Друк

 

Рада метрологів Укрзалізниці

Положення про Раду метрологів

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної адміністрації

залізничного транспорту України

від 26. 10. 2006 № 654-ЦЗ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду метрологів Укрзалізниці

 

           1 Загальні положення

 

           1.1 Рада метрологів Укрзалізниці (далі - Рада) є координуючим органом, що створюється при Базовій організації метрологічної служби Укрзалізниці для розгляду основних питань, які спрямовані на забезпечення єдності вимірювань з метою підвищення ефективності організації процесу перевезення вантажів та пасажирів, забезпечення безпеки руху поїздів, забезпечення якісного ремонту та обслуговування рухомого складу, та вирішення актуальних питань метрологічної діяльності.

 

           1.2 У своїй діяльності Рада керується законами України, постановами Верховної Ради України, наказами та розпорядженнями Міністерства транспорту та зв’язку України, Укрзалізниці, наказами та розпорядженнями Держспоживстандарту України, іншими нормативними документами з метрології, а також цим Положенням.

 

           1.3 До складу Ради  входять фахівці з метрології Укрзалізниці, головні метрологи залізниць України, державних центрів, підприємств та організацій, які підпорядковані Укрзалізниці.

           Персональний склад Ради метрологів додається (додаток А)

 

           1.4  Рішення Ради є пріоритетними при підготовці метрологічною службою Укрзалізниці  наказів, рекомендацій, нормативних документів з метрології стосовно забезпечення єдності вимірювань на залізничному транспорті.

 

           1.5 Зміни або доповнення до Положення про Раду розглядаються на засіданні Ради і при їх прийнятті затверджуються заступником генерального директора Укрзалізниці за підпорядкуванням.

 

           2 Основні завдання та повноваження Ради

 

           2.1 Визначення єдиної технічної політики з забезпечення єдності  вимірювань на залізничному транспорті України.

 

           2.2  Розгляд перспективних концептуальних питань розвитку забезпечення функціонування метрологічної системи на залізничному транспорті України та визначення шляхів найбільш ефективного використання наукових і технічних досягнень у галузі метрології та підготовки рекомендацій керівництву щодо економічної доцільності реалізації програм та планів розвитку.

          

           2.3 Розгляд питань щодо розширення застосування метрологічних норм та правил з метою забезпечення безпеки руху поїздів, підвищення ефективності організації перевезень, технічного рівня і якості ремонту та обслуговування рухомого складу.

 

           2.4  Розгляд, аналіз та оцінка стану забезпечення єдності вимірювань на залізничному транспорті України, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення.

 

           2.5 Розгляд, аналіз, оцінка та підготовка пропозицій щодо стану нормативної бази у сфері метрології та метрологічній діяльності в галузі залізничного транспорту.

 

           2.6 Розгляд планів та програм з розробки (переробки) нормативних документів з метрології в галузі залізничного транспорту з метою визначення їх пріоритетності.

 

           3 Організація роботи засідань Ради та прийняття рішень

 

           3.1 Раду очолює Головний метролог Укрзалізниці, а у разі його відсутності, головуючого на засіданні Ради призначають голосуванням.

 

           3.2 Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться  в термін, визначений на попередньому засіданні Ради, але не менше трьох разів на рік.

            Позачергові засідання Ради проводяться за вказівкою керівництва Укрзалізниці, ініціативою голови Ради або при виникненні питань, які потребують невідкладного вирішення тощо.

 

           3.3 Рішення Ради оформлюються протоколом засідання Ради, до якого включаються питання за результатами голосування.

 

           3.4 Розгляд питань, зазначених у розділі 2 цього Положення, здійснюється безпосередньо на засідання Ради.

 

           3.5 Засідання Ради обов'язково розпочинається  інформацією про хід виконання рішень попереднього засідання Ради.

 

           3.6 У засіданні Ради, як правило, беруть участь головні метрологи - члени Ради, а за їх відсутності - фахівці метрологічних служб, які компетентні в  питаннях, внесених до порядку денного.

           Відсутній на засіданні член Ради має право викласти свою думку з питання, що обговорюється, у письмовій формі і направити на розгляд Ради.

 

           3.7  Засідання Ради є правочинним, якщо на ньому присутні більше 2/3 її членів.

 

           3.9  Із складу членів Ради призначається секретар, як правило представник відділу метрології Управління метрології та інформації, на якого покладається відповідальність за підготовку та оформлення робочих документів.

 

           3.11 Члени Ради надсилають свої пропозиції до порядку денного засідання Ради не пізніше десяти днів до початку засідання Ради.

 

           3.12 Питання, які внесені членами Ради для обговорення на засіданні Ради,  готують доповідачі та письмово вносять пропозиції до проекту рекомендацій.

 

           3.13 При виникненні питань невідкладного характеру голова Ради має право вносити їх до порядку денного позачергово.

 

          3.15 Актуальні питання розвитку метрологічних служб можуть заслуховуватися на засіданнях Ради без включення  їх у порядок денний.

 

           3.14 Рада заслуховує звіти головних метрологів залізниць, підприємств та організацій, які входять до сфери управління Укрзалізниці.

