Друк

Адреса

39600, м. Кременчуг Полтавської обл.
вул. Мічуріна, 90

Тел.: +38(05366) 2-74-81, 2-79-11, 2-79-20

Кременчуцький завод залiзобетонних шпал здано в експлуатацію в серпнi 1962 р. Виробнича потужнiсть першої черги заводу (арматурно-формувальний цех № 1) становила 50 тис. м куб. залiзобетонних шпал. Устаткування першої черги було поставлено з Угорщини і цех працював по угорськiй технологiї.

У сiчнi 1967 р. була введена в експлуатацiю друга черга заводу потужнiстю 90 тис. м куб.  залiзобетонних шпал (у теперiшнiй час арматурно-формувальний цех № 2). Проект другої черги заводу розроблений Харкiвським iнститутом "Днiпрозаводтранс", а устаткування по робочим кресленням виготовлено в Угорщині.

У зв’язку зі зростанням застосування залiзобетонних шпал у промисловостi та на транспортi, на заводi проводилися роботи по нарощуванню потужностей.

Так, починаючи з 1975 р., почали проводити реконструкцiю, в результатi якої була введена в експлуатацiю технологiчна лiнiя в п’ятому прольотi арматурно-формувального цеху № 2, а також замiнено угорське устаткування по виробництву залiзобетонних шпал застарiлого типу на вiтчизняне бiльшої потужностi в арматурно-формувальному цеху № 1.

Колектив заводу вдосконалив технологiю виготовлення залiзобетонних шпал, освоїв випуск нових видiв продукцiї, а також модернiзував дiюче устаткування.

Нині завод спецiалiзується по випуску:

 • залiзобетонних шпал для залiзниць типу Ш 1-1 ГОСТ 10629-88;
 • залiзобетонних шпал з меншою кiлькiстю струн Ш 1-1-40, ТУ У 011164472.021-97;
 • залiзобетонних брусів стрiлочних переводiв марок 1/9, 1/11, 1/6, 1/9 для стрiлочних переводiв подвiйних перехрестних;
 • мостових шпал типу ШМ-1;
 • залiзобетонних полушпалкiв для пiдкранових колiй козлових та консольно-козлових кранiв.

Випуск залiзобетонних шпал проводиться в арматурно-формувальному цеху № 2 на п’яти технологiчних лiнiях, а залiзобетонних брусiв стрiлочних переводiв, мостових залiзобетонних шпал та шпал для пiдкранової колiї - в арматурно-формувальному цеху № 1 на двох технологiчних лiнiях.

Технiчні характеристики залiзобетонних виробiв:

Шпали залiзобетоннi попередньо напруженi для залiзничної колiї 1520 мм типа Ш 1-1 виготовляються згiдно з вимогами ГОСТ 10629-88.

Розмiри шпали:

 • довжина - 2700 мм;
 • висота в пiдрельсовому перетинi - 193 мм;
 • профiль шпали по довжинi та висотi - перемiнний;
 • об’єм однiєї шпали - 0,108 куб. м;
 • вага - 270 кг.

Бруси залiзобетоннi попередньо напруженi для стрiлочних переводiв та мостовi залiзобетоннi шпали виготовляються згiдно з вимогами такої нормативної документацiї:

 • бруси марок 1/9 та 1/11 згiдно з ТУ В.2.6-00034045-001-95;
 • бруси 1/9 для стрiлочного переводу подвiйного перехрестного - ТУ У 88311.018-98;
 • мостовi залiзобетоннi шпали - ТУ У 88311.026-98.

Постачання залiзобетонних брусiв та мостових шпал проводиться комплектами.

Комплект складається з основних та перехiдних брусiв:

 • марка бруса 1/9 - 104 шт., об’єм - 18,0 м куб., вага - 45 т;
 • 1/11 - 106 шт., об’єм - 18,7 м куб., вага - 47 т;
 • 1/6 - 50 шт., об’єм - 9,6 м куб., вага - 24 т;
 • 1/9 для стрiлочного переводу подвiйного перехресного - 111 шт., об’єм - 23,0 м куб., вага - 58 т. 

Кiлькiсть мостових шпал у комплектi залежить вiд довжини мосту. Об’єм однiєї мостової шпали - 0,147 м куб., вага - 368 кг. Довжина брусiв у одному комплектi - вiд 2,7 м до 5 м, залiзобетонної мостової шпали - 2,7 м. В поперечному перетинi бруси i шпали мостовi мають трапецiєдальну форму висотою 250 мм.

Завод також виготовляє залiзобетоннi напівшпалки для пiдкранових колiй козлових кранiв, якi користуються великим попитом промислових пiдприємств.

Для виготовлення залiзобетонних шпал та брусiв стрiлочних переводiв використовується важкий бетон класу по мiцностi на тиснення В-40, марка бетону по морозостійкостi F-200. В якостi арматури використовується стальний дрiт перiодичного профiлю класу Вр дiаметром 3 мм.

Постачання шпал та брусiв проводиться на всi залiзницi України, а шпали Ш 1-1 поставляються також у Росiю.

За перiод з 1962 по 2000 рр. завод виготовив:

 • залiзобетонних шпал - 48 745 707 шт.;
 • залiзобетонних переводiв - 10 594 комплектiв. 

Чисельнiсть робiтникiв заводу становить 941 чол.