Друк

Приєднання до електричних мереж


Порядок приєднання

Відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж та під час зміни технічних параметрів електроустановок замовників, регулюються Кодексом системи розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 03.12.2019 № 2595.

Відповідно до вимог Кодексу ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок Замовника до системи розподілу за умови дотримання Замовником вимог розділу 4 Кодексу систем розподілу.

Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою.

І. Стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенем потужності:

перший ступінь - до 16 кВт включно;

другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно;

Процедура надання послуги стандартного приєднання передбачає:

надання замовником ОСР заяви про приєднання та необхідних документів, визначених у пункті 4.4.2 глави 4.4 цього розділу;

-     визначення типу приєднання залежно від відстані та величини потужності. Відстань визначається по прямій лінії від точки приєднання електроустановок замовника до точки (місця) забезпечення потужності ступеня напруги 0,4 - 20 кВ, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок замовника разом з існуючою дозволеною потужністю;

-     підготовку і видачу замовнику проєкту договору про стандартне приєднання, підписаного ОСР, та технічних умов, що є невід'ємним додатком до такого договору,

-     підписання замовником договору про приєднання;

-     реєстрацію ОСР підписаного двома сторонами договору про приєднання;

-     оплату замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;

-     підготовку ОСР проєкту зовнішнього електрозабезпечення;

-     подання замовником розробленої ним проєктної документації на погодження ОСР щодо її відповідності вимогам технічних умов у частині вибору параметрів електричного обладнання на станційному об'єкті (трансформаторна підстанція) замовника та узгодження технічних параметрів електричних мереж замовника із технічними параметрами електричних мереж ОСР на напрузі приєднання 6 кВ та вище;

-     виконання ОСР будівельних робіт в електричних мережах від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника;

-     подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок замовника (на контактні з'єднання електричних мереж (межа балансової належності));

-     підписання акта надання послуги з приєднання сторонами договору;

-     улаштування вузла (вузлів) вимірювання, що виконує ОСР або незалежний постачальник послуги комерційного обліку за вибором замовника, що надається на договірних засадах відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку, затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2020 №311.

 

ІІ. Нестандартне приєднання - приєднання до електричних мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання, приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання, який не є ОСР;

Однією з істотних умов договору про нестандартне приєднання має бути визначена сторонами відповідальність за проєктування лінійної частини приєднання.

Комплекс робіт, що виконується ОСР з нестандартного приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання, відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою з урахуванням наступного:

-     проєктування лінійної частини приєднання вилучається з обсягу робіт, що виконуються ОСР;

-     замовник розробляє, узгоджує з ОСР та іншими заінтересованими сторонами проєктну документацію на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та передає її ОСР у 4 примірниках для виконання ним зобов’язань за договором про приєднання до електричних мереж;

-     замовник здійснює заходи щодо відведення на користь ОСР земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики.

 

ІІІ. Приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання, який не являється оператором системи розподілу.

Суб’єкт господарювання має право за зверненням замовника погодити приєднання електроустановок замовника до власних електричних мереж у таких випадках:

-     у рахунок зменшення договірної потужності за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб'єкта господарювання;

-     у межах договірної потужності цього суб'єкта за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії у відповідний період доби;

-     без зменшення договірної потужності цього суб'єкта за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії у разі підключення електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії генеруючою одиницею типу А, у межах договірної потужності цього суб'єкта.

У разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є ОСР, плата за приєднання до таких електричних мереж ОСР не нараховується.


IV Приєднання до електричних мереж електроустановок (об’єкта) замовника на земельних ділянках, які розташовані на території дачних та дачно-будівельних кооперативів, садових/садівничих товариств, гаражних/гаражно-будівельних кооперативів, здійснюється з урахуванням резерву потужності зазначених організацій (у рахунок зменшення договірної потужності за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб’єкта господарювання). У разі відсутності резерву потужності в кооперативах їх загальна потужність потребує збільшення відповідно до вимог цього розділу з виділенням замовленої потужності на електроустановку (об’єкт) замовника. Функції замовника приєднання виконує кооператив або замовник від кооперативу. Функції замовника такого приєднання можуть бути покладені на власника електроустановки (садового будинку, гаража тощо) шляхом оформлення кооперативом представництва в порядку, встановленому законодавством.

 

V Приєднання електроустановок квартир або вбудованих приміщень, які є частиною внутрішнього об’єкта будівлі, здійснюється шляхом замовлення в ОСР послуги з приєднання будинку/будівлі в цілому згідно з порядком, визначеним Кодексом, із подальшою передачею замовленої потужності на електроустановку замовника, що є частиною об’єкта архітектури. Функції замовника такого приєднання можуть бути покладені власником (управителем) будинку на будь-яку особу шляхом оформлення представництва у порядку, встановленому законодавством, на укладення договору про приєднання до електричних мереж (зміну технічних параметрів) будинку в цілому.

Приєднання нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, які не належать до житлового фонду і є самостійними об'єктами нерухомого майна, мають окремий вхід ззовні та відокремлені від іншого об'єкта споруди (будівлі) стінами та перекриттями, що підтверджується технічним паспортом таких приміщень, наданим додатково до заяви про приєднання, може здійснюватися в порядку, визначеному Кодексу, на підставі договору про нестандартне приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання. При цьому замовник має надати до заяви про приєднання додатково погодження від власника (управителя) багатоквартирного будинку для можливості надання послуги з приєднання.


Для отримання послуги з приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж АТ «Укрзалізниця», Замовник самостійно готує заяву (типової форми)та повний комплект документів згідно ПЕРЕЛІКА.

 

Заяву та повний комплект необхідних документів замовник подає (надсилає) до «єдиного вікна» регіональних філії або може бути подана в електронному вигляді через веб-сайт (на тестуванні) із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку.

 

ЗАЯВА про приєднання електроустановки певної потужності

 

Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» АТ "Укрзалізниця", вул. Лисенка, 6, м. Київ-30, МСП 01601, тел. (044) 465-43-42;

Регіональна філія «Південна залізниця» АТ "Укрзалізниця", МСП 61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7, тел. (057)724-48-22;

Регіональна філія «Одеська залізниця» АТ "Укрзалізниця", МСП 65012 м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17, тел. (048) 727-49-86;

Регіональна філія «Львівська залізниця» АТ "Укрзалізниця", МСП 79007, м. Львів, вул. Гоголя, 1, тел. (032) 226-25-61;

Регіональна філія «Донецька залізниця» АТ "Укрзалізниця", МСП 54404, м. Лиман, вул. Кірова, 33, тел. (062616) 25-04;

Регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ "Укрзалізниця", МСП 49038, м. Дніпро, вул. Д. Яворницького, 108, тел. (0562) 3-06-49.

 

ПЕРЕЛІК документів, необхідних для отримання технічних умов про приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж:

Заява на ім’я начальника служби електропостачання відповідної регіональної філії про приєднання електроустановки певної потужності з переліком поданих документів.

 

 До заяви замовника додаються:

1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування цим об'єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку – викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 або 1:200) із зазначенням (вказанням)  місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозної точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання, а також подання та отримання документів;

4) ТЕО (за наявності).

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), до заяви про приєднання додаються:

копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад);

копія ситуаційного плану із зазначенням прогнозної точки приєднання;

лист погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатація фотоелектричної станції, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція.

Замовник – юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі – ПДВ).

Замовник – фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) – серія та номер паспорта);

5) інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки.»;

У разі приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання згідно з пунктом 4.1.11 глави 4.1 розділу IV цього Кодексу до заяви про приєднання додаються технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання.

 

У разі відсутності повного комплекту документів або неналежного оформлення документів, що додаються до заяви, поданих особисто Замовником, АТ «Укрзалізниця» надає Замовнику зауваження щодо повноти та належного оформлення документів.

 

У випадку отримання послуги з приєднання до електричних мереж з порушенням вимог, встановлених Кодексом, замовник має право звернутися до АТ «Укрзалізниця» із заявою про відшкодування згідно з умовами договору про приєднання.

ЗАЯВА на відшкодування

Особистий кабінет замовника послуги з приєднання
до системи розподілу АТ "Укрзалізниця"Тестова версія