Друк

 

Рада метрологів Укрзалізниці

Наказ про Раду метрологів

УКРЗАЛІЗНИЦЯ

 

НАКАЗ

 

26.10.2006                                                                                                       № 654-ЦЗ

 

 

 

 

 

 

Про затвердження „Положення про

Раду метрологів Укрзалізниці”

 

 

          У зв’язку з набуттям чинності законодавства з метрології України та змін в нормативно правових актах Держспоживстандарту України, з метою вдосконалення діяльності в сфері забезпечення єдності вимірювань на залізничному транспорті України

НАКАЗУЮ:

 

          1 Затвердити та з дати підписання наказу надати чинності нормативному документу з метрології „Положення про Раду метрологів Укрзалізниці” (додається).

 

          2 Затвердити персональний склад Ради метрологів Укрзалізниці (додається).

 

          3 Головному управлінню розвитку і технічної політики забезпечити впровадження вказаного нормативного документу з метрології у виробничу діяльність метрологічної служби Укрзалізниці.

 

          4 Наказ від 20 січня 1997 року № 1-ЦЗ „Про Раду метрологів Укрзалізниці” вважати таким, що втратив чинність.

 

          5 Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Головного управління розвитку і технічної політики Зубка А.П.

 

 

 

Заступник Генерального директора                                                     А.Д Лашко

Протокол Ради метрологів від 22.12.2010 №33

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                

Перший заступник генерального директора Укрзалізниці

  __________________М.І.Сергієнко                                          

„____”________________2011 р.                                              

 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 33

засідання Ради метрологів Укрзалізниці

 

 

м. Кривий Ріг                                                            22 грудня 2010 року

 

У засіданні брали участь:

           заступник начальника управління-начальник відділу технічного регулювання Головного управління розвитку і технічної політики Москалець В.Я., начальник відділу метрології-головний метролог Укрзалізниці Сіраков В.В. (голова Ради), головні метрологи залізниць – начальники Дорожніх центрів стандартизації та метрології залізниць (ДорЦСМ): Шавкун В.М. – Донецької, Федор О.Я. – Львівської, Шпаковський О.Ю. – Придніпровської, Ваганов О.І. – Одеської,

Земляний О.П. – заступник головного метролога Південної залізниці, Сальнік Л.Г. – Південно-Західної.

 

Порядок денний:

1 Виконання протоколу попереднього засідання Ради.

2 Практично-методичне заняття з участю представників виробника з питань визначення метрологічних характеристик АЛС-МУ.

3 Розгляд звернень Держспоживстандарту щодо метрологічної атестації залізничних цистерн.

4 Підтвердження технічних та якісних характеристик засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання.

5 Розгляд зауважень органів Держспоживстандарту щодо повірки локомотивних швидкостемірів.

6 Різне.

 

 

         В обговоренні питань порядку денного взяли участь:

          Сіраков В.В., Шпаковський О.Ю., Шавкун В.М., Ваганов О.І., Федор О.Я., Москалець В.Я., Сальнік Л.Г., Земляний О.П.

 

 

 

 

По питанню 1 порядку денного

 

Рада метрологів встановила, що відповідно до доручень попереднього засідання Ради метрологів ( протокол №32 від 30.09.2010):

1.1 На надіслане до Держспоживстандарту України звернення Ради метрологів Укрзалізниці щодо впорядкування позапланових перевірок метрологічної діяльності на залізницях отримана відповідь (лист Держспоживстандарту України від 25.11.2010 №12164-2-11/14), в якому повідомляється, що на адресу територіальних органів Держспоживстандарту надіслано лист з вимогою при підготовці та проведенні планових заходів з метрологічного нагляду неухильно дотримуватися вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів від 06.01.2010 №9.

1.2 Затверджено (з введенням в дію з 01.02.2011р.) НД 32 УЗ-ЦТЕХ-0065-2010 Методика складання переліку засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації на залізничному транспорті України і підлягають повірці.

1.3 З врахуванням зауважень ДорЦСМ залізниць надані пропозиції до індикативного плану розробки нормативної документації Укрзалізниці на 2011 рік.

