Друк

 Філія "Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень" акціонерного товариства "Українська залізниця"

Короткий опис

         Основною метою діяльності Філії є своєчасне і якісне забезпечення спільно з іншими філіями Товариства потреб держави та населення, юридичних і фізичних осіб у послугах залізничних перевезень у всіх видах сполучення, отримання від цих послуг прибутку, запланованого Товариством.

 

 Предмет діяльності

         Здійснення розрахунків за перевезення у міжнародному та внутрішньому сполученнях і пов’язані з ними роботи і послуги, за єдиною технологією з використанням уніфікованого програмного забезпечення, у найбільш сприятливих умовах для користувачів послуг залізничного транспорту.

        Здійснення взаєморозрахунків за міжнародні залізничні перевезення та надані послуги з іноземними залізницями, юридичними особами по статтях розрахунків, передбачених Правилами міжнародних транспортних організацій.

         Проведення розрахунків з користувачами послуг залізничного транспорту на підставі договорів, укладених користувачами послуг з Товариством, за перевезення вантажів та пов’язані з ними послуги у внутрішньому та міжнародному сполученнях.

         Організація і забезпечення контролю обробки перевізних документів та інших документів на послуги, пов’язані з перевезенням вантажів, з використанням автоматизованих систем.

         Контроль повноти надходження перевізних документів зі станцій регіональних філій Товариства.

         Забезпечення повноти та своєчасності проведення розрахунків за перевезення вантажів та пов’язані з ними послуги.

         Організація обліку та контролю за надходженням коштів від користувачів послуг залізничного транспорту.

         Організація обліку виручки, доходних надходжень від перевезень вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях, та по розрахунках з іноземними залізницями.

         Організація та ведення претензійно-позовної роботи з питань виконання договорів в частині проведення розрахунків за перевезення та пов’язані з ними послуги.

         Формування розрахункових документів та проведення розрахунків за здійснені пасажирські перевезення та надані послуги у міжнародному сполученні (продані квитки та плацкарти, перевезення багажу, вантажобагажу, пошти, перестановку пасажирських вагонів, економічну відповідальність за безквиткове перевезення пасажирів та порушення графіку руху поїздів, розгляд претензій пасажирів і ін.).

         Формування  розрахункових  відомостей та проведення розрахунків за користування вантажними вагонами, контейнерами власності іноземних залізниць та залізничних компаній, за порушення режиму термінового повернення вантажних вагонів та за навантаження спеціалізованих вагонів з порушенням їх спеціалізації.

         Проведення  розрахунків за роботу локомотивів і локомотивних бригад, перевезення вантажів, оформлених за документами ЦІМ, домашніх речей та за наданими іншими видами робіт та  послуг, передбачених міжнародними угодами, договорами, інструкціями та тарифами.

         Здійснення контролю за правильністю та повнотою нарахувань за міжнародні залізничні перевезення й пов'язані з ними послуги, передбачені міжнародними угодами, договорами, інструкціями та тарифами.

         Здійснення контролю за своєчасним та в повному обсязі проведенням оплати іноземними залізницями коштів на користь Товариства та оплати належних  коштів на користь іноземних залізниць.

          Проведення роботи з врегулювання спірних питань з іноземними залізницями та залізничними компаніями у рамках укладених договорів про розрахунки за міжнародні залізничні перевезення та пов'язані з ними послуги.

         Проведення роботи щодо погашення заборгованості іноземними залізницями – дебіторами (листування, погодження графіків по погашенню заборгованості, проведення зустрічей).

Керівництво

Перший заступник директора  – Караванова Катерина Валеріївна.

 

Адреса: м. Київ, вул. Уманська, 5

Телефон: приймальня (044) 465-11-09

Код  ЄДРПОУ 40081279