Друк

Департамент корпоративного управління

      Департамент відповідно до законодавства узагальнює пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях правління ПАТ «Укрзалізниця», складає проекти порядку денного засідань правління, оформляє протоколи засідань правління та виготовляє витяги з них, готує проекти внутрішніх нормативно-правових документів щодо корпоративного управління ПАТ «Укрзалізниця» та залежними підприємствами, опрацьовує та узагальнює пропозиції щодо внесення до них змін, готує проекти рішень наглядової ради ПАТ «Укрзалізниця», погоджує завдання на голосування на засіданнях наглядової ради, приймає участь в оформленні протоколів засідань наглядової ради, здійснює підготовку до участі представників ПАТ «Укрзалізниця» у загальних зборах акціонерів (учасників) і засіданнях наглядових рад залежних підприємств, що включає, зокрема, оформлення відповідних довіреностей та завдань на голосування.

      Основні завдання

   Організаційно-правове забезпечення корпоративного управління ПАТ «Укрзалізниця» як акціонерним товариством.

   Організаційне та документальне супроводження діяльності вищого органу, наглядової ради, правління та ревізійної комісії ПАТ «Укрзалізниця».

    Організаційно-правове забезпечення управління корпоративними правами, належними ПАТ «Укрзалізниця.

Організаційне забезпечення та правове супроводження утворення дочірніх підприємств та господарських товариств за участю ПАТ «Укрзалізниця», припинення їх діяльності та вчинення ПАТ «Укрзалізниця» правочинів із злиття та поглинання.

Правове супроводження емісії цінних паперів ПАТ «Укрзалізниця», його операцій з цінними паперами та іншими інвестиційними активами, розкриття періодичної та особливої інформації ПАТ «Укрзалізниця» як емітента.

Здійснення представництва ПАТ «Укрзалізниця» в органах, які здійснюють регулювання ринку цінних паперів, а також захисту його корпоративних прав та інтересів в установленому порядку.

 Керівництво

Директор: Павлишинець Юрій Вікторович

 

Контактна інформація

Адреса: м. Київ, вул. Тверська 5

Телефон: приймальня (044) 309-73-03