1.4 З керівництвом Південної залізниці погоджені термін та місце проведення у травні 2011 року семінару з метрології.

 

По питанню 2 порядку денного

З метою визначення метрологічних характеристик АЛС-МУ в ТЧ Кривий Ріг відбулося практично-методичне заняття за участю представників СП «Трансконтур» та НВП «Трансприлад».

За результатами проведеного заняття та на основі наданих виробником документів встановлено, що апаратура АЛС-МУ є комплексом технічних засобів керування та регулювання рухом поїздів відповідно до ДСТУ 4178-2003 «Комплекси технічних засобів систем керування та регулювання руху поїздів. Функцiйна безпечність i надійність. Вимоги та методи випробування» і визначена як вимірювальна система - відповідно до Свідоцтва про державну метрологічну атестацію № С8.322-2008 від 18.11.2008р.

Разом з тим, сертифікат відповідності № UA1.093.0043882-09, виданий виробнику  АЛС-МУ  ТОВ  НВП  «Трансприлад»,  не   враховує  вимоги

ДСТУ 3400:2006 «Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів», а свідоцтво про державну метрологічну атестацію – не враховує вимоги ДСТУ 3215-95 «Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.»

Рада метрологів висловлює своє занепокоєння тим станом, який склався на даний час з метрологічним забезпеченням апаратури АЛС-МУ і надає роз'яснення з цього приводу.

Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» засоби вимірювальної техніки підлягають державним випробуванням відповідно до ДСТУ 3400-2000 або державній метрологічній атестації відповідно до ДСТУ 3215-95.

Незважаючи на надані виробником методики повірки каналів швидкості та тиску АЛС-МУ, які узгоджені ним та затверджені ДП НДІ «Система», виробником не дотримана процедура віднесення АЛС-МУ до засобів вимірювальної техніки у відповідності з законодавством України та Порядком встановлення приналежності технічних засобів до засобів вимірювальної техніки, затвердженого наказом Держспоживстандарту  від 04.05.2005 №110.

 

По питанню 3 порядку денного

Щодо звернень Держспоживстандарту України з питань проведення метрологічної атестації залізничних цистерн Рада метрологів Укрзалізниці визначає, що відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» засоби вимірювальної техніки, призначені для серійного виробництва в Україні, повинні пройти державні приймальні випробування та їх типи повинні бути внесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки. Проведення державних приймальних випробувань та внесення їх типів до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки відноситься до компетенції виробників цистерн та Держспоживстандарту України.

В даний час до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки не занесений жодний тип залізничних цистерн.

Відповідно до законодавства України у галузі залізничного транспорту, залізничні цистерни є транспортним засобом (рухомим складом), призначеними для перевезення вантажів.

 

По питанню 4 порядку денного

З врахуванням зазначеного при розгляді питань 2 і 3 даного протоколу, Рада метрологів Укрзалізниці роз’яснює, що позитивні результати випробувань та атестації засобів вимірювальної техніки і випробувального обладнання, що підтверджують їх технічні та якісні характеристики, а також  відповідність їх затвердженим типам і обов’язковим вимогам НД з метрології засвідчуються наступними документами:

- для засобів вимірювальної техніки – згідно з додатком 1.

-  для випробувального обладнання – згідно з додатком 2.

 

По питанню 5 порядку денного

Рада метрологів Укрзалізниці пропонує ГОМС Мінтрансзв’язку на залізничному транспорті загального користування спільно з ДорЦСМ Придніпровської залізниці:

- доопрацювати з врахуванням наданих зауважень проекти інструкцій МП 32 УЗ-ЦТ/ЦТЕХ-00177-2008 та МП 32 УЗ-ЦТ/ЦТЕХ-00178-2008;

- вирішити питання щодо погодження та реєстрації в установленому порядку вказаних вище документів.

 

По питанню 6 порядку денного

 

         6.1 Рада метрологів Укрзалізниці відзначає високий рівень організованого ДорЦСМ Придніпровської залізниці виїзного засідання Ради.

         6.2 Наступне  засідання Ради метрологів Укрзалізниці провести у лютому-березні 2011 року.

