Друк

 

Порядок проведення сертифікації продукції

 1. Порядок проведення сертифікації продукції в національній системі сертифікації УкрСЕПРО визначається державними стандартами України:

 

-    ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок сертифікації продукції;

-    ДСТУ-Н ПМГ 40:2009 Настанова. Система сертифікації на залізничному транспорті. Порядок сертифікації залізничної продукції.

 

У загальному вигляді Порядок проведення сертифікації продукції передбачає такі основні етапи:

- подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції;

- аналіз наданої документації;

- прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;

- обстеження виробництва;

- атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або сертифікацію системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;

- відбирання, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування;

- аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності та надання ліцензій;

- видачу сертифіката відповідності, надання ліцензій та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;

- визнання сертифіката відповідності, що виданий закордонним органом;

- технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва;

- інформацію про результати робіт з сертифікації.

Схеми (моделі), що використовуються під час обов'язкової сертифікації продукції, визначає орган з сертифікації.

 2. Порядок визнання результатів сертифікації в національній системі сертифікації УкрСЕПРО продукції, що імпортується, визначається державним стандартом України

 

ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується.

 

У загальному вигляді Процедура визнання результатів сертифікації продукції передбачає такі основні етапи:

- розгляд заявки та аналіз документації;

- складання угоди про визнання результатів сертифікації продукції або прийняття рішення про можливість видачі сертифіката (знаку) відповідності або свідоцтва про визнання;

- оформлення та реєстрація сертифікатів (знаків) відповідності або свідоцтв про визнання, внесення їх до Реєстру Системи УкрСЕПРО і видача заявнику;

- технічний нагляд за імпортованою продукцією.

 

Вищезазначені документи присутні у професійній нормативно-правовій бібліотеці «НОРМАТИВ™ PRO».

- ДСТУ 3419-96 Сертифікація систем якості.

- ДСТУ 3957-2000 Порядок обстеження виробництва.


Процедура сертифікації