Друк

Юридичний департамент

 

Департамент відповідно до законодавства організовує та забезпечує реалізацію державної правової політики та правильного застосування законодавства, здійснює правовий захист інтересів в судових органах та забезпечує правову роботу в підрозділах, філіях АТ «Укрзалізниця». Реалізує методичне керівництво та координацію діяльності структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця», філій з питань загального правозастосування, судової роботи, виконавчого провадження, договірної та міжнародно-правової роботи, правової експертизи, нормативного забезпечення, роботи з контролюючими та іншими органами, загального аналізу та контролю.

Веде роботу з систематизації законодавства світових правових систем та узагальнює практику застосування законодавства України в галузі залізничного транспорту, готує пропозиції щодо його вдосконалення та необхідності підготовки проектів актів законодавства.

Організовує роботу з перегляду локальних нормативно-правових актів та проектів рішень правління з метою їх приведення у відповідність до законодавства, готує пропозиції щодо внесення до них змін чи визнання їх такими, що втратили чинність, інформує керівництво про необхідність вжиття заходів до скасування актів, що не відповідають вимогам законодавства.

Готує рекомендовані форми договорів (контрактів) для АТ «Укрзалізниця», забезпечує в межах повноважень підготовку, надає правову оцінку та рекомендації щодо приведення у відповідність до законодавства проектів таких договорів (контрактів).

Представляє інтереси АТ «Укрзалізниця» у встановленому законодавством порядку в судах, інших органах, організовує претензійну і веде позовну роботу, взаємодіє з правоохоронними та контролюючими органами.

Здійснює методичне керівництво правовою роботою у філіях, вносить пропозиції щодо її вдосконалення, вживає заходів щодо реалізації рекомендацій органів юстиції.

Здійснює правову експертизу на відповідність Конституції України, законам України, проектів міжнародних договорів, транспортних конвенцій, до яких приєднується Україна, готує висновки щодо здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності міжнародними договорами України.

 

Директор Департаменту РУДЯК Олександр Ігорович

 т.  465-04-30

 Контактна інформація:

Адреса: м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 5

Телефон: приймальня (044) 465-04- 35, факс: (044) 465-98-66