           Пропозиції до порядку денного наступного засідання Ради метрологів надавати секретарю Ради по телефону 5-04-49, факсом 5-34-56 або на адресу електронної пошти: Варламова  Л Г_ ЦТЕХ_М4.

 

 

 

 

Додатки :

1.Перелік документів, які підтверджують технічні та якісні характеристики засобів вимірювальної техніки, їх відповідність встановленим вимогам та можливість метрологічного обслуговування в експлуатації.

2.Перелік документів, які підтверджують технічні та якісні характеристики випробувального обладнання, його відповідність встановленим вимогам та можливість метрологічного обслуговування в експлуатації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Ради метрологів                                                                    В.В.Сіраков

 

 

Секретар Ради метрологів                                                                Л.Б. Варламова

 

 

 

                                                  Додаток 1 до Протоколу №33

                                                  засідання Ради метрологів Укрзалізниці

 

 

Перелік документів, які підтверджують технічні та якісні характеристики засобів вимірювальної техніки, їх відповідність встановленим вимогам та можливість метрологічного обслуговування в експлуатації.

 

1 При формуванні вимог до засобів вимірювальної техніки:

          

          1.1 Для засобів вимірювальної техніки вітчизняного виробництва такими документами є:

          1.1.1 Копія виданого Держспоживстандартом України сертифікату затвердження типу засобу вимірювальної техніки або виданого на його підставі сертифікату відповідності у державній системі сертифікації та витягу з Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України станом на 01 січня поточного року з наявним зазначеним засобом вимірювальної техніки; 

         або копія діючого сертифікату відповідності засобу вимірювальної техніки затвердженому типу чи виданого на його підставі сертифікату відповідності у державній системі сертифікації;

         або копія Декларації про відповідність, складену відповідно до вимог Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою КМУ від 08.04.2009 № 332, за формою Додатку 11;

          або  копія свідоцтва про метрологічну атестацію за ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.

          1.1.2 Копія технічної документації виробника, на відповідність вимогам якої до метрологічних характеристик засобу вимірювальної техніки здійснюється його державна метрологічна атестація (при наданні свідоцтва про державну метрологічну атестацію).

          1.1.3 Копія експлуатаційної документації (паспорт, керівництво з експлуатації тощо).

          1.1.4 Копія методики повірки або калібрування засобу вимірювальної техніки.

 

         1.2 Для засобів вимірювальної техніки імпортного виробництва, що ввозяться  на територію України такими документами є:

          1.2.1 Оригінал чи копія сертифікату походження товару встановленої форми,

          або позитивний висновок про можливість ввезення на територію України засобу вимірювальної техніки, наданого територіальним органами Держспоживстандарту України за місцем знаходження митниці.

          1.2.2 Копії виданого Держспоживстандартом України сертифікату затвердження типу засобу вимірювальної техніки або виданого на його підставі сертифікату відповідності у державній системі сертифікації  та витягу з Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України станом на 01 січня поточного року з наявним зазначеним засобом вимірювальної техніки;

          або свідоцтва про визнання затвердження типу засобу вимірювальної техніки та витягу з Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України станом на 1 січня поточного року з наявним зазначеним засобом вимірювальної техніки;

          або діючого сертифікату відповідності засобу вимірювальної техніки затвердженому типу чи виданого на його підставі сертифікату відповідності у державній системі сертифікації;

          або декларації про відповідність, складену відповідно до вимог Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою КМУ від 08.04.2009 № 332, за формою Додатку 11;

         або свідоцтва про метрологічну атестацію за ДСТУ 3215-95 “Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення” засобу вимірювальної техніки, що пропонується до постачання чи ідентичного.

          1.2.3 Копія технічної документації виробника, на відповідність вимогам якої до метрологічних характеристик засобу вимірювальної техніки здійснюється його державна метрологічна атестація (при наданні свідоцтва про державну метрологічну атестацію).

          1.2.4 Копія експлуатаційної документації (паспорт, керівництво з експлуатації тощо).

          1.2.5 Копія методики повірки або калібрування засобу вимірювальної техніки.

