Друк

Департамент будівель та споруд

Короткий опис

Департамент відповідно до законодавства забезпечує проведення єдиної технічної політики при будівництві, реконструкції, ремонті, експлуатації та утриманні службово-технічних будівель і споруд та об’єктів соціальної сфери залізниць у належному технічному стані, а також безперебійну роботу об’єктів водопостачання, водовідведення, теплопостачання та санітарно-технічного обладнання.

Основні завдання

Організація роботи із забезпечення надійної, ефективної та безпечної експлуатації будівель і споруд, об’єктів та інженерних мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця».

Розробка внутрішніх нормативно-правових актів, що регулюють питання надійного та ефективного утримання будівель і споруд, об’єктів та інженерних мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця».

Формування єдиних техніко-технологічних підходів, стандартів та регламентів щодо координації та контролю роботи регіональних філій та філій  ПАТ «Укрзалізниця» із технічного обслуговування, ремонту, реконструкції та технічного переоснащення, нового будівництва будівель і споруд, об’єктів та інженерних мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання.

Координація процесів планування заходів та інвестицій, спрямованих на технічне переоснащення, реконструкцію та розвиток для забезпечення достатньої потужності та надійності функціонування будівель і споруд, об’єктів та мереж водо,- тепло постачання.

Розробка пропозицій щодо проведення науково-технічної діяльності, яка забезпечує вирішення пріоритетних технічних та технологічних питань, впровадження нової техніки, передових технологій у напрямі будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд в регіональних філіях та філіях ПАТ «Укрзалізниця».

Здійснення комплексного економічного аналізу всіх видів діяльності за напрямком будівельно-монтажних робіт, експлуатації будівель і споруд регіональних філій та філій ПАТ «Укрзалізниця», що спрямовані на підвищення ефективності, стабілізації фінансового стану, зменшення витрат та збільшення доходних надходжень, контроль за їх виконанням.

Аналіз ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів за напрямком будівельно-монтажних робіт, експлуатації будівель і споруд регіональних філій та філій ПАТ «Укрзалізниця».

Організація та контроль виконання організаційно-технічних заходів та дотримання вимог нормативних документів у підпорядкованих структурних підрозділах з питань:

ü безпеки руху поїздів;

ü режиму праці і відпочинку;

ü організації та стимулювання праці;

ü дотримання трудового законодавства;

ü пожежної безпеки;

ü охорони праці.

Координація взаємодії регіональних філій та філій ПАТ «Укрзалізниця» в межах компетенції Департаменту.

 

Керівництво

Директор – МРУЦЬ Юрій Богданович

 

Контактна інформація:

Адреса: м. Київ, вул. Протасів Яр, 2

Телефон: приймальня (044) 465-06- 65