Друк

Департамент адміністративного забезпечення є структурним підрозділом

апарату управління АТ «Укрзалізниця»

 

                Департамент відповідно до законодавства забезпечує організацію проведення засідань правління, апаратних нарад, роботу з діловодства та архівної справи, контролю за виконанням документів, роботу зі зверненнями громадян, щодо використання транспортних вимог; координує діяльність структурних підрозділів Товариства з наведених вище питань.

 

Основні завдання

 

                Організація документального супроводження діяльності голови, членів правління, директорів Товариства.

                Забезпечення реєстрації кореспонденції голови, членів правління, директорів Товариства.

                Встановлення єдиного порядку роботи з документами в апараті управління, регіональних філіях, філіях Товариства згідно із законодавством від їх створення до передавання на державне зберігання, дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань діловодства та архівної справи.

                Забезпечення організації проведення апаратних нарад.

                Забезпечення контролю за виконанням доручень голови та членів правління Товариства, протокольних доручень правління, доручень апаратних, селекторних,  оперативних нарад,  організації роботи зі зверненнями громадян.

                Забезпечення документального та організаційно-технічного обслуговування апарату управління Товариства.

                Здійснення централізованого обліку, реєстрації, зберігання, використання і знищення документів, що містять службову інформацію. 

                Організація ведення діловодства в структурних підрозділах Товариства з використанням Системи корпоративного електронного документообігу відповідно до нормативно-правових актів та нормативних документів.

                Забезпечення функціонування технічної бібліотеки та відомчого музею Товариства.

                Організація реалізації пільгового права на проїзд за особистими потребами працівників та пенсіонерів залізничного транспорту з використанням транспортних вимог усіх форм.

                Організація функціонування архіву Товариства.

                Взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, контролюючими органами, структурними підрозділами апарату управління, регіональними філіями, філіями Товариства, їхніми структурними підрозділами.

 

Контактна інформація:

Адреса: 03150, м.Київ, Є.Ґедройця, 7

 

Телефон: приймальня  (044) 309-70-66