні матеріальні та соціальні умови свого існування.

Українська державна академія залізничного транспорту

Адреса:

61050, м. Харків, пл. Феєрбаха 7
тел. (057) 730-19-21
факс (057) 715-69-09
e-mail: info@kart.edu.ua
http://www.kart.edu.ua

Українська державна академія залізничного транспорту (УкрДАЗТ) створена на базі Харківського інституту інженерів залізничного транспорту, заснованого у вересні 1930 року.

Сьогодні це сучасний ВНЗ IV рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців для залізничного транспорту України за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. У ньому навчається біля 13 тисяч студентів і працює більше 1,5 тисячі викладачів та співробітників. Професорсько-викладацький склад нараховує 479 чол., серед яких 38 професорів, 217 доцентів, є 10 дійсних членів і 12 член-кореспондентів галузевих Академій України.

Академія має у своєму складі 6 факультетів з денним та заочним навчанням, 33 кафедри, у т.ч. 18 випускаючих, які мають філії на підприємствах та заочний факультет у м. Красний Лиман, Донецької області.
В академії працює інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, створений у 1996 році, як структурний підрозділ Української державної академії залізничного транспорту – вищого навчального закладу IV рівня акредитації. ІППК в 1997 році отримав ліцензію на право перепідготовки слухачів з вищою технічною освітою для придбання другої спеціальності по базових спеціальностях академії за денною та безвідривною формами навчання.

Інститут забезпечує сприятливі умови для післядипломної освіти громадян, здобуття ними більш високої кваліфікації за наступними напрямками:

 • підготовка кадрового резерву; 
 • друга вища освіта; 
 • підвищення кваліфікації кадрів. 

ІППК готує фахівців вищої освітньо-академічної кваліфікації - магістрів для залізниць України.
Заняття зі слухачами проводяться у спеціалізованих аудиторіях академії. Окрім того, до послуг слухачів надаються кабінет ділового спілкування та комп'ютерний клас, обладнаний персональними електронно-обчислювальними машинами сучасної модифікації.

Організація та здійснення навчального процесу в інституті проводяться згідно з навчальними планами, розробленими на відповідних кафедрах академії та затвердженими замовниками (начальниками залізниць, Головними управліннями залізниць). Структура планів по блоках навчальних дисциплін відповідає вимогам Міносвіти України.

Ефективність та перспективність діяльності інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів підтверджується тим, що значна кількість інженерів, які підвищили свою кваліфікацію у нашому інституті, успішно працює на різних керівних посадах залізниць України.

Академія має ліцензію на підготовку іноземних студентів.

До послуг студентів науково-технічна бібліотека, книжковий фонд якої налічує біля 1 млн. примірників суспільно-політичної, економічної, технічної, навчальної, художньої літератури.

В академії є сучасні навчальна та лабораторна бази, свій стадіон, поліклініка, спортивно-оздоровчі бази в Євпаторії та на Червонооскільському водосховищі, пансіонат в Алушті.

Для студентів денної форми навчання введено разовий квиток, який надає право безкоштовного проїзду по залізницях України.
Для студентів денної форми навчання, які мешкають у приміській зоні, введено безкоштовний квиток для проїзду до міста навчання електропоїздами.

В академії функціонує факультет підготовчих курсів. Його слухачі – старшокласники шкіл Харкова та області. Багато хто з них - юні залізничники, вихованці Малої Південної.

З жовтня і протягом усього навчального року працюють підготовчі курси з вечірньої, заочної та індивідуальної форм навчання для майбутніх абітурієнтів.

Студенти денного навчання, які мають по результатах сесії оцінки "добре" та "відмінно", одержують стипендію. Найкращі студенти одержують Державні, персональні та іменні стипендії, а також стипендії Вченої ради академії.

Прийом в академію здійснюється за такими спеціальностями:
1. Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт).
          Спеціалізації:
          1.1. Організація міжнародних перевезень.
          1.2.Організація митного контролю на залізничному транспорті.
          1.3.Транспортно-експедиторська діяльність на залізничному транспорті.
2. Автоматика та автоматизація на транспорті.
3. Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту.
          Спеціалізації:
          3.1. Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів.
          3.2. Виробництво, експлуатація та ремонт локомотивів.
4. Теплоенергетика залізничного транспорту.
5. Електричні системи і комплекси транспортних засобів.
6. Електричний транспорт.
7. Якість, стандартизація та сертифікація.
8. Залізничні споруди та колійне господарство.
9. Промислове та цивільне будівництво .
10. Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання.
11. Фінанси.
12. Облік і аудит.
13. Економіка підприємства.
14. Маркетинг.
          Спеціалізація:
          14.1.Маркетинг на транспорті і в туризмі.
15. Менеджмент організацій.
          Спеціалізація:
          15.1. Менеджмент на залізничному транспорті.
16. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.