Друк

Департамент бухгалтерського, податкового обліку, звітності та методології

 Короткий опис

Департамент забезпечує, відповідно до вимог законодавчих, нормативно-правових актів України, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі – МСБО), міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), ведення бухгалтерського, податкового обліку, складання фінансової, податкової звітності в Товаристві, формування і своєчасне представлення повної та достовірної бухгалтерської, податкової інформації про діяльність Товариства, його майновий стан та результати діяльності, яка необхідна внутрішнім та зовнішнім користувачам.

 

Основні завдання

 Запровадження єдиних методологічних засад з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Товаристві, філіях та залежних товариствах.

Складання загальної та консолідованої  фінансової звітності Товариства та подання її  відповідним органам у встановлені строки.

Проведення трансформації загальної та консолідованої фінансової звітності Товариства, складеної за НП(С)БО, у відповідність до МСФЗ, і надання її в установлені терміни відповідним державним органам згідно з вимогами законодавства. 

Організація та забезпечення складання оперативної (управлінської) звітності.

Організація проведення внутрішньогосподарських розрахунків в Товаристві.

Формування, розподіл та облік доходів Товариства за перевезення пасажирів, вантажів і надані послуги у внутрішньому та міжнародному  сполученнях за складовими перевізного процесу.

Формування єдиної методології податкового обліку в Товаристві.

Складання загальної податкової звітності по Товариству та своєчасне подання її до відповідних державних органів України.

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, оперативної, управлінської та податкової звітності (декларацій з податку на прибуток) за  операціями з руху грошових коштів та іншими операціями, що здійснюються Департаментом.

Забезпечення організації роботи щодо проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства, складеної у відповідності до МСФЗ.

Контроль за станом розрахунків Товариства з бюджетами всіх рівнів, своєчасною і в повному обсязі сплатою податків.

Участь у впровадженні в Товаристві інформаційних систем щодо бухгалтерського, податкового та управлінського обліку та проведення роботи щодо їх супроводу та удосконалення.

Координація діяльності філій та залежних товариств  з питань:

ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку; складання балансу по доходних надходженнях Товариства  та фінансової звітності Товариства в частині обліку виручки та доходних надходжень від перевезень;

складання і подання філіями та залежними товариствами фінансової та податкової звітності в установлені строки;

впровадження інформаційних систем бухгалтерського, податкового та управлінського обліку.

 

Керівництво

Директор  Департаменту КЛОЧОК Ольга Іванівна

 

Контактна інформація:

Адреса: м. Київ, вул. Є.Ґедройця, 5

Приймальня: тел. (044) 309-72-20, факс: (044) 465-40-69