 

          1.3 Додатковими (необов'язковими) документами, які  підтверджують технічні та якісні характеристики засобів вимірювальної техніки можуть бути:

           - при проходженні підприємством–виробником добровільної сертифікації у Системі сертифікації УкрСЕПРО - копія встановленого зразка сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання Системи, видану органом сертифікації відповідної галузі акредитації;

         - при наявності системи управління якістю - копія діючого сертифікату відповідності системи управління якістю виробництва вимогам стандартів серії ДСТУ ISO 9001 та свідоцтв про уповноваження (атестацію) лабораторії виробника в Державній метрологічній системі України на повірку (калібрування) відповідних засобів вимірювальної техніки.

         

 

 

2 При постачанні засобів вимірювальної техніки:

 

          2.1 За умови наявності документів, зазначених в пунктах 1.1-1.2, документами, що підтверджують технічні та якісні характеристики засобів вимірювальної техніки є:

          2.1.1 Експлуатаційна документація на кожну одиницю засобу вимірювальної техніки (паспорт, формуляр, тощо).          

          2.1.2 Оригінали документів, які підтверджують якість продукції (сертифікат або паспорт якості, етикетка, ярлик, тощо).

          2.1.3 Оригінали свідоцтв про метрологічну атестацію на кожну одиницю засобу вимірювальної техніки,

          або оригінали свідоцтв про повірку або калібрування засобу вимірювальної техніки на кожну одиницю чи партію однотипних засобів вимірювальної техніки (за наявністю в них заводського номера засобу вимірювальної техніки, що постачається).

         2.1.4 Методика повірки або калібрування засобу вимірювальної техніки, із зазначенням міжповірочного (міжкалібрувального) інтервалу.

           

Примітки:

1 При постачанні засобу вимірювальної техніки замість свідоцтва про повірку чи калібрування допускається наявність на ньому діючого відбитка повірочного чи калібрувального тавра або відповідного запису з відбитком тавра в експлуатаційній документації.

2 Термін дії  зазначених свідоцтв і тавр на момент продажу не повинен перевищувати половини міжповірочного інтервалу засобів вимірювальної техніки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Ради метрологів                                                                     В.В.Сіраков

 

 

Секретар Ради метрологів                                                                Л.Б. Варламова

                                                 

 

 

                                                  Додаток 2 до Протоколу №33

                                                  засідання Ради метрологів Укрзалізниці

                                                       

Перелік документів, які підтверджують технічні та якісні характеристики випробувального обладнання, його відповідність встановленим вимогам та можливість метрологічного обслуговування в експлуатації.

 

1 При формуванні вимог до випробувального обладнання:

          1.1 Для вітчизняного та імпортного випробувального обладнання такими документами є:

          1.1.1 Оригінал декларації постачальника про відповідність, складену відповідно до вимог ДСТУ  ISO/IEC  17050 – 1:2006 “Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги. Частина 2. Підтверджувальна документація.”

          1.1.2 Копія комплекту експлуатаційної документації (технічного опису, паспорту, керівництва з експлуатації, тощо)

          1.1.3 Копія документу, що встановлює методику атестації випробувального обладнання, якщо вона не наведена відповідним розділом в експлуатаційній документації.

          1.1.4 Копії свідоцтва та протоколу про атестацію випробувального обладнання, що пропонується до постачання.

          1.1.5  Додатково для випробувального обладнання імпортного виробництва – копія сертифікату походження.

 

2 При постачанні випробувального обладнання:

           2.1 За умови наявності документів, зазначених в пункті 1.1, документами, що підтверджують технічні та якісні характеристики випробувального обладнання є:

          2.1.1 Комплект експлуатаційної документації на кожну одиницю випробувального обладнання (технічний опис, паспорт, керівництво з експлуатації тощо).

          2.1.2 Оригінали документів, які підтверджують якість продукції (сертифікат або паспорт якості, етикетка, ярлик тощо).

          2.1.3 Оригінали протоколів та свідоцтв про атестацію на кожну одиницю випробувального обладнання.

          2.1.4 Документ, що встановлює методику атестації випробувального обладнання, з обов'язковим зазначенням періодичності атестації.

 

 

Голова Ради метрологів                                                                     В.В.Сіраков

 

Секретар Ради метрологів                                                                Л.Б. Варламова