Друк

Підприємство створено у 1952 році як майстерні Південно-Західної залізниці для забезпечення потреб у капітальному ремонті вантажно-розвантажувальної техніки, засобах для механізації вантажно-розвантажувальних робіт, засобах для пломбування вагонів та контейнерів.

В 2000 на базі майстерень було створено державне підприємство "Вінницятрансприлад", підпорядковане  Державній адміністрації залізничного транспорту України. Основним завданням підприємства було забезпечення вантажовідправників засобами пломбування вагонів та контейнерів. В грудні 2015 року ДП «Вінницятрансприлад» реорганізовано у філію «Вінницятрансприлад»  ПАТ «Укрзалізниця».

Філія «Вінницятрансприлад» є одним з провідних підприємств в галузі машинобудування та металообробки. Підприємство оснащене високопродуктивним обладнанням, має сучасне програмне забезпечення управління виробництвом. 

Найважливішою продукцією підприємства є засоби пломбування вагонів та контейнерів. Запірно - пломбувальні пристрої (ЗПП) "Варта-Універсал М", "Капкан", "Варта Л", "Люкс" застосовуються не тільки на залізницях України, але й іншими залізничними адміністраціями. 

ЗПП виробництва філії «Вінницятрансприлад» мають високу якість та  надійність, користуються великим попитом. Вони витримали кримiналiстичну та пожежно-технiчну експертизи, їх конструкцiя повнiстю вiдповiдає Технiчним вимогам і Правилам застосування ЗПП, що затвердженi на засiданнi Ради СНД  iз залiзничного транспорту. Виробництво захищено відповідними патентами.

Iстотною вiдмiннiстю ЗПП вiд звичайних пломб є  iндивiдуальний номер, який реєструється в електроннiй базі даних. Завдяки цьому, за лiченi хвилини на запит правоохоронних органiв чи залiзничних організацій філія надає iнформацiю по номеру ЗПП: коли, якому пiдприємству, за якою адресою, по якому дорученню (чи за якою квитанцiєю) вiдпущено запірно-пломбувальний пристрій.

Окрім ЗПП філія "Вінницятрансприлад" виготовляє понад 50 найменувань іншої продукції: закрутки канатні, ножиці для різання сталевого дроту і канату, автостропи для універсальних контейнерів, грейфери електрогідравлічні для вивантаження і навантаження сипучих вантажів, грейфери моторні, накладні вібраційні машини для розвантаження сипучих вантажів із напіввагонів, захвати для лісу, елементи електричних рейкових кіл залізниць, штемпелі і печатки, замки для замикання стрілочних переводів, замки для гальмівних башмаків, товари народного споживання тощо.  

На філії впроваджена система управління якістю ISO 9001. Якість продукції підтверджена сертифікатами якості. Підприємство неодноразово було визнано лауреатом та переможцем Всеукраїнського конкурсу "100 кращих товарів України"  .

Сьогодні підприємство працює в нових умовах, задовольняючи потреби вантажовідправників та структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця». Використовуючи накопичений досвід роботи та створений потенціал, високу відповідальність за  взяті на себе зобов'язання філія «Вінницятрансприлад»  продовжує стратегію, спрямовану на збільшення обсягів виробництва та забезпечення якості випускаємої продукції.

Технічні характеристики ЗПП на сайті виробника філії «Вінницятрансприлад» ПАТ «Укрзалізниця»

21100,м. Вінниця, площа Привокзальна,1

Код  ЄДРПОУ 40081242