Друк

 

Управління статистики є структурним підрозділом апарату  управління АТ «Укрзалізниця».

 

Короткий опис

 

Управління статистики (далі - Управління) виконує завдання і функції, передбачені Положенням про Управління статистики (далі - Положення).

У своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України, АТ «Укрзалізниця», цим Положенням та іншими нормативними актами.

Управління, відповідно до покладених на нього завдань взаємодіє з  центральними та місцевими державними органами статистики відповідно до наказів АТ «Укрзалізниця».

Діяльність Управління здійснюється у співпраці з підрозділами АТ «Укрзалізниця».

 

Основні завдання

 

Організація ведення оперативного обліку і статистичних спостережень в Укрзалізниці, на залізницях, підприємствах, установах і організаціях залізничного транспорту України на основі єдиної методології державної і галузевої статистики.

Забезпечення достовірності даних оперативно-статистичного обліку та звітності, а також інформаційних довідок, створених на базі автоматизованих систем обліку та управління.

Контроль за дотриманням встановлених термінів  та відповідності надання статистичної звітності залізницями, підприємствами, установами і організаціями залізничного транспорту України.

Координація діяльності служб статистики регіональних філій АТ «Укрзалізниця» та їх підрозділів.

Організація та проведення робіт з аналізу та економічної оцінки експлуатаційних показників діяльності підприємств АТ «Укрзалізниця»  та галузі в цілому.

Методологічний супровід та координація впровадження на підприємствах АТ «Укрзалізниця» автоматизованих інформаційних систем оперативно-статистичного обліку та звітності.

Підготовка пропозицій щодо вдосконалення системи обліку та звітності, а також аналізу показників роботи залізниць, підприємств, установ і організацій залізничного транспорту, включаючи безпосереднє використання для цього автоматизованих систем.

Своєчасне забезпечення достовірною оперативною і статистичною інформацією керівників АТ «Укрзалізниця» її структурних підрозділів, залізниць, підприємств, установ і організацій залізничного транспорту.

Участь у засіданні комісій та робочих груп, що створені міждержавними органами, членами яких є АТ «Укрзалізниця» з питань оперативно-статистичного обліку та звітності та інших питань в межах компетенції Управління.

Взаємодія з органами державної влади України, а також іншими з юридичними та фізичними особами з питань надання галузевої статистичної звітності або її окремих показників, у відповідності зі встановленою процедурою.

 

Керівництво

Начальник: Котіль Наталія Володимирівна

Заступник начальника: Іващенко Віктор Володимирович

 

Контактна інформація:

Адреса: м. Київ, Повітрофлотській проспект, 15-а

Приймальня: тел. (044) 465-26-26