Друк

Дорожні експертно-технічні центри

         Структурні підрозділи «Дорожні експертно-технічні центри» регіональних філій «Південно-Західна залізниця», «Одеська залізниця», «Придніпровська залізниця», «Південна залізниця», «Донецька залізниця» та «Дорожній центр стандартизації, метрології та експертизи» регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» більше 18 років на підставі дозволів, ліцензій та з урахуванням спеціальної підготовки працівників виконує різні роботи в т.ч.:

 • технічний огляд (крім первинного та позачергового у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії), випробування (неруйнівний контроль: візуально-оптичний (VT), ультразвуковий (UT), магнітнопорошковий (MT), рентгенографічний (RT); руйнівний контроль: вимірювання твердості), експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

-   котли парові та водогрійні теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;

-   трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,05 МПа і  температурою нагріву вище ніж 1100С, посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива;

-   ватажопідіймальні крани і машини, підйомники та колиски для підіймання працівників;

 • експертне обстеження основних конструкційних елементів (залізобетонних і металевих) вагонних ваг;
 • обстеження гальмівних резервуарів моторвагонного рухомого складу;
 • обстеження опор світлофорів;
 • обстеження (у т.ч. нівелювання) підкранових колій;
 • експертне обстеження електроустановок, які відпрацювали нормативний термін служби;
 • тепловізійний контроль електрообладнання;
 • електротехнічні вимірювання параметрів низьковольтних електроустановок (опір розтікання заземлюючих пристроїв, електрична міцність ізоляції, опір петлі «фаза-нуль», величини струмових навантажень кабельних ліній та ін.);
 • налагодження системи хімводопідготовки опалювальних котельних;
 • виконання режимно-налагоджувальної та еколого-теплотехнічної наладки парових та водогрійних котлів, працюючих на газоподібному паливі, з складанням режимних карт;
 • перевірка ефективності використання газу при роботі котельного обладнання;
 • налагодження  автоматики систем управління  котлоагрегатів;
 • ремонт і налагодження блоків автоматики систем управління і котлоагрегатів;
 • атестація газо-, електрозварників, згідно НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників» та СОУ 35.2–00017584-030-1(2):2009 “Правила атестації зварників на залізничному транспорті. Зварювання та наплавлення. Частина 1. Сталі. Частина 2. Чавуни”;
 • виготовлення дублікатів паспортів вантажопідіймальних кранів та механізмів;
 • неруйнівний контроль металоконструкцій (у т.ч. кранів, залізничної техніки і рухомого складу);
 • технічне діагностування та паспортизація будівель і споруд, а також резервуарів для зберігання пально-мастильних матеріалів;
 • виконання хімічних аналізів;
 • налагодження і випробування вентиляційних установок;
 • розробка та виготовлення паспортів вентиляційних установок;
 • обстеження основних і огороджувальних елементів будівель і споруд.