Друк

Комплаєнс, ділова етика та запобігання корупції

У січні 2021 року у Товаристві на виконання Плану дій з корпоративного управління (далі – ПДКУ) та Стратегії АТ «Укрзалізниця» на 2019-2023 роки розпочато діяльність Комплаєнс-офісу АТ «Укрзалізниця», у квітні 2021 з метою створення єдиної комплексної контрольної функції у сфері комплаєнсу та запобігання корупції, у відповідності до міжнародних стандартів і рекомендацій ОЕСР, COSO та кращих світових комплаєнс практик, наглядовою радою Товариства прийнято рішення про реорганізацію Офісу з антикорупційної діяльності
АТ «Укрзалізниця» шляхом його приєднання до Комплаєнс-офісу АТ «Укрзалізниця», в результаті чого у Товаристві з липня 2021 діє єдиний посилений спеціалізований підрозділ з комплаєнсу та запобігання корупції - Комплаєнс та антикорупційний офіс АТ «Укрзалізниця» (далі – Офіс).

Офіс є уповноваженим підрозділом, відповідальним за запобігання, протидію та виявлення корупції у діяльності Товариства, впровадження та реалізацію Антикорупційної програми, Кодексу етики, Політики запобігання та протидії корупції, Комплаєнс політики та Комплаєнс програми Товариства, здійснення нагляду за дотриманням посадовими особами та працівниками Товариства даних документів.

Основними завданнями Офісу є побудова в Товаристві та постійне вдосконалення системи комплаєнс менеджменту, включаючи систему запобігання і протидії корупції, відповідно до найкращих міжнародних стандартів та вимог чинного законодавства.

З метою ефективної реалізації завдань Офісу, наглядовою радою Товариства погоджено впровадження дорожньої карти розгортання комплаєнс функції у 2021 році, яка, серед іншого, передбачає:

  • актуалізацію та оновлення Антикорупційної програми Товариства;
  • розробку та впровадження Комплаєнс політики та Комплаєнс програми Товариства;
  • вдосконалення процесів управління конфліктом інтересів;
  • вдосконалення функціонування лінії довіри та інших внутрішніх каналів повідомлень про порушення, процесів розгляду повідомлень про порушення, у тому числі, для забезпечення розгляду повідомлень викривачів у відповідності до вимог Закону України «Про запобігання корупції»;
  • впровадження методології та процесів управління комплаєнс ризиками;
  • вдосконалення організації та проведення комплаєнс та антикорупційних розслідувань та перевірок.

Таким чином АТ «Укрзалізниця» вдосконалює інструменти реалізації стратегічної цілі щодо посилення прозорості та доброчесності ведення бізнесу, вдосконалення системи комплаєнсу та запобігання і протидії корупції у діяльності Товариства.


Контакти для звернення:

Комплаєнс та антикорупційний офіс АТ «Укрзалізниця»

електронні адресі: anticor@uz.gov.ua
поштова адреса: вул. Єжи Гедройця, 5, м. Київ, 03150
тел.: (044) 309-73-29, 309-73-30, 309 -73-26, 309-73-25

Директор Офісу – Крамаренко Юлія Вікторівна

тел.приймальні (044) 406-93-96
часи прийому:
вт, пт з 9.00 до 12.00
каб. 301/4.