Друк

План розвитку електричних мереж

 

АТ «Укрзалізниця» забезпечує розподіл електричної енергії по всій території України.  Товариство  обслуговує  понад 100000 користувачів електричної енергії в межах країни.

Головні напрямки технічного розвитку АТ «Укрзалізниця» на період 2018-2022 роки відображені в «Плані розвитку електричних мереж напругою    35 – 154 кВ та обсяги реконструкції електричних мереж напругою 0,4 – 10 кВ на 2018 – 2022 роки АТ «Укрзалізниця» (далі – «План розвитку»).

План формувався згідно вимог СОУ – Н ЕЕ 40.1 – 00100227-103:2014 на підставі аналізу виконання заходів по модернізації пристроїв електропостачання за 2012 – 2016 роки.

Основною метою «Плану розвитку» стало визначення шляхів і напрямків розвитку Товариства, прийняття технічних рішень, які забезпечать на встановлену перспективу попит користувачів  на якісне та надійне надання послуг з розподілу електричної енергії, а саме:

 • суттєвого покращення стану електричних мереж;
  • покращення якості та зменшення термінів ремонтно-відновлювальних робіт;
  •  удосконалення системи керування енергосистемою;
  • розвитку системи та засобів зв’язку Товариства;
   • впровадження прогресивних технічних засобів, систем та технологій енергозабезпечення.

«План розвитку»  передбачає виконання наступних організаційно – технічних заходів:

 • заходи, які забезпечують надійну та економічну роботу Товариства (експлуатація та розвиток електричних мереж та електрообладнання);
 • заходи, які забезпечують підвищення рівня керування та оптимізації структури Товариства;

Всі проекти  «Плану розвитку» мають комплексний характер та пов’язані з іншими заходами, які впроваджує Товариство.

Проекти, що прийняті до реалізації узгоджені з основними напрямками розвитку єдиної енергосистеми та її станом.

Проведення технічних заходів по впровадженню нової техніки супроводжується підвищенням кваліфікації або перепідготовкою персоналу усіх рівнів.

Основними напрямками даного «Плану розвитку» залишаються будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж 0,4 – 154 кВ в межах здійснення діяльності Товариства.

План передбачає комплекс заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану електричних мереж з урахуванням підготовки їх роботи в несприятливих погодних умовах, осінньо-зимовий період на найближчі роки, що поліпшить надійність та дозволить забезпечити безперервне електропостачання користувачів приєднаних до мереж Товариства. До таких заходів відносяться модернізація та реконструкція кабельних та повітряних ліній, а також електрообладнання 6 – 154 кВ. Ряд заходів передбачає модернізацію і реконструкцію мереж з впровадженням перспективного устаткування, автоматизованих систем керування, систем релейного захисту та протиаварійної автоматики.

Також на період 2018 – 2022 рр. запланована реконструкція електричних мереж 0,4 кВ з використанням ізольованого самоутримуючого проводу, що є  ефективним заходом для підвищення надійності електропостачання та зниження ТВЕ. Одним  із  важливих  напрямків  у  ситуації, яка склалася, є  боротьба з  крадіжками  електричної  енергії  за  рахунок  удосконалення  схеми  вводів  у  житлові  будинки,  із  застосуванням  ізольованого  проводу,   тому що багаторічний  досвід  експлуатації  показав,  що  традиційні  повітряні  лінії  0,4 кВ  із  неізольованими  проводами  мають  ряд  недоліків: підвищена  небезпека  для  населення; схильність  ліній  руйнуванню  від  впливу  льодоутворення; високі  експлуатаційні  витрати  на  їх  обслуговування та ін.

При розгляді «Плану розвитку» необхідно враховувати ряд факторів, які можуть вплинути на його реалізацію, а саме: зміни у державному законодавстві, зміни на ринку електроенергії, нестабільність політичної та економічної ситуації у країні та ін. Тому «Плану розвитку», який розроблено на період 2018 – 2022 рр., підлягає щорічному  доопрацюванню та доповненню, з урахуванням реальних результатів виконаних заходів, запланованих на поточний рік.