Друк

 

Управління ризиками

Ризики

Фактори зниження ризику

Економічні ризики

  • Ризик зменшення вантажних перевезень в результаті погіршення економічних умов
  • Підтримка гнучкості в інвестиційній програмі
  • Заходи щодо зниження витрат та збільшення продуктивності праці для забезпечення росту  показників рентабельності
  • Диверсифікація парку у відповідності до потреб клієнтів для підвищення диверсифікації споживачів послуг

Істотні потреби в інвестуванні

  • Відносно високий рівень зносу інфраструктури та рухомого складу
  • Продовження роботи з оновлення, модернізації та розширення інфраструктури, парку локомотивів та вагонів
  • Очікується, що держава продовжить надавати підтримку з фінансування стратегічно суттєвих інфраструктурних проектів
  • Диверсифікація джерел фондування

Витрати на персонал

  • Висока доля витрат на персонал має істотний вплив на фінансові результати
  • Заходи щодо підвищення продуктивності праці та оптимізації персоналу
  • Професійна перепідготовка співробітників для збільшення продуктивності

Валютний ризик

  • Частина витрат і зобов’язань деномінована в інземній валюті
  • «Природній хедж» експортерів: ослаблення курсу гривні збільшує конкурентоспроможність товарів, вироблених всередині країни
  • Частина транзитної виручки деномінована в доларах США
  • Казначейство відслідковує величину ринкових ризиків

Ризик рефінансування та відсотковий ризик

  • Ризик рефінансування короткострокових запозичень
  • Робота з подовження термінів погашення своїх боргових зобов’язань (у т.ч. за Єврооблігаціями)
  • Розробка стійкої стратегії фондування та рефінансування