 

           3.16 З метою більшої ефективності проведення засідання Ради і заощадження коштів на відрядження, Рада метрологів, за погодженням з заступником Генерального директора за підпорядкуванням, може проводитись в два етапи:

            Перший етап - з участю  Головних метрологів залізниць;

            Другий етап - з участю Головних метрологів підприємств та організацій,              які входять до сфери управління Укрзалізниці.

 

           3.17 При необхідності на засідання Ради запрошуються фахівці головних управлінь, управлінь Укрзалізниці, залізниць, підприємств та організацій, які входять до сфери управління Укрзалізниці, фахівці наукових організацій та учбових закладів.  

 

           3.18 При розгляді особливо важливих питань щодо розвитку або стану метрологічного забезпечення, за погодженням з заступником генерального директора Укрзалізниці, запрошуються керівники Головних управлінь, Управлінь Укрзалізниці, залізниць, підприємств та організацій, які входять до сфери управління Укрзалізниці.

          

           3.19 Список фахівців, запрошених на засідання Ради, погоджується з головою Ради не пізніше ніж за десять днів до початку засідання.

 

           3.20 Засідання Ради проводиться у залежності від характеру і значення проблемних питань у формі  пленарних, виїзних засідань, тощо.

 

           3.21  За узгодженням із заступником Генерального директора Укрзалізниці за підпорядкуванням виїзні засідання Ради проводяться з метою вирішення актуальних питань в метрологічних службах структурних підрозділів залізниць, в метрологічних службах підприємств та організацій, підпорядкованих Укрзалізниці, з залученням фахівців, які безпосередньо виконують метрологічні роботи.

 

           4 Прийняття рішень та контроль за їх виконанням

 

           4.1 Рішення приймається відкритим голосуванням та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш ніж половина присутніх членів Ради. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 

           4.2  Проголосоване рішення Ради оформлюється протоколом і затверджується начальником Головного управління розвитку  і технічної політики, а протокол підсумкового за рік засідання - заступником Генерального директора Укрзалізниці за підпорядкуванням.

 

           4.3 Підсумковим рішенням Ради, які видані у межах її повноважень, може надаватись чинність наказами Державної адміністрації залізничного транспорту України.

 

           4.4 Протоколи та інша інформація, що стосується діяльності Ради, доводяться до відома членів Ради та всіх причетних шляхом розсилання матеріалів протягом десяти днів після проведення засідання Ради.

 

           4.5  Рішення Ради є обов’язковими до розгляду та безумовного виконання у структурних підрозділах метрологічної служби Укрзалізниці.

 

           4.6 Контроль виконання рішень Ради покладається на відділ метрології управління метрології та інформації Головного управління розвитку і технічної політики, а також, за дорученням голови Ради, може здійснюватись фахівцями на місцях.

 

 

Заступник начальника управління

метрології та інформації -

Головний  метролог Укрзалізниці                                                   М.М. Шоботенко

 

 

 

 

 

Додаток А до пункту 1.3

Положення про Раду метрологів

Укрзалізниці

СКЛАД

Ради метрологів Укрзалізниці

 

 Голова Ради:

1 Шоботенко Микола Миколайович Заступник начальника управління метрології та інформації - Головний метролог Укрзалізниці

 Члени Ради:

2 Кравченко Іван Федорович Головний спеціаліст управління метрології      та інформації

3 Варламова Лариса Борисівна Провідний інженер управління метрології   та інформації

4 Артемов Сергій Миколайович Головний метролог Південної залізниці - начальник Дорожнього центру стандартизації та метрології

5 Радько Анатолій Григорович Головний метролог Донецької залізниці - начальник Дорожнього центру стандартизації та метрології

6 Сальнік Лариса Григорівна Головний метролог Південно-Західної залізні -  начальник дорожнього центру стандартизації та метрології

7 Федор Орест Ярославович Головний метролог Львівської залізниці - начальник Дорожнього центру стандартизації та метрології

8 Шалаєв Валерій Миколайович Головний метролог Одеської залізниці - начальник Дорожнього центру стандартизації та метрології

9 Шпаковський Олександр Юрійович Головний метролог Придніпровської залізниці - начальник Дорожнього центру стандартизації та метрології

10 Луніка Галина Іванівна Головний метролог ДП Укрспецвагон

11 Лішко Олександр Валентинович Головний метролог ДП Укррефтранс

12 Ковальський Едуард Аркадійович Головний метролог Львівського ЛРЗ

13 Козловська Наталія Миколаївна Головний метролог Запорізького ЕРЗ

14 Лаптєв Олександр Борисович Головний метролог Дніпропетровського ТРЗ

15 Ісаєв Валентин Олександрович Головний метролог Київського ЕВРЗ

16 Коба Ігор Ярославович Головний метролог Стрийського ВРЗ

17 Коржик Олександр Іванович Головний метролог Попаснянського ВРЗ

18 Тернавська Олена Іванівна Головний метролог Дарницького ВРЗ

19 Шепельов Юрій Миколайович Головний метролог Київського електротехнічного заводу „Транссигнал”