Друк

Кваліфікаційно-атестаційний центр зварників

Виробничий підрозділ «Кваліфікаційно-атестаційний центр зварників» (далі – ВП «КАЦЗ») філії «Експертно-технічний центр» АТ «Укрзалізниця» (далі – філія «ЕТЦ») проводить атестацію зварників на право виконання зварювальних та наплавлювальних робіт при виготовленні, ремонті та модернізаціях металоконструкцій, обладнання, вузлів та деталей залізничного рухомого складу, в тому числі спеціального знімного та незнімного, для потреб залізничного транспорту згідно з:

СОУ 35.2-00017584-030-1:2009 «Правила атестації зварників на залізничному транспорті. Зварювання та наплавлення. Частина 1. Сталі»;

СОУ 35.2-00017584-030-2:2009 «Правила атестації зварників на залізничному транспорті. Зварювання та наплавлення. Частина 2. Чавуни»,

які затвердженні наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 05.08.2009 № 834.

НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників», затверджені наказом Держнаглядохоронпраці 19.04.1996 р. №61.

Атестація зварників може проводитись як на базах ВП «КАЦЗ» філії «ЕТЦ» (м. Київ, м. Запоріжжя) так і на території Замовника, при наявності у нього відповідного матеріально-технічного забезпечення (навчальний клас, зварювальне обладнання і т.д. - визначається при проведенні аудиту), що дозволяє проводити атестацію зварників з частковим відривом їх від виробництва та заощадити кошти на відрядження.

При навчанні зварників враховується специфіка зварювальних та наплавлювальних робіт, які виконує в своїй діяльності Замовник.

Надання послуг організаціям та структурним підрозділам, які входять до складу АТ «Укрзалізниця» здійснюється на підставі укладеного Внутрішнього зобов’язання з розрахунком по авізо.  Для всіх інших підприємств послуги надаються на підставі укладеного Договору.

Для початку робіт з атестації зварників філією «ЕТЦ» згідно з СОУ 35.2-00017584-030-1(2):2009 «Правила атестації зварників на залізничному транспорті. Зварювання та наплавлення» або НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників» необхідно надати в електронному вигляді або поштовим відправленням Заяву та Лист на атестацію зварників на адресу:

Юридична адреса:

03049, м. Київ вул. Архітектора Кобелєва, буд. 3/8

тел.:  (044) 465-43-81

 

Начальник КАЦЗ філії ЕТЦ

Серняєв Олексій Георгійович

 e-mail: sernyaev1520mm@gmail.com

 

 З організаційних питань звертатися:

Гурський Юрій Олександрович,

моб. тел.  +38 063 452 60 93,

e-mail:      hurskyi1520mm@gmail.com

Lotus Notus: Гурський Ю.О. ЕТЦ_КАЦЗ/ЕТЦ/DNEPR/UKRZAL

Баршак Роман Миколайович,

моб. тел.  +38 063 452 61 96,

e-mail:       barshak1520mm@gmail.com

Lotus Notus: Баршак Р.М. ЕТЦ_КАЦЗ/ЕТЦ/DNEPR/UKRZAL

 

 З питань оформлення Договорів, Внутрішніх зобов’язань, актів здавання-приймання послуг звертатися:

Булат Олена Вікторівна,

моб. тел.  +38 063 948 74 57,

e-mail:      bulat1520mm@gmail.com,

Lotus Notus: Булат О.В. ЕТЦ_КАЦЗ/ЕТЦ/DNEPR/UKRZAL