Друк

Департамент міжнародного співробітництва

 Короткий опис

  Департамент, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює такі основні функції:

1. Підготовка матеріалів при проведенні заходів, пов’язаних з участю ПАТ «Укрзалізниця» у діяльності міжнародних організацій та асоціацій з питань залізничного транспорту:

 Організації співробітництва залізниць (ОСЗ);

 Раді із залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності (ЦСЖТ);

 Міжнародному союзі залізниць (МСЗ);
 Міжурядовій організації з міжнародних перевезень залізницею (ОТІФ);

 Міжнародному Комітеті залізничного транспорту (ЦІТ);

 Співтовариство європейських залізниць (СER);

 Форум залізниць  Європи (ФТЕ);

 Раді директорів по спільній експлуатації поромної переправи Іллічівськ (Чорноморське) – Варна – Поті/Батумі,

         2. Координація взаємодії керівництва ПАТ «Укрзалізниця», структурних підрозділів апарату управління Товариства, регіональних філій, філій в межах повноважень, визначених цим Положенням, з правом надавати вказівки і одержувати від них необхідні матеріали, висновки і довідки для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Департаменту.

         3. Участь у роботі міжнародних організацій, одержання науково-технічної інформації і нормативної документації від іноземних організацій з метою її вивчення і використання в ПАТ «Укрзалізниця».

         4. Методичне керівництво виконання встановлених правил і норм проведення заходів в сфері економічного і науково-технічного співробітництва з іноземними організаціями, а також інформаційної роботи серед іноземців.

          5. Організація і участь у підготовці матеріалів, при проведенні заходів у рамках міжурядових двохсторонніх та багатосторонніх комісій з економічного співробітництва у межах компетенції.

          6. Участь в співробітництві в межах міжнародних транспортних проектів. Розвиток міжнародних транспортних зв’язків та науково-технічного співробітництва.

          7. Забезпечення організації проведення міжнародних переговорів керівників ПАТ «Укрзалізниця» з закордонними партнерами в Україні і за кордоном.

         8. Координація роботи і контроль за діяльністю представництв  ПАТ «Укрзалізниця» за кордоном з питань:

         9. Участь в розгляді науково-технічної інформації, нормативної документації, що передається ПАТ «Укрзалізниця»  іноземним організаціям (за поданням структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця»).

         10.  Забезпечення збереження екземплярів протоколів, пам’ятних записок, меморандумів, укладених від імені ПАТ «Укрзалізниця», а також копій підсумкових документівзвітів за результатами переговорів із представниками іноземних організацій.

          11. Підготовка пропозицій для забезпечення участі в міжнародних заходах керівництва ПАТ «Укрзалізниця».

         12. Проведення протокольних заходів з підготовки виїзду у закордонні службові відрядження голови правління, членів правління ПАТ «Укрзалізниця» та інших керівників Товариства.

          13. Здійснення контролю за своєчасним наданням та виконанням  звітів делегаціями ПАТ «Укрзалізниця», що виїжджали за кордон.

          14. Контроль та узгодження текстів доповідей, повідомлень, лекцій, виступів і інших матеріалів, що готуються працівниками ПАТ «Укрзалізниця»  для представлення на міжнародних нарадах, семінарах, симпозіумах, тощо, забезпечення відправлення цих матеріалів у відповідні оргкомітети або секретаріати іноземних організацій.

15. Контроль взятих ПАТ «Укрзалізниця» на себе зобов’язань у міжнародних угодах, договорах та протоколах. Контроль за виконанням іноземними партнерами своїх зобов’язань стосовно ПАТ «Укрзалізниця». Підготовка відповідних пропозицій керівництву ПАТ «Укрзалізниця».

16. Забезпечення організації з підготовки відвідувань керівництвом і працівниками ПАТ «Укрзалізниця» офіційних заходів, симпозіумів і семінарів, які організовуються представниками іноземних організацій в Україні та за кордоном.

17. Організація взаємодії іноземних представництв залізниць і транспортних організацій закордонних країн з ПАТ «Укрзалізниця».

18.  Погодження закордонних відряджень працівникам структурних підрозділів,  регіональних філій та філій ПАТ «Укрзалізниця».

19. Методичне керівництво роботою відділів зовнішніх зв’язків регіональних філій.

20. Опрацювання та підготовка проектів відповідей ПАТ «Укрзалізниця» на звернення структурних підрозділів,  регіональних філій та філій ПАТ «Укрзалізниця» з питань міжнародного співробітництва.

21. Підготовка повного пакету документів для закордонних відряджень керівників апарату, співробітників ПАТ «Укрзалізниця» та підпорядкованих філій.

 

Основні завдання

Організація співробітництва з міжнародними організаціями, іноземними залізницями, залізничними організаціями та організаціями тощо (далі – іноземні організації) з питань діяльності і розвитку залізничного транспорту з метою досягнення найбільшої ефективності міжнародних зв’язків.

Участь у розробці нормативно-правових актів, проектів угод (договорів) та інших нормативних документів щодо організації перевезення пасажирів, вантажу та багажу у міжнародному прямому і змішаному сполученні.

Організація і участь у підготовці матеріалів при проведенні заходів у рамках міжурядових комісій з економічного і науково-технічного співробітництва ПАТ «Укрзалізниця»  з іноземними організаціями.

 Організація підготовки і забезпечення проведення нарад, переговорів та інших заходів за участю представників іноземних організацій.

Сприяння і методична допомога структурним підрозділам  ПАТ «Укрзалізниця», регіональним філіям та філіям  в організації роботи, яка має за мету підвищення їхньої зовнішньоекономічної діяльності, встановлення  виробничих і науково-технічних зв’язків з іноземними організаціями, організацію інформаційної роботи у сфері залізничного транспорту.

Забезпечення, організація і контроль виконання домовленостей з іноземними організаціями про економічне і науково-технічне співробітництво, підготовка інформації про хід і результати міжнародного співробітництва

 Керівництво 

Директор – Білоусов Роман Юрійович

Контактна інформація:

Адреса: м.Київ, вул.. Стадіонна 6а

Телефон: приймальня (044) 465-04-25