Друк

Філія «Центр професійного розвитку персоналу»

 

Короткий опис

  Філія "Центр професійного розвитку персоналу" є відокремленим підрозділом АТ «Укрзалізниця». Основною метою діяльності Філії є надання освітніх послуг та забезпечення належного рівня підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів, а також забезпечення потреб у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках, підвищення їх професійної майстерності шляхом запровадження інноваційних методів та технологій професійного навчання.

Основні завдання

 

1. Формування за замовленням Департаменту розвитку персоналу та кадрової політики Товариства річних планів навчання робітників.

2. Вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничого персоналу Товариства.

  3. Атестація педагогічних працівників у межах повноважень визначених чинним законодавством.

4. Участь у роботі постійно діючих кваліфікаційних комісій при проведенні оцінки компетентності персоналу Товариства для підтвердження сертифікатів, кваліфікаційних свідоцтв та інших документів, визначених законодавством.

5. Участь у формуванні єдиних корпоративних вимог до персоналу Товариства та їх реалізації шляхом розробки відповідних навчальних планів і програм.

  6. Моніторинг кваліфікації персоналу Товариства, аналіз потреб філій та інших структурних підрозділів Товариства у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації та можливості їх задоволення на основі вивчення ринку освітніх послуг та застосування сучасних технологій відбору та навчання персоналу.

7. Організація навчання робітничого персоналу Товариства відповідно до потреби.

8. Підготовка проектів договорів на проведення навчання для персоналу Товариства, а також інших договорів.

9. Розробка та розповсюдження навчальних, методичних посібників та інших матеріалів.

10.Екскурсійна діяльність, у тому у числі з використанням власної навчально-виробничої бази.

11.Створення та організація діяльності закладів громадського харчування (їдалень, буфетів, кафе, ресторанів), готелів, автомобільних стоянок, надання послуг зв'язку, пральні, перукарні, медично-оздоровчих закладів, прокат товарів народного вжитку.

 

Керівництво:

Директор - ОСТРОГЛАЗОВ Владислав Євгенійович

Адреса: 19700, м. Золотоноша, вул. Черкаська, 14.

Телефон приймальні: 04737-5-32-64