Друк

Напрямки використання коштів
від індексації тарифів

Звіт про рух коштів на "інвестиційному" рахунку та їх використання
за "01" серпня  2019 року  
тис.грн.
Залишок коштів на початок дня  34 428,6
Надійшло всього  197,7
Використано всього
Залишок коштів на кінець дня  34 626,3
Напрямки використання коштів 
Капітальні інвестиції за статтями витрат (кошти від індексації тарифів)  Об'єкти інвестиційного плану Сума фінансування за 01.08.2019 (тис.грн.) Сума фінансування
 наростаючим підсумком (тис.грн.)
Капітальний ремонт інфраструктури     26 901,8
Придбання матеріалів для капітального ремонту інфраструктури Матеріали верхньої будови колії   427 942,4
Тяговий рухомий склад  Модернізація, капітальний ремонт   371 775,5