Друк

Управління екологічного менеджменту

Основні завдання Управління екологічного менеджменту

Розробка та впровадження заходів з охорони навколишнього природного середовища (атмосферне повітря, водні та земельні ресурси, надра, рослинний та тваринний світ, поводження з відходами, об’єкти та території природного заповідного фонду) їх раціонального використання та екологічної безпеки.

Забезпечення діяльності, яка спрямована на поліпшення стану і запобігання забрудненню навколишнього природного середовища внаслідок статутної  діяльності Товариства

Координація структурних підрозділів Товариства, регіональних філій та філій у частині організації та здійснення природоохоронної діяльності.

Прийняття участі у здійсненні заходів щодо реалізації стратегії екологічної політики Товариства та стратегії розвитку Товариства у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.

Методичне забезпечення регіональних філій та філій Товариства, їх виробничих (структурних) підрозділів у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Здійснення відомчого екологічного нагляду (контролю) за додержанням  регіональними філіями та філіями Товариства і підконтрольними їм виробничими (структурними) підрозділами вимог природоохоронного законодавства.

Аналіз природоохоронної діяльності структурних підрозділів  Товариства регіональних філій та філій, підготовка інформації керівництву Товариства.

Заступник начальника Управління – Лазарев Володимир Володимирович 

Контактна інформація:

Адреса: м. Київ, вул. Протасів Яр, 2

Телефон: приймальня (044) 309-63-40