Друк
17.05.2018

Філія «НДКТІ» Укрзалізниці отримала атестат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006

В силу змін законодавства України у сфері стандартизації та метрології, зокрема Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», що вступив в дію з 01.01.2016, та водночас скасував атестацію вимірювальних лабораторій, Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124, та Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1194, організації, що проводять оцінку відповідності (у т.ч. випробування та вимірювання) повинні бути акредитовані на право виконання таких робіт. Тому, успішне проходження акредитації для філії «НДКТІ» було надважливою задачею, зокрема, для виконання робіт з продовження терміну служби вантажних вагонів, тягового та моторвагонного рухомого складу, а також для проведення ходових динаміко-міцнісних, ресурсних, експлуатаційних випробувань, оцінка опору втоми та довговічності, та перевірки якості матеріалів залізничного транспорту на відповідність вимогам нормативних документів.

Враховуючи це, у вересні 2016 року філією «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця» був створений єдиний структурний підрозділ Науково-впроваджувальний центр (НВЦ) з метою проведення випробувань та вимірювань об’єктів рухомого складу та елементів інфраструктури залізничного транспорту.

Насправді шлях проходження первинної акредитації для НВЦ був досить тривалим та складним. По-перше, це пов’язано із самостійною роботою персоналу НВЦ, без залучення інших сторонніх організацій до розробки, впровадження та вдосконалення документів системи управління якістю. Також проведено актуалізацію бази нормативних документів, відкалібровано вимірювальне устаткування НВЦ, здійснено навчання та сертифікацію персоналу, для підтвердження їх компетентності у виконанні робіт, проведено міжлабораторні порівняння з акредитованими (атестованими) лабораторіями України, які підтвердили здатність НВЦ в межах своєї компетенції якісно виконувати випробування та вимірювання, надавати достовірні результати. Відтак, керівництво філії та персонал НВЦ доклали значних зусиль, щоб відповідати усім критеріям до акредитованих лабораторій на відповідність вимогам національного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій». Водночас, Національне агентство із акредитації України (НААУ) повинно було офіційно визнати, шляхом видачі атестату про акредитацію, здатність НВЦ задовольнити вимоги замовників в області випробувань, вимірювань або досліджень, а також підтвердити технічну компетентність центру при виконанні видів випробувань і вимірювань у визначеній сфері акредитації.

Науково-впроваджувальний центр філії «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця» отримав атестат про акредитацію від 15.02.2018 № 2Т1454, яким НААУ засвідчив його компетентність відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 у сфері випробувань рухомого, спеціального рухомого складу рейкового транспорту (у т.ч. відомчого та міського), їх вузлів і деталей, елементів інфраструктури залізничного транспорту за показниками міцності, ресурсу, динаміки, геометричних розмірів, маси, шорсткості, твердості, хімічного складу, фізико-механічних властивостей, структури; методами неруйнівного контролю. З отриманням вказаного атестату про акредитацію результати вимірювань та випробувань НВЦ філії визнаються в Україні та у всіх Європейських країнах.

На сьогоднішній день в структурі ПАТ «Укрзалізниця» філія «НДКТІ» є єдиною акредитованою організацією у сфері вимірювань та випробувань. Варто зазначити, що послуги, які виконуються НВЦ філії в рамках дії атестату акредитації у відповідності до ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 для ПАТ «Укрзалізниця» мають виражений економічний ефект, що склав у 2017 році 1 007,1 млн грн.

Важливо, також відзначити, що філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» є єдиною компетентною спеціалізованою організацією в ПАТ «Укрзалізниця» з технічного діагностування з метою продовження термінів служби вантажних вагонів, ізотермічних вагонів та локомотивів. Це підтверджується чинними свідоцтвами Дирекції Ради по залізничному транспорту держав-учасників Співдружності (СНД, Грузія, Латвія, Литва, Естонія), які дають право філії виконувати продовження терміну служби тягового рухомого складу на міжнародному рівні.

Досягнення філії «НДКТІ», здобуті протягом 2016-2018 рр. шляхом докладання значних зусиль та спільної кропіткої роботи – є надзвичайно важливими для ефективного функціонування ПАТ «Укрзалізниця». Однак, філія «НДКТІ» не зупиняється на досягнутому і продовжує працювати в різних напрямках розвитку своєї діяльності, що і підтверджує гасло «Наукою здолаємо!».