Друк

Адреса

15100, м. Коростень Житомирської обл.
вул. Маяковського, 78
тел/факс (04142) 4-11-65, 4-12-57

Коростенський завод залiзобетонних шпал заснований в 1958 р., коли була збудована перша черга заводу потужнiстю 30 тис. м куб. У 1965 р. була збудована друга черга, тож потужнiсть заводу становить 111,7 тис. м куб. залiзобетону на рiк. Спецiалiзацiя заводу - випуск попередньо-напружених залiзобетонних шпал для залiзничної колiї 1520 мм. За час iснування завод освоїв випуск залiзобетонних шпал таких типiв, як: С-56-2, ШС-1у, Ш-1-1.

Загальна площа заводу - 182 тис. м кв. У його складi працюють цехи: формувальний, транспортний, ремонтно-механiчний та ремонтно-будiвельна дiльниця.

На заводi прийнята агрегатно поточна схема виробництва, при якiй основним технологiчним обладнанням на технологiчнiй лiнiї є силова металева 10-гнiздова форма, яка за допомогою роликових конвеєрiв перемiщається вiд одного технологiчного посту на iнший з рiзним циклом перебування на них.

Основнi технологiчнi операцiї:

 • чистка та змащування форми;
 • встановлення пустотоутворювачiв;
 • формування арматурного пакету, який складається з 44 високомiйних дротин дiаметром 33 мм;
 • попереднє напружування арматурного пакету та установка розподiльних дiафрагм;
 • розкладка бетонної сумiшi та вiброущiльнення її на вiбромайданчику;
 • розбирання пустотоутворювачiв та розподiльних дiафрагм;
 • тепло-волога обробка в ямних пропарочних камерах;
 • передача попереднього напружування на затужавлений бетон;
 • розрiзка плiтин шпал на окремi шпали;
 • складування шпал.

Сировиннi матерiали - цемент, пiсок, щебiнь, високомiцний дрiт, вода - мiсцевi, українського походження. Високомiйний дрiт дiаметром 3 мм виробництва ОАО "Сiлур" м. Харцизськ, пiсок М.кр. - 2,5-3,25 Iгнатпольського пiсчаного карьєру, щебiнь - АО "Коростенський щебеневий кар’єр", цемент - Здолбунiвського ВАТ "Волинь".

За більше, ніж 42 роки iснування завод випустив 31,5 млн шт. шпал, або 3,4 млн м куб. залiзобетону. Коростенськi шпали, якi мають товарний знак "КР", укладенi на залiзничних магiстралях майже всiх країн СНД.

Враховуючи сучаснi вимоги працi в ринкових умовах на заводі не тiльки удосконалюється випуск традицiйної продукцiї, але й розширюється її асортимент.

За останнi кiлька рокiв освоєнi та успiшно реалiзуються такi новi види залiзобетонної попередньо-напруженої продукцiї, як:

 • бруски для стрiлочних переводiв типу БС 48 М 1/11;
 • шпали для залiзничної сумiщеної колiї 1520 та 1435 мм (аналогiв таких шпал в Українi немає).
 • Покладаючись на досвiд, маючи висококвалiфiкованих спецiалiстiв, виробничу базу i гарне географiчне розташування, iнженерно-технiчнi працiвники працюють над подальшим удосконаленням технологiї та розширенням асортименту випускаємої продукцiї.

Так, в сучасних умовах, завод готується до переходу на випуск шпал з більш економною витратою високомiцного дроту, формуючи арматурний пакет з 40 дротин високомiцного дроту, замiсть традицiйних 44, що дасть економiю дроту в кiлькостi 400 т на рiк. Освоюється випуск брускiв залiзобетонних попередньо-напружених зі зменшеним зносом конструктивних елементiв марки 1/9.

Завод виробляє не тiльки продукцiю для магiстральних залiзниць, а й для їхнього облаштування. Пiдвищеним попитом користуються залiзобетоннi блоки низьких пасажирських платформ довжиною 3 м та залiзобетоннi лотки для водостоку довжиною 1,5 м.

Чисельнiсть заводу становить 610 чол., з них 78 - iнженерно-технiчнi працiвники.