Друк

Напрямки використання коштів
від індексації тарифів

Звіт про рух коштів на "інвестиційному" рахунку та їх використання
за "14" лютого 2019 року
та за період з 31.10.2017 по 14.02.2019
тис.грн.
Залишок коштів на початок дня  17 341,0
Надійшло всього  20 275,2
Використано всього  
Залишок коштів на кінець дня  37 616,2
Напрямки використання коштів 
Капітальні інвестиції за статтями витрат (кошти від індексації тарифів)  Об'єкти інвестиційного плану Сума фінансування за 14.02.2019 (тис.грн.) Сума фінансування
 наростаючим підсумком (тис.грн.)
Вантажні вагони Закупівля вантажних напіввагонів   450 489,35
  Придбання матеріалів для виготовлення, модернізації та капітального ремонту вантажних вагонів   2 608 372,85
Тяговий рухомий склад  Модернізація, капітальний ремонт   2 344 314,22
Придбання матеріалів для реконструкції та капітального ремонту верхньої будови колії Матеріали верхньої будови колії   2 595 479,71