Друк

Департамент енергоменеджменту є структурним підрозділом апарату управління АТ «Укрзалізниця»

Короткий опис

Департамент енергоменеджменту, відповідно до законодавства реалізовує корпоративну політику Товариства в частині забезпечення енерго-ресурсозбереження, нормування та прогнозування витрат паливо-енергетичних ресурсів, розробки заходів з раціонального вибору шляхів та методів з оптимізації споживання енергоресурсів та погодження і впровадження новітніх енерго-ресурсозберігаючих технологій та обладнання.

Основні завдання

Розробка нормативно-правових актів та нормативних документів з енерго-ресурсозбереження.

Організація та проведення енергетичних обстежень виробничих підрозділів регіональних філій, філій Товариства та впровадження енерго-ресурсозберігаючих заходів за їх результатами, а також внесення змін до електронних енергетичних паспортів.

Аналіз показників енергоємності залізничного транспорту та перевізного процесу, пропозиції щодо їх оптимізації.

Вивчення та організація впровадження енерго-ресурсозберігаючих технологій.

Організація розробки енергетичної стратегії, енерго-ресурсозберігаючих програм Товариства та контроль за їх виконанням.

Погодження, організація розрахунку та встановлення питомих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів, залежності від планових та фактичних об’ємів роботи.

Моніторинг контролю використання, транспортування та зберігання паливно-енергетичних ресурсів за допомогою автоматизованих систем.

Керівництво Департаменту енергоменеджменту

Директор – РЕЖИЛО Ігор Олексійович

Контактна інформація:

Адреса: м. Київ, вул. Протасів Яр, 2

Телефон: приймальня (044) 465-66-60, факс – (044) 465-35-23