Друк

Департамент внутрішнього аудиту та контролю

Короткий опис

Департамент внутрішнього аудиту та контролю проводить контрольні заходи (аудити, ревізії, перевірки, дослідження, аналіз) в підрозділах Товариства з метою забезпечення збереження активів, запобігання нецільового використання коштів, майна Товариства.

 Основні завдання

- проведення аудиту бізнес-процесів Товариства (фінансово-господарської діяльності, збереження активів, дотримання законів, нормативних актів, стандартів, договірних зобов’язань та надійності звітності Товариства).

- здійснення контролю за господарською діяльністю підрозділів Товариства.

- надання на розгляд правління Товариства об’єктивних і незалежних висновків і рекомендацій щодо:

функціонування системи внутрішнього контролю у структурі Товариства та її удосконалення;

удосконалення системи управління, у тому числі надання пропозицій по управлінню коштами Товариства;

запобігання фактам незаконного, неефективного та нецільового використання коштів, майна та інших ресурсів підрозділів Товариства;

аналіз стану виконання фінансового плану Товариства, внесення пропозицій щодо можливих додаткових надходжень, покращення фінансово-господарської діяльності підрозділів Товариства.

 Керівництво :

 Директор - Троян Олег Євгенович.

 Контактна інформація:

Адреса: м. Київ, вул. Протасів Яр, 2 к.109,

телефон 465-03-97, факс     465-05-49.