Друк

Законодавство України

1. Закон України від 10 листопада 1994 року № 232 „Про транспорт”

 

Стаття 10. Вимоги до транспортних засобів

 

Транспортні засоби повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці та екології, державним стандартам, мати відповідний сертифікат.

 

2. Закон України від 4 липня 1996 року № 273 „Про залізничний транспорт”

 

Стаття 11. Безпека на залізничному транспорті.

Рухомий склад, обладнання та інші технічні засоби, які постачаються залізничному транспорту, повинні відповідати вимогам безпеки руху, схоронності вантажів, охорони праці, екологічної безпеки і мати відповідний сертифікат.

 

3. Закон України від 6 квітня 2000 року № 1644 „Про перевезення небезпечних вантажів”

 

Стаття 6. Стандартизація і сертифікація у сфері перевезення небезпечних вантажів.

Пакування (тари, крупногабаритної тари, контейнерів середньої вантажопідйомності для масових вантажів), контейнери, цистерни та засоби пакування, що можуть за результатами випробувань використовуватися для перевезення зазначеної продукції та відходів, повинні мати сертифікати відповідності.

 

4. Наказ Міністерства транспорту України від 18 квітня 2003 року
№ 299 „Про внесення доповнення до наказу Мінтрансу від 21 листопада
2000 року № 644", зареєстровано у Міністерстві юстиції України 7 липня 2003 року за № 558/7879.

1.4.3 Нові цистерни, контейнери-цистерни, що використовуються для перевезення небезпечних вантажів та відходів, повинні мати сертифікати відповідності, які надаються заводом-виробником на відповідність конструкції і технічного стану вимогам безпечного перевезення конкретного вантажу.

 

5 Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України від 8 червня 2001 року № 85/363, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за № 540/5731 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом”

2.2.3. Суб'єкту господарювання необхідно мати сертифікат відповідності, виданий органом із сертифікації Міністерства транспорту України, визначений у Положенні про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України, затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 01.06.98 № 207 та зареєстрованому Міністерством юстиції України 19.08.98 за № 525/2965, який свідчить про можливість надання ними послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом відповідно до нормативних документів, визначених у пунктах 2.3.1 та 2.5.1 цих Ліцензійних умов.

 

6. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 1 лютого 2005 року № 28, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 травня 2005 року за
№ 466/10746 „Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні”.