Друк

Департамент казначейства АТ «Укрзалізниця»

Департамент відповідно до покладених обов’язків контролює та координує діяльність регіональних філій, філій та залежних товариств з питань управління власними та залученими фінансовими ресурсами, здійснення контролю за надходженням грошових коштів та їх витратами, організації виконання фінансових планів.

 

Основні завдання

Організація та забезпечення казначейського обслуговування діяльності Товариства, регіональних філій, філій Товариства.

Управління грошовими ресурсами та ліквідністю Товариства.

Реалізація політики з управління фінансовими інструментами та борговими зобов’язаннями.

Забезпечення виконання фінансового плану Товариства шляхом здійснення контролю за:

- рухом коштів на рахунках Товариства;

- надходженням виручки від основних та інших видів діяльності;

- цільовим використанням грошових коштів Товариства в межах затверджених платіжних балансів.

Формування єдиної політики щодо фінансування та здійснення платіжних операцій в Товаристві.

Організація та забезпечення  управління фінансовими ризиками.

Забезпечення виконання кредитних угод з Міжнародними фінансовими організаціями за  інвестиційними проектами.

Організація та контроль централізованих розрахунків.

 

Керівництво

Директор Департаменту  Малаха Ольга Ігорівна

Контактна інформація:

Адреса: м. Київ, вул. Є.Ґедройця, 7

Телефон: приймальня  (044) 465-14-68