Друк

Короткий опис

Департамент безпеки було створено 15 лютого 2016 року.

 

Основні завдання

Виявлення, попередження та усунення зовнішніх і внутрішніх загроз, які можуть спричинити нанесення фінансової, економічної або нематеріальної шкоди інтересам Товариства.

 

Організація і безпосереднє здійснення заходів щодо виконання вимог законодавства України про запобігання корупції, надання структурним підрозділам апарату Товариства, філіям та регіональним філіям методичної і практичної допомоги, проведення роз’яснювальної і профілактичної роботи з цих питань.

 

Збір, аналіз інформації та вжиття попереджувальних заходів з метою запобігання економічним правопорушенням, які завдають збитків Товариству.

 

Формування та впровадження єдиної політики інформаційної безпеки Товариства, організація контролю за її дотриманням.

 

Виявлення і усунення корупційних ризиків та передумов до вчинення економічних правопорушень на всіх етапах роботи з укладання, виконання договорів і розрахунків за їх виконання.

 

Розробка, впровадження і контроль за дотриманням безпекових стандартів кадрової політики, запобігання ризикам корупції, конфліктів інтересів, безпеки інформації тощо під час призначення працівників на керівні посади або посади, обов’язки за якими передбачають роботу з конфіденційною інформацією чи комерційною таємницею.

 

Забезпечення взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами, іншими органами державної влади з питань, що входять до сфери компетенції Департаменту.

 

Накопичення, систематизація та інформаційно-аналітичне опрацювання інформації з питань запобігання корупційним і економічним правопорушенням, інформаційної безпеки. Розробка і коригування відповідних нормативно-правових актів Товариства.

 

Створення і використання автоматизованих систем обробки інформації з питань запобігання корупційним і економічним правопорушенням, інформаційної безпеки.

 

Організація взаємодії з відповідними підрозділами з метою ефективного реагування на повідомлення по лінії довіри Товариства, оприлюднення результатів перевірки інформації.

 

Керівництво

Директор: 

Адреса: 03150, м. Київ-150, вул. Тверська, 5

Приймальня: тел. (044) 465-10-39, факс: (044) 465-23-69