Друк

Філія «Центр будівельно-монтажних робіт
та експлуатації будівель і споруд»
АТ «Укрзалізниця»

Короткий опис

Філія є відокремленим підрозділом АТ ”Укрзалізниця“ (далі - Товариство), який не має статусу юридичної особи. Філія діє від імені Товариства та в його інтересах, здійснює делеговані Товариством функції відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства.

Філія має окремий баланс. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності філії включаються до балансу Товариства і відповідних форм фінансової звітності Товариства.

До складу господарства філії ”Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд” входить двадцять один структурний підрозділ,  у т.ч. по регіональних філіях:

Донецька – 3;      Південна - 4;                        

Львівська – 3;     Південно-Західна – 4;                           

Одеська - 4;                  Придніпровська – 3.                                   

                                  

Основні завдання

 Метою діяльності філії є задоволення потреб Товариства та інших суб’єктів господарювання усіх форм власності у будівництві, експлуатації будівель і споруд, виробництві будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, у наданні інших послуг та робіт, що виконує (надає) філія, отримання прибутку від здійснення господарської діяльності.

  Предметом діяльності філії є:

- організація спорудження будівель; спорудження житлових і нежитлових будівель; будівництво комунікацій; будівництво споруд; спеціалізовані будівельні роботи та введення об’єктів в експлуатацію;

- виконання функцій замовника та генерального підрядника в будівництві будівель і споруд;

- будівництво об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури;

- обслуговування будинків, споруд і територій;

- переміщення вантажів без укладання договору на перевезення для потреб філії; транспортування вантажів;

 - безпечна експлуатація та ремонт об’єктів котлонагляду, вантажопідіймальних механізмів та інших технічних засобів;

- випробування, обстеження та визначення технічного стану штучних споруд, земляного полотна з його спорудами та інших об’єктів інфраструктури транспорту;

- будівництво магістральних трубопроводів, монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж, систем водопостачання і каналізації, монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем;

- проведення аналізу та актуалізація екологічної політики, оцінювання процесів системи екологічного управління;

- розроблення нормативної, технічної, конструкторської, та технологічної документації;

- виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, випробувальних, проектно-вишукувальних робіт;

- діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження;

- провадження послуг у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в зазначених сферах;

- проектування, будівництво, утримання, експлуатація, ремонт, модернізація, технічне переоснащення та інші види поліпшення об’єктів інфраструктури транспорту;

- розробка проектно-кошторисної, технологічної документації щодо реконструкції, капітального ремонту, модернізації;

- виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами та постачання теплової енергії;

- надання послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, теплопостачання юридичним та фізичним особам згідно з нормативами та належної якості;

- забір, очищення та постачання води;

- здійснення виробничого контролю за устаткуванням, монтажем, ремонтом і безпечною експлуатацією машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- забезпечення єдності вимірювань та метрологічна діяльність;

- ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та транспортних подій, виконання окремих видів робіт протипожежного призначення;

- провадження торгівельної діяльності, у тому числі комісійної, торгівельно-посередницької та торгівельно-закупівельної;

- виробництво харчових продуктів, торгівля продуктами харчування, напоями, тютюновими виробами та товарами господарського призначення і алкогольними напоями;

- провадження поліграфічної, видавничої, рекламної діяльності та надання пов’язаних з цим послуг;

- провадження діяльності із забезпечення пасажирських і вантажних перевезень автомобільним транспортом;

- забезпечення безпеки руху поїздів та автотранспортної техніки;

- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

 - забезпечення функціонування дитячих залізниць, провадження діяльності з організації відпочинку та санаторно-курортного лікування;

- надання послуг тимчасового проживання, послуг харчування, медичних послуг;

- організація та проведення виставок, презентацій тощо; участь у виставках, презентаціях тощо;

- розробка рекомендацій та видача технічних умов на проектування та підключення об’єктів до діючих систем теплопостачання, водопостачання та каналізації, повірка приладів обліку води та тепла;

- виконання маркшейдерських робіт;

- виконання робіт та надання послуг з технічного аудиту, інспекційного та приймального контролю;

- виробництво бетону, виробів з бетону та залізобетону;

- виробництво меблів;

- виробництво гумових і пластмасових виробів;

- виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;

- виготовлення готових металевих виробів та металоконструкцій,

крім машин і устаткування;

- добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, піску, гравію, глин і каоліну;

- лісопильне та стругальне виробництво;

-розвідувальне буріння та свердління, відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних та інших подібних цілей, добування корисних копалин та розроблення кар’єрів, підготовчі роботи на будівельному майданчику;

-видобування, виробництво та надання послуг водопостачання та водовідведення; забезпечення безперебійним водопостачанням технологічного процесу перевезень пасажирів та вантажу, надання послуг з прийому і відводу стоків;

- утримання та експлуатація водопровідних мереж, систем теплопостачання;

- утримання, експлуатація, обстеження та ремонт службово-технічних будівель, споруд та обладнання систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення;

- розрахунок та внесення на затвердження у встановленому порядку тарифів та калькуляцій на роботи, пов’язані з діяльністю з теплопостачання, водопостачання та водовідведення;

- організація раціональних режимів експлуатації мереж;

- впровадження прогресивної технології на основі сучаснихдосягнень науки і техніки;

-  контроль за якістю відпущеної води та відведених стоків на всіх пунктах водопостачання та водовідведення, дотримання державних стандартів на питну воду;

- забезпечення стійкої роботи лабораторій хімічного та бактеріологічного аналізу води, технологічного контролю роботи очисних споруд каналізації;

- організація проведення тендерів з вибору підрядних організацій для проведення необхідних видів робіт;

- організація проведення тендерів і процедури закупівель товарно-матеріальних цінностей і послуг для потреб філії;

 - розробка та експлуатація родовищ підземних вод, отримання дозволів на користування надрами;

- встановлення, технічне обслуговування та ремонт приладів обліку і мережевого устаткування, повірка засобів вимірювальної техніки;

-  здійснення пусконалагоджувальних робіт на очисних спорудах водопостачання та водовідведення;

-  виготовлення та реалізація бутильованої мінеральної та столової води (в тому числі солодкої);

-  надання житлово-комунальних послуг, утримання, експлуатація і ремонт об’єктів житлового фонду, гуртожитків, об’єктів соціально-побутового призначення, комунального господарства;

-  надання послуг з оренди, прокату;

-  ремонт і монтаж машин та устаткування;

-  складське господарство;

- надання послуг допоміжного виробництва для забезпечення потреб Товариства та інших суб’єктів господарювання усіх форм власності;

- діяльність у сфері геології та геологорозвідування: буріння, ремонт, тампонаж свердловин на воду, лабораторні, гідрогеологічні та геоекологічні роботи;

- проведення науково-технічних нарад, семінарів, зборів, шкіл передового досвіду, лекцій, виставок та інших заходів з питань діяльності філії;

- надання консультацій споживачам житлово-комунальних послуг, забезпечення роботи інформаційно-консультаційного центру;

- розробка нормативних документів Товариства і участь у розробці проектів законодавчих актів, які регулюють діяльність Товариства з питань будівництва та експлуатації будівель та цивільних споруд, теплопостачання, водопостачання та водовідведення;

-  розробка та здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації персоналу філії і створення умов для гарантованого професійного росту.

 

Керівництво філії “Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд”

В.о. директора виконавчого філії - Фіненко Марія Вікторівна

 

Контактна інформація:

Адреса: 03035, м.Київ, вул. Л.Толстого, 61

Телефон: приймальня 309-73- 45

e-mail: bmes_sk@uz.ua

Код ЄДРПОУ